Top Employers Institute to globalny autorytet w zakresie badania praktyk HR oraz warunków pracy, który w trakcie swojej ponad 30-letniej działalności certyfikował już ponad 2,3 tys. organizacji na całym świecie. Co roku organizacja wyróżnia firmy zapewniające pracownikom najlepsze warunki pracy i dalszego rozwoju zawodowego.

Jak w poprzednich latach, Amazon Fulfillment znalazł się w gronie pracodawców certyfikowanych przez Top Employers Institute, m.in. za budowanie włączającej i innowacyjnej kultury pracy. W ogólnej klasyfikacji Amazon uzyskał wysoką, łączną notę ponad 94%.

Cieszymy się, że już po raz kolejny znajdujemy się w gronie wyróżnionych certyfikatem Top Employer. To dla nas potwierdzenie, że jesteśmy wiarygodnym i rzetelnym pracodawcą, a wdrażane przez nas działania w zakresie HR odpowiadają zarówno rynkowym standardom jak i wymaganiom samych pracowników. Nie oznacza to, że ustajemy w dążeniach do doskonalenia naszych praktyk - to nieustanna praca poparta przekonaniem, że zawsze możemy zrobić jeszcze więcej i lepiej na rzecz naszej społeczności.
komentuje Sławomir Płonka, dyrektor regionalny Amazon ds. operacji w CEE

Tworzymy włączającą kulturę organizacji

Powyższe starania potwierdzają wysokie oceny otrzymane od Top Employers Institute w wybranych kategoriach. Pod kątem atrakcyjności jako pracodawcy, w tym przebiegu procesów rekrutacyjnych, onboardingowych i umiejętności skutecznego pozyskiwania talentów, uzyskaliśmy ponad 97%. Podobnie za kierownictwo, w tym skuteczne zarządzanie strategią biznesową, zasobami ludzkimi i przywództwo. Pod kątem tworzenia kultury organizacji otrzymaliśmy 100% za etykę i integrację w środowisku pracy oraz 97% za egzekwowanie zasad DEI.

Wierzymy, że pracodawca z wyboru to nie tylko sprawne wdrażanie i zarządzanie pracownikami, ale też priorytetyzowanie zasad DEI opartych na wartościach różnorodności, równości i akceptacji. Na każdym etapie relacji z naszymi pracownikami stoimy na straży równego dostępu do rekrutacji, edukacji i rozwoju, niezależnie od różnic wiekowych, płci, wykształcenia, doświadczenia zawodowego, a także w zakresie celów i ambicji.
dodaje Marta Dworowska, dyrektor HR w regionie CEE

Ponadto wprowadziliśmy szereg programów mentoringowych, w tym Women in Leadership, mający na celu zachęcanie kobiet pracujących w firmie do spotkań oraz wymiany doświadczeń. Program obejmuje różnorodne obszary, związane zarówno z zarządzaniem zespołami, jak i rozwijaniem umiejętności technicznych. Uczestniczą w nim kobiety zajmujące stanowiska kierownicze w firmie.

Stawiamy na rozwój osobisty…

Top Employers Institute wyróżniło Amazon także wysoką notą za szerokie spektrum możliwości rozwoju w firmie (97%). Nasi pracownicy, którzy posiadają własną wizję i aspiracje zawodowe, sami decydują o dalszej karierze, a my im to ułatwiamy – program „Postaw na Swój Rozwój” to inicjatywa dostępna dla wszystkich osób zatrudnionych przez co najmniej rok. Firma pokrywa aż 95 proc. kosztów wybranych kursów czy studiów, niezależnie od tego, czy są one bezpośrednio związane z obecnym stanowiskiem pracownika. Dotychczas z programu skorzystało ponad pół tysiąca osób.

W marcu startuje także rekrutacja do kolejnej odsłony 2-letniego, płatnego programu stażowego dla absolwentów szkół średnich. W ramach stażu uczestnicy zdobywają wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie RME, czyli w dziale utrzymania ruchu, którego głównym celem jest zapewnienie ciągłości realizacji zamówień klientów. To program idealny dla tych, którzy chcą edukować się w obszarze inżynierii i przy okazji łączyć to z pracą zarobkową.

Ponadto wprowadziliśmy szereg programów mentoringowych, w tym Women in Leadership, mający na celu zachęcanie kobiet pracujących w firmie do spotkań oraz wymiany doświadczeń.

Program obejmuje różnorodne obszary, związane zarówno z zarządzaniem zespołami, jak i rozwijaniem umiejętności technicznych. Uczestniczą w nim kobiety zajmujące stanowiska kierownicze w firmie.

... i tworzymy nowe miejsca pracy

W naszych centrach logistycznych w związku z rozwojem technologii i robotyzacją procesów logistycznych powstało 700 całkowicie nowych kategorii miejsc pracy.

Pracownicy stanowią najważniejszy kapitał Amazon. Gdy rozwijają się indywidualnie, przyczyniają się do ogólnego wzