Zasady przywództwa

W Amazon każdy pracownik pełni funkcję lidera – bez względu na stanowisko. Takie są nasze zasady przywództwa. Bądź liderem.
 • Pracuj z pasją dla klienta
  Liderzy zawsze rozpoczynają proces myślowy od „końca”, czyli od klienta. Działają energicznie, aby zdobyć i utrzymać ich zaufanie. Liderzy zwracają uwagę na konkurencję, ale w centrum ich zainteresowania zawsze są klienci.
 • Wykazuj się postawą właścicielską
  Liderzy wykazują postawę właścicielską. Myślą perspektywicznie i nie poświęcają długoterminowych celów dla krótkoterminowych wyników. Działają w imieniu całej firmy, a nie tylko własnego zespołu. Nigdy nie mówią „to nie moja odpowiedzialność”.
 • Szukaj pomysłów i ułatwień
  Liderzy oczekują od swoich zespołów innowacyjności oraz pomysłowości i zawsze znajdują sposoby na wprowadzenie udoskonaleń. Mają doświadczenie, wszędzie szukają nowych pomysłów i nie poddają się w sytuacji, gdy ktoś im mówi, że „tego się u nas tak nie robi”. Akceptujemy fakt, że wprowadzając nowatorskie idee możemy być nierozumiani przez długi okres czasu.
 • Podejmuj trafne decyzje
  Liderzy podejmują właściwe decyzje. Umieją trafnie oceniać sytuację i kierują się silną intuicją biznesową. Szukają różnych perespektyw i potrafią być krytyczni wobec własnych przekonań.
 • Ucz się i bądź ciekawy
  Liderzy nigdy nie przestają uczyć się i doskonalić. Są ciekawi nowych możliwości i podejmują działania, aby je odkrywać i badać.
 • Zatrudniaj i rozwijaj najlepszych
  Liderzy podnoszą poprzeczkę każdemu nowo zatrudnionemu i otrzymującemu awans pracownikowi. Zauważają wyjątkowo utalentowane osoby i chętnie promują je w obrębie firmy. Liderzy kształtują liderów i poważnie traktują misję uczenia innych. Pracujemy w imieniu naszych zespołów i nad mechanizmami rozwoju, takimi jak program Postaw na Swój Rozwój.
 • Osiągaj wyższe standardy
  Liderzy stosują bezwzględnie — według wielu nieracjonalnie — wysokie standardy. Nieustannie motywują swoje zespoły w dążeniu do doskonalenia jakości produktów, usług i procesów. Usuwają niedociągnięcia, zanim spowodują one szkodę i rozwiązują problemy w taki sposób, aby się już nie powtórzyły.
 • Myśl odważnie
  Myślenie o błahych rzeczach to samospełniająca się przepowiednia. Liderzy mierzą wysoko, inspirując innych do osiągania sukcesów. Potrafią myśleć nieszablonowo i szukać rozwiązań służących klientom poza horyzontem tego, co wypróbowane i sprawdzone.
 • Działaj
  W biznesie liczy się szybkość. Wiele decyzji i działań jest odwracalnych, więc nie wymagają przesadnego analizowania. Cenimy podejmowanie inicjatyw mając świadomość ryzyka, które się z nimi wiąże.
 • Oszczędzaj
  Realizuj więcej mniejszymi środkami. Trudności wyzwalają zaradność, samowystarczalność i pomysłowość. Nie ma dodatkowych punktów za liczebność zespołu, wielkość budżetu czy stałe wydatki.
 • Zdobywaj zaufanie
  Liderzy słuchają uważnie, mówią otwarcie i traktują innych z szacunkiem. Jawnie przyznają się do błędów, nawet gdy jest to dla nich niewygodne lub krępujące. Liderzy nie upierają się, że oni sami lub ich zespoły nigdy nie popełniają błędów. Zawsze porównują siebie i swoje zespoły do najlepszych.
 • Bądź wnikliwy
  Liderzy działają na wszystkich poziomach, nie tracą kontroli nad szczegółami, często sprawdzają pracę innych i są sceptyczni w przypadku rozbieżności pomiędzy słowami a wymiernymi wynikami. Żadne zadanie nie leży poniżej ich kompetencji.
 • Odważnie wyrażaj opinie; kwestionuj i realizuj podjęte decyzje
  Gdy lider nie zgadza się z czyjąś decyzją, ma obowiązek poddać ją w wątpliwość z szacunkiem dla jej autora, nawet jeśli jest to dla niego niewygodne lub męczące. Liderzy mają przekonania i są wytrwali. Nie godzą się na kompromisy tylko po to, aby uszczęśliwić innych. Jednak gdy decyzja zostanie już podjęta, stoją za nią murem.
 • Osiągaj wyniki
  Liderzy koncentrują się na najważniejszych aspektach swojej działalności, dążąc do zapewniania właściwej jakości i terminowego wykonania zadań. Pomimo przeciwności stają na wysokości zadania i nigdy nie spoczywają na laurach.
 • Działaj, by być najlepszym pracodawcą na świecie
  Każdego dnia liderzy tworzą bezpieczne, bardziej produktywne, różnorodne i przyjazne miejsce pracy. Są empatyczni, dobrze bawią się w pracy i dbają, by ta sprawiała taką samą przyjemność innym. Liderzy stale zadają sobie pytania: Czy moi współpracownicy się rozwijają? Czy są gotowi na to, co przed nami? Potrafią nakreślić wizję osobistego sukcesu pracowników i wspierać ich w osiąganiu celów, tych związanych z pracą w Amazon i poza nią.
 • Bierz odpowiedzialność za sukces i skalę działalności
  Nasza firma dawno już wyrosła z garażu, w którym powstała. Jesteśmy dużą organizacją,w znacznym stopniu wpływamy na otoczenie i nie jesteśmy doskonali. Musimy z pokorą i rozwagą myśleć o naszych działaniach i ich skutkach, także tych niezamierzonych. Lokalne społeczności, nasza planeta i przyszłe pokolenia wymagają, byśmy stawali się coraz lepsi. Każdy dzień musimy zaczynać zdeterminowani, by być lepszymi i starać się bardziej dla naszych klientów, pracowników i partnerów oraz reszty świata. Jednocześnie każdy dzień powinniśmy kończyć postanowieniem, by jutro zrobić jeszcze więcej. Liderzy tworzą więcej niż konsumują i zawsze pozostawiają rzeczy w lepszym stanie, niż je zastali.

  Pobierz „Zasady Przywództwa Amazon“.