Od 2012 r. Amazon zainwestował nad Wisłą ponad 18,5 mld zł. Ten wkład został zauważony przez kapitułę konkursu „Przyjaciel Polskiej Gospodarki” organizowanego przez Grupę Medialną Fratria, którego finał odbył się podczas wydarzenia podsumowującego V Forum wGospodarce.pl. W uroczystości, obok przedstawicieli wyróżnionych firm, udział wzięli m.in. Waldemar Buda, Minister Rozwoju i Technologii, Robert Telus, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Paweł Lewandowski, Wiceminister Cyfryzacji oraz Jacek Ozdoba, Wiceminister Klimatu i Środowiska.

przyjaciel polskiej gospodarki_nagroda_1
Foto: Mirosław Stelmach
przyjaciel polskiej gospodarki_gala
przyjaciel polskiej gospodarki_gala
przyjaciel polskiej gospodarki_gala

Rola Polski na mapie inwestycji Amazon

Wyróżnienie Amazon tytułem „Przyjaciela Polskiej Gospodarki” to, jak podkreślano w uzasadnieniu, docenienie skali inwestycji w Polsce i zaangażowania w gospodarczy rozwój kraju, w tym wsparcie MŚP w wykorzystaniu możliwości, jakie niesie ze sobą handel internetowy, zarówno o zasięgu krajowym, jak i zagranicznym.

Staliśmy się integralną częścią życia Polaków i jesteśmy z tego dumni. Polska jest hubem ambitnych, utalentowanych i pracowitych ludzi, stąd tak znaczące zaangażowanie Amazon w tej części Europy. Nie bylibyśmy w stanie rozwijać się bez przyjaznych społeczności oraz wsparcia regionalnych i lokalnych władz, jak też zaangażowania naszych pracowników. Nie bez znaczenia pozostaje też korzystne otoczenie makroekonomiczne, jak też położenie Polski, sprzyjające naszej logistyce
mówiła Katarzyna Ciechanowska–Ciosk, Head of Category and Product w Amazon odbierając nagrodę i tytuł „Przyjaciel Polskiej Gospodarki”.

Najważniejsze obszary inwestycji

Wielowymiarowość wpływu biznesu na lokalną gospodarkę często podkreślamy wskazując, że choć zwykle mierzony jest wysokością wkładu kapitałowego, bezpośrednimi odbiorcami są członkowie lokalnych społeczności, a wśród nich pracownicy, przedsiębiorcy i przedstawiciele firm współpracujących z Amazon, ale przede wszystkim klienci. Dlatego warto wyróżnić 5 kluczowych filarów inwestycji Amazon, które mają bezpośredni wpływ na rozwój gospodarczy Polski: 

  • Polska myśl technologiczna na światowym poziomie

Dzięki doskonałym polskim uczelniom wyższym, prężnie działającym organizacjom naukowym i pozarządowym oraz utalentowanym specjalistkom i specjalistom, Polska stała się dla Amazon kluczowym krajem rozwoju nowych technologii. Dlatego to właśnie eksperci i ekspertki Amazon Development Center Poland tworzą najnowocześniejsze oprogramowanie Text-To-Speech oraz Natural Language Understanding, technologie smart home security, jak również chmurę obliczeniową AWS.

  • Dostępność i wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców

Amazon dzieli się z przedsiębiorcami wiedzą, doświadczeniami i narzędziami, które umożliwiają łatwe rozpoczęcie biznesu online. To przynosi widoczne efekty, bo mimo obaw przed nieznanym, wskazywanych przez MŚP, jako największe bariery w rozwoju, polskie firmy coraz śmielej spoglądają w stronę zagranicznych klientów. Już ponad 75% polskich przedsiębiorców sprzedających na Amazon zdecydowało się na sprzedaż zagraniczną w ramach Unii Europejskiej. W 2022 r. wartość sprzedaży eksportowej wyniosła 4,4 mld złotych, czyli o 15% więcej niż w 2021 r. Tylko w 2022 roku polskie MŚP sprzedały na Amazon ponad 25 mln produktów (średnio 50 co minutę).

  • Nowoczesne centra logistyczne i różnorodność dostawców

Fundamentem biznesu e-commerce Amazon jest z kolei 10 nowoczesnych centrów logistycznych obsługiwanych przez polskie przedsiębiorstwa i 70 tys. bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy stworzonych wspólnie z tysiącami MŚP. Równolegle skupiamy się na budowaniu i wzmacnianiu naszych procesów, technologii i partnerstw w zakresie różnorodności i integracji dostawców, które prowadzą do innowacji, wzrostu gospodarczego i są korzystne dla całego społeczeństwa.

  • Wygodne i bezpieczne zakupy online

Amazon odegrał znaczącą rolę w popularyzacji zakupów online w Polsce, a krokiem milowym było uruchomienie Amazon.pl w 2021 roku. Dzięki polskiej wersji serwisu klienci zyskali łatwy dostęp 400 mln produktów, a dzięki subskrypcji Amazon Prime, szybkie i bezpieczne dostawy, które cieszą się dużym uznaniem. Dążymy do tego, aby nasza działalność była odpowiedzialna i dbała o bezpieczeństwo klientów. Inwestujemy w technologie, które chronią dane osobowe oraz zapewniamy najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa podczas procesu zakupowego.

  • Blisko lokalnych potrzeb

W naszych działaniach prospołecznych od lat szczególne miejsce zajmują dzieci – poprzez zapewnienie im jakościowych pomocy edukacyjnych oraz promocję czytelnictwa chcemy zapewnić lepszą przyszłość dla nas wszystkich. Dlatego niedługo po rozpoczęciu działalności w Polsce, zaproponowaliśmy autorski program czytelniczo-edukacyjny Kindloteka. Ostatni rok oznaczał również szereg działań edukacyjnych podjętych w ramach projektu „Zdolni Odkrywcy” wspierającego szkolne wspólnoty po wybuchu wojny w Ukrainie. Amazon podjął również współpracę z ponad 20 organizacjami charytatywnymi, by wesprzeć tysiące uchodźców w Polsce, Czechach i na Słowacji.

Ostatnich 10 lat Amazon w Polsce dobrze obrazuje, jak globalne doświadczenia mogą wspierać lokalną gospodarkę i odwrotnie. Zakup gdańskiego start-upu – IVONA Software w 2013 roku dał początek transatlantyckiej współpracy, która z jednej strony zaowocowała dekadą miliardowych inwestycji w polską gospodarkę, w zamian otwierając drzwi do światowej kariery dzisiejszej Alexy - najpopularniejszej na świecie usługi głosowej opartej na chmurze. To doskonały przykład na to, jak istotne dla rozwoju biznesu w kraju są przyjazne społeczności oraz wsparcie władz regionalnych i lokalnych.