Nasz wpływ

W ciągu ostatniej dekady Amazon stworzył więcej miejsc pracy niż jakakolwiek amerykańska firma i zainwestował w USA ponad 270 miliardów dolarów. Poza własnymi pracownikami, inwestycje Amazon utworzyły prawie 700 000 pośrednich miejsc pracy. Aktywnie pomagamy również społecznościom, odpowiadając na pilne potrzeby ograniczenia głodu i bezdomności oraz inwestując w edukację dzieci i młodzieży.
5.jpg
Amazon tworzy miejsca pracy

Amazon stworzył w Polsce ponad 25 000 stałych miejsc pracy i zapewnia swoim pracownikom konkurencyjne wynagrodzenie, bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych, jak i wiele możliwości rozwoju kariery, w tym innowacyjny program „Postaw na Swój Rozwój”, w ramach którego pracownicy centrów logistycznych mogą liczyć na pokrycie kosztów szkoleń zawodowych do 26 tys. zł.

Centra_logistyczne_Amazon_2_Materiał prasowy.jpg

Amazon stworzył ponad 25 000 stałych miejsc pracy i rozwija się w Polsce

Zaangażowanie społeczne
Staramy się wykorzystać naszą skalę do czynienia dobra i spożytkować naszą zdolność do szybkiego wprowadzania innowacji, aby wzmocnić społeczności na całym świecie, w których nasi pracownicy mieszkają i pracują. Kultura Amazon opiera się na rozwiązywaniu niemożliwych do rozwiązania problemów, dlatego jesteśmy w stanie przyjąć odmienne, bardziej praktyczne podejście w odróżnieniu od innych organizacji. Współpracujemy z partnerami społecznymi, aby znaleźć rozwiązania dla najpilniejszych wyzwań na świecie i stworzyć długoterminowe, innowacyjne programy, które będą miały trwały i pozytywny wpływ na otoczenie.

  • Już po raz czwarty działaliśmy na rzecz zwiększenia świadomości nowotworów dziecięcych, realizując akcję Amazon Goes Gold.
  • Staramy się zachęcać uczniów z mniej uprzywilejowanych społeczności do nauki informatyki i rozwijania kariery w dziedzinach technologicznych lub innych przyszłych pożądanych zawodach, zapewniając dostęp do wysokiej jakości edukacji informatycznej. Nasz autorski program Amazon STEM Kindloteka ma za zadanie inspirować, edukować i przygotowywać uczniów od dzieciństwa aż po studia.
  • Pandemia diametralnie zmieniła sposób funkcjonowania całego społeczeństwa. Problemy związane z izolacją i wprowadzonymi ograniczeniami dotknęły każdego. Jedną z grup, która ucierpiała najbardziej, nie tylko z powodu największego narażenia na ciężki przebieg zakażenia wirusem COVID-19, ale i zalecanego dystansu społecznego, jest grupa seniorów. Osamotnienie, tęsknota, brak kontaktu z najbliższymi – tego doświadczają tysiące starszych osób w Polsce, w tym seniorzy będący pod opieką placówek opieki senioralnej. Dlatego z okazji Dnia Babci i Dziadka, Amazon postanowił wesprzeć publiczne instytucje działające na rzecz seniorów.
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Małe i średnie firmy stanowią obecnie około 60% fizycznej sprzedaży produktów w naszym sklepie i stworzyły około 2,2 mln miejsc pracy.
Sprzedawca Amazon korzystający z laptopa, na którym otworzona jest strona jego sklepu na Amazon

Pierwsze kroki w sprzedaży na Amazon

Dostęp do ponad 300 milionów klientów, gotowe rozwiązania reklamowe i logistyczne, wsparcie w obsłudze klienta – to tylko kilka powodów, dla których warto rozważyć sprzedaż swoich produktów na Amazon. Oto przewodnik, dzięki któremu start na Amazon będzie jeszcze prostszy!