Wspomniana kwota obejmuje zarówno donacje pieniężne, jak i rzeczowe oraz wykorzystanie rozbudowanej sieci logistycznej i produkty przekazane w imieniu sprzedawców Amazon należących do programu Fulfilled By Amazon działającego w Wielkiej Brytanii, których wartość szacuje się na ponad 150 mln euro.

Donacje trafiły do organizacji charytatywnych w całej Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Dodatkowo zrealizowaliśmy nieodpłatnie ponad 5 mln dostaw żywności i artykułów pierwszej potrzeby do najbardziej potrzebujących rodzin.

W Amazon priorytetowo traktujemy społeczności i partnerów, którym możemy realnie pomóc, wykorzystując nasze wyjątkowe możliwości. W ciągu zaledwie 10 dni od wybuchu wojny w Ukrainie otworzyliśmy centra pomocy humanitarnej w Polsce i Słowacji oraz przekazaliśmy ponad dwa miliony artykułów pomocy humanitarnej i 25 000 urządzeń technicznych. W ramach inicjatyw edukacji cyfrowej, takich jak Amazon Future Engineer, zapewniliśmy dostęp do edukacji informatycznej ponad pół miliona uczniów, a tysiące naszych pracowników poświęciło swój czas na wolontariat w społecznościach, w których mieszkają i pracują.

Fot. Jarosław Stec

Pomagamy ludziom w sytuacjach kryzysowych

Dzięki zasobom i możliwościom logistycznym Amazon jesteśmy wyjątkowo dobrze przygotowani do niesienia pomocy osobom zagrożonym w sytuacjach kryzysowych. W naszych działaniach wykorzystujemy autorskie technologie oraz naszą globalną sieć logistyczną, aby zapewnić szybką i skuteczną pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna.

W Europie we współpracy ze Światowym Programem Żywnościowym,Międzynarodowym Czerwonym Krzyżem i Czerwonym Półksiężycem (ICRC) oraz Save the ChildrenInternational przekształciliśmy centrum dystrybucyjne w Polsce w centrum pomocy humanitarnej, w którym magazynujemy artykuły wykorzystywane przy naszych stałych działaniach pomocowych dla osób i społeczności dotkniętych tragedią.

Dzięki partnerom takim jak Amazon organizacja Save the Children była w stanie wesprzeć prawie pół miliona dzieci i rodzin w Ukrainie i okolicznych krajach, realizując pilne dostawy, bony pieniężne oraz programy ochrony dzieci i wspierające edukację.
Sarah Thompson, menedżer ds. partnerstwa Save the Children International

Nasza reakcja na trzęsienie ziemi i pożary w Turcji, a także na powodzie w Europie Zachodniej, to kolejne przykłady pomocy ofiarom katastrof. W odpowiedzi na pandemię COVID-19 zaoferowaliśmy nasze doświadczenie logistyczne w Wielkiej Brytanii, dostarczając miliony zdrowych śniadań dla dzieci w ramach programu Magic Breakfast oraz dostarczając zestawy testowe do domów najważniejszych pracowników.

pomoc_turcja_głowne.jpg

Oferujemy również bezpłatną dostawę darowanych przedmiotów bezpośrednio z naszych własnych zapasów, a także od naszych partnerów biznesowych i klientów. W maju 2022 r. we współpracy z L'Oréal Niemcy przekazaliśmy ponad 110 000 produktów higienicznych i dostarczyliśmy je razem z ponad 160 000 pieluchami przekazanymi przez Amazon organizacji Tafel Berlin w Niemczech. Dostarczyliśmy również ponad 400 palet zabawek podarowanych przez Hasbro we Francji do naszego centrum pomocy humanitarnej w Polsce, skąd trafiły do dzieci z Ukrainy.

Niesienie pomocy dotkniętym kryzysem społecznym

Więcej niż jedna na pięć osób w UE i Wielkiej Brytanii żyje obecnie w warunkach ubóstwa i wykluczenia społecznego [1] [2]. Amazon we współpracy z urzędnikami państwowymi, firmami i organizacjami oraz partnerami społecznymi tworzy koalicje, które odpowiadają na potrzeby najbardziej narażonych grup społecznych. Na przykład we współpracy z byłym premierem Wielkiej Brytanii, Gordonem Brownem, stworzyliśmy koalicję organizacji charytatywnych, takich jak Cottage Family Centre i wraz z lokalnymi firmami pomogliśmy dostarczyć setki tysięcy podstawowych produktów do ponad 50 000 rodzin w Szkocji.

Jesteśmy malutką organizacją charytatywną. Działamy na rzecz polepszenia stanu zdrowia i samopoczucia rodzin, które przeżyły traumatyczne wydarzenia. Pomoc Amazon pod wieloma względami poprawiła sytuację potrzebujących rodzin i wszystkich tych, którzy starają się im pomóc.
Pauline Buchanan, kierowniczka Cottage Family Centre w Szkocji

Ponadto we współpracy z organizacją Comic Relief wsparliśmy Comic Relief Cost of Living Appeal, a ostatnio ogłosiliśmy rozszerzenie współpracy o wsparcie jej kultowej kampanii Red Nose, której celem jest pomoc osobom zmagającym się z kryzysem socialnym w Wielkiej Brytanii i na całym świecie.

We Włoszech i Hiszpanii wsparliśmy kilka lokalnych banków żywności (FESBAL, Banco Alimentare, Fundación Altius) pakując i dostarczając rodzinom ponad 50 000 ton jedzenia.

