Nasz wpływ

W ciągu ostatniej dekady Amazon stworzył więcej miejsc pracy niż jakakolwiek amerykańska firma i zainwestował w USA ponad 270 miliardów dolarów. Poza własnymi pracownikami, inwestycje Amazon utworzyły prawie 700 000 pośrednich miejsc pracy. Aktywnie pomagamy również społecznościom, odpowiadając na pilne potrzeby ograniczenia głodu i bezdomności oraz inwestując w edukację dzieci i młodzieży.
5.jpg
Amazon tworzy miejsca pracy

Amazon stworzył dotychczas w Polsce łącznie ponad 70 000 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy, w tym dla osób zatrudnionych w łańcuchu dostaw, wspierających operacje Amazon oraz przez polskie małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą sprzedaż za pośrednictwem sklepu, docierając do setek milionów klientów na całym świecie.

Zaangażowanie społeczne
Staramy się wykorzystać naszą skalę do czynienia dobra i spożytkować naszą zdolność do szybkiego wprowadzania innowacji, aby wzmocnić społeczności na całym świecie, w których nasi pracownicy mieszkają i pracują. Kultura Amazon opiera się na rozwiązywaniu niemożliwych do rozwiązania problemów, dlatego jesteśmy w stanie przyjąć odmienne, bardziej praktyczne podejście w odróżnieniu od innych organizacji. Współpracujemy z partnerami społecznymi, aby znaleźć rozwiązania dla najpilniejszych wyzwań na świecie i stworzyć długoterminowe, innowacyjne programy, które będą miały trwały i pozytywny wpływ na otoczenie.

Małe i średnie przedsiębiorstwa
Tysiące MŚP z Polski zwiększa wspólnie z Amazon zasięg i skalę swojej działalności. W 2021 r. firmy te sprzedały ponad 25 mln produktów (średnio 50 co minutę) w porównaniu z 15 mln w roku poprzednim, osiągając łącznie sprzedaż eksportową o wartości ponad 750 mln euro.

Pierwsze kroki w sprzedaży na Amazon

Dostęp do ponad 300 milionów klientów, gotowe rozwiązania reklamowe i logistyczne, wsparcie w obsłudze klienta – to tylko kilka powodów, dla których warto rozważyć sprzedaż swoich produktów na Amazon. Oto przewodnik, dzięki któremu start na Amazon będzie jeszcze prostszy!