Future Forward to serial dokumentalny o firmach będących pionierami innowacji na rzecz klimatu, zmieniając podejście do środowiska w swoich branżach. Sześć filmów stanowi kronikę odważnych działań podejmowanych przez sygnatariuszy Deklaracji Klimatycznej (Climate Pledge). Firmy, które podpisały porozumienie zobowiązały się do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do roku 2040, czyli 10 lat wcześniej niż zakładają cele Porozumienia Paryskiego. Seria Future Forward pokazuje, że droga do zerowej emisji dwutlenku węgla jest realna i ma kluczowe znaczenie dla opanowania kryzysu klimatycznego.

Filmy, stworzone przez pięciu uznanych reżyserów, są pełne niesamowitych ujęć oraz optymistycznych historii o ludzkiej wytrwałości. Seria pozostawia widzów z dającym nadzieję przesłaniem: firmy mogą zmienić – i już zmieniają – swoją działalność tak, aby poprawiać jakość życia na naszej planecie z myślą o przyszłych pokoleniach.

miniatura_Forests.png
miniatura_FoT.png
miniatura_Flight.png
miniatura_FoFarming.png
miniatura_FoB.png
miniatura_Water.png

Widzowie dowiedzą się z nich, jaka przyszłość czeka lasy i wodę, ale też sektor rolniczy i przemysłowy, w tym: budownictwo oraz usługowy, z uwzględnieniem transportu drogowego i lotnictwa.

The Future of Transportation

Z udziałem Amazon i Rivian
Reżyseria: Cynthia Hill I Na obejrzenie tego odcinka potrzebujesz 6 minut i 57 sekund

The Future of Transportation

W 2019 r. Amazon podjął rozmowy z producentem pojazdów elektrycznych Rivian o elektryfikacji swojej floty dostawczej. Już po trzech latach, dzięki tej współpracy udało się wprowadzić na rynek pierwsze zaprojektowane dla Amazon elektryczne pojazdy dostawcze. Stało się to początkiem procesu, który ma doprowadzić do tego, by w 2030 r. globalna flota Amazon składała się ze 100 000 takich zeroemisyjnych samochodów. Droga do dekarbonizacji nie jest jednak prosta. Wiele elementów - począwszy od projektu pojazdu, po niezbędną infrastrukturę - stanowiło wyzwanie. Przejście z tradycyjnych samochodów spalinowych na samochody elektryczne wymagało wielu unikalnych innowacji oraz wsparcia ze strony innych sygnatariuszy Climate Pledge.

The Future of Forests

Z udziałem Amazon i The Nature Conservancy
Reżyseria: David Darg I Na obejrzenie tego odcinka potrzebujesz 4 minut i 34 sekund

The Future of Forest

Amazoński las deszczowy, o powierzchni niemal równej Australii, jest największym tego rodzaju lasem na świecie. Jednak ze względu na obecną skalę wylesiania, nie pozostanie taki na zawsze. Lasy deszczowe są naturalnymi pochłaniaczami dwutlenku węgla, ale kiedy drzewa znikają, zmagazynowany w nich węgiel trafia do atmosfery. Chcąc chronić lasy deszczowe Amazonii i równocześnie walcząc z niedoborem żywności, firmy muszą inwestować w rozwiązania przyjazne naturze. Zarówno Amazon, jak i partnerzy, wspierają systemy rolno-leśne w Brazylii, których celami są: odbudowa lasów, produkcja żywności i tworzenie zrównoważonych warunków utrzymania dla lokalnych społeczności.

The Future of Flight

Z udziałem JetBlue i Neste
Reżyseria: Ondi Timoner | Na obejrzenie tego odcinka potrzebujesz 5 minut i 30 sekund

The Future of Flight

Gdyby przemysł lotniczy „był” państwem, byłby siódmym największym emitentem CO2 na świecie. Jednym z kluczy do dekarbonizacji lotnictwa jest zrównoważone paliwo lotnicze [Sustainable Aviation Fuel, (SAF)], wytwarzane ze źródeł odnawialnych, takich jak zużyte oleje spożywcze i odpady tłuszczy zwierzęcych. Paliwo to stosowane w czystej postaci może zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych nawet o 80% w porównaniu do lotniczych paliw kopalnych. W styczniu 2020 r. JetBlue ogłosił, że będzie jedną z pierwszych linii lotniczych w Stanach Zjednoczonych, która zacznie regularnie latać na zrównoważonym paliwie lotniczym (produkowanym przez Neste, sygnatariusza Climate Pledge) z międzynarodowego lotniska w San Francisco. Ta przełomowa kooperacja między Neste i JetBlue pokazuje, w jaki sposób firmy mogą współpracować na rzecz klimatu.