Amazon dostarcza nam około 1900 produktów każdego dnia ze swoich dwóch centrów Amazon Fresh [w Hiszpanii]. Żywność jest świeża, bardzo zróżnicowana i wysokiej jakości. Dzięki Amazon możemy pomagać w codziennym utrzymaniu rodzin.
Natalia Rueda, dyrektor ds. komunikacji Fundación Altius

W Niemczech ponad 860 wolontariuszy Amazon we współpracy z czterema organizacjami charytatywnymi (Munich Foodbank, Berlin Foodbank, Die Arche i Karuna) przekazało, zapakowało i przetransportowało prezenty dla ponad 20 000 rodzin. Wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem nasi pracownicy w Polsce zapakowali 30 ton żywności dla ponad 24 000 osób w potrzebie w okresie świątecznym.

Inwestowanie w przyszłość i inspirowanie młodych poprzez edukację o technologiach


Komisja Europejska szacuje, że 9 na 10 miejsc pracy w przyszłości będzie wymagało kompetencji cyfrowych. Jednak nie posiada ich 169 mln Europejczyków w wieku od 16 do 74 lat (44% populacji) [3]. W Amazon wierzymy w transformacyjną moc edukacji, która wyzwala kreatywność i uwalnia ludzki potencjał. Zdajemy sobie również sprawę, że chociaż talent i pasja są powszechne wśród młodych ludzi, możliwości nie są – i pracujemy nad rozwiązaniem tego problem za pomocą naszych międzynarodowych programów STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), takich jak Amazon Future Engineer (AFE), AWS Educate, AWSSpark, AWS Skill Builder i AWSGetIT. Od momentu uruchomienia AFE w 2016 r. zapewniliśmy bezpłatne programy edukacyjne dla ponad pół miliona uczniów w tysiącach szkół w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji w ścisłej współpracy z lokalnymi partnerami strategicznymi, takimi jak m. in. TeachFirst (UK), Secours Populaire (FR) oraz ReDiSchool (DE).

Dzięki Amazon Future Engineer przeprowadziliśmy ponad 100 warsztatów z dziećmi uchodźców, przy czym około 30 z nich odbyło się w samych obozach dla uchodźców. Wsparcie firmy dało nam siłę i odwagę, by odwiedzić te dzieci poza szkołą.
Jana Kausemann, kierownik programu Digital Kids w ReDiSchool w Niemczech

W październiku 2022 r. uruchomiliśmy również IT Skills 4U, bezpłatny program rozwoju pracowników, który ma pomóc Ukraińcom w uzyskaniu wsparcia ze strony agencji pracy i szkoleń w zakresie kompetencji cyfrowych, a tym samym w rozwoju kariery w dziedzinach związanych z chmurami obliczeniowymi. Ponadto kontynuujemy naszą ogólnoeuropejską współpracę z Meet and Code w celu finansowania oddolnych wydarzeń związanych z programowaniem, które umożliwiają młodym poznanie świata technologii i nauki programowania. Wsparcie młodych uczniów to tylko przykład tego, jak pomagamy osobom rozwinąć karierę w tym kierunku dzięki dostępowi do bezpłatnych szkoleń w zakresie kompetencji cyfrowych. W skali globalnej AWS zobowiązał się zapewnić 29 mln osób na całym świecie bezpłatne szkolenia w dziedzinie chmury obliczeniowej do 2025 r.

Tysiące wolontariuszy robią różnicę

community_eu_2.jpg

Jesteśmy dumni z 200 000 pracowników Amazon w całej Europie, którzy reprezentują to, co w naszej firmie najlepsze. Stale inwestujemy we wspieranie społeczności, w których pracują nasi pracownicy, a także zachęcamy ich do wolontariatu na rzecz spraw, które są dla nich ważne. Ich historie inspirują nas każdego dnia. Pomagamy pracownikom czynić dobro na świecie – np. poprzez bezpłatne świadczenie usług prawnych czy pakowanie zestawów higienicznych i przyborów szkolnych. Podczas naszego Globalnego Miesiąca Wolontariatu w 2022 r. tysiące pracowników Amazon spotkało się, aby wesprzeć ponad 150 organizacji charytatywnych w całej Europie. Nasi wolontariusze społeczni nadal przeznaczają swój czas i dzielą się umiejętnościami, m.in. pracując w bankach żywności, goszcząc rodziny uchodźców, przekazując niezbędne towary, czytając w szkołach, oczyszczając środowisko lokalne czy pomagając społecznościom w zwiększeniu recyklingu.

Wspólne chodzenie do lokalnych banków żywności i pakowanie zestawów żywnościowych, które trafią do rodzin w regionie Lombardii, gdzie mieszkam, naprawdę daje mi poczucie, że jestem w stanie pomóc, choć w najmniejszym stopniu, ludziom, którzy naprawdę tego potrzebują
Chiara Pellegrino, specjalistka ds. marki i wolontariusz w Amazon.it

Amazon jest obecny w ponad 20 krajach w całej Europie i wszędzie tam, gdzie działamy, nadal będziemy zajmować się najbardziej palącymi potrzebami społecznymi – takimi jak przeciwdziałanie ubóstwu, wspieranie dzieci i młodzieży czy ochrona środowiska – poprzez nasze własne inicjatywy i współpracę. Dzięki edukacji, inwestycjom i dostępowi do technologii chcemy zmienić życie najbardziej potrzebujących członków naszych społeczności w całym regionie.

[1] UK Parliament, House of Commons Library, Poverty in the UK: Statistics, 2022. https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn07096/
[2] Eurostat News, 2022. https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220915-1
[3] The Digital Skills Gap in Europe, 8 March 2021, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-skills-gap-europe