The Future of Buildings

Z udziałem CarbonCure
Reżyseria: Samia Khan-Bambrah | Na obejrzenie tego odcinka potrzebujesz 4 minut i 52 sekund

The Future of Buildings

"Mieszkamy na wyspie. Ale czy w przyszłości ta wyspa wciąż tutaj będzie?" – zastanawia się Jennifer Wagner (CarbonCure Technologies) martwiąc się o los swojej rodzinnej, kanadyjskiej Wyspy Księcia Edwarda. Zmotywowana chęcią zbudowania lepszej przyszłości dla swoich dzieci, Wagner dołączyła do CarbonCure, dynamicznie rozwijającego się startupu zajmującego się technologiami klimatycznymi. Jego misją jest przyspieszenie dekarbonizacji w przemyśle betonowym. Wraz z rozwojem obszarów miejskich i rosnącym popytem na beton, jego kluczowy składnik, jakim jest cement, odpowiada za około 7% emisji dwutlenku węgla. CarbonCure dąży do tego, by znaleźć rozwiązanie dla „betonowego wyzwania”.

The Future of Farming

Z udziałem Unilever
Reżyseria: Laura Checkoway  | Na obejrzenie tego odcinka potrzebujesz 7 minut i 24 sekund

The Future of Farming

Ulewne deszcze są konsekwencją ekstremalnych warunków pogodowych spowodowanych postępującymi zmianami klimatu. W ciągu zaledwie kilku minut ulewy mogą osunąć kilkanaście centymetrów wierzchniej warstwy gleby, niszcząc przy tym uprawy i zagrażając dobytkowi rolników. Ma to również wpływ na producentów, którzy polegają na pracy rolników w zakresie pozyskiwania lokalnych składników do swoich produktów. Unilever wraz z organizacją Pracitical Farmers of Iowa stawiają czoła temu wyzwaniu. Celem tej kooperacji jest ochrona i poprawa jakości gleby przez wdrożenie praktyk rolnictwa regeneracyjnego.

The Future of Water
Z udziałem Heineken
Reżyseria: Samia Khan-Bambrah I Na obejrzenie tego odcinka potrzebujesz 5 minut i 55 sekund

Future Forward: The Future of Water

Przodkowie mieszkańców Jawy Wschodniej w Indonezji uważali wodę za świętość. Obecnie, wraz z coraz bardziej zanieczyszczonymi drogami wodnymi, lokalne społeczności borykają się z niedoborem wody. Do 2025 r. problem ten może dotyczyć nawet połowy światowej populacji. Jedynym sposobem na zaradzenie kryzysowi wodnemu jest wspólne działanie w celu znalezienia rozwiązań. Multi Bintang Indonesia, indonezyjska spółka należąca do HEINEKEN, współpracuje z lokalnymi społecznościami, aby chronić źródła i oczyszczać rzeki ze śmieci. Dzięki temu zarówno firma, jak i lokalni mieszkańcy będą mogli się rozwijać.

Wszystkie filmy można obejrzeć bezpłatnie na stronie TheClimatePledge.com/future, Amazon Prime, YouTube i podczas rejsów linii JetBlue.

W 2019 r. Amazon był jednym z pierwszych sygnatariuszy Deklaracji Klimatycznej Climate Pledge. Firma zobowiązała się tym samym do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2040 roku, a więc 10 lat przed celami Porozumienia Paryskiego. Deklaracja klimatyczna podpisana została przez ponad 400 sygnatariuszy, w tym firmy takie jak: Best Buy, IBM, Microsoft, PepsiCo, Siemens, Unilever, Verizon i Visa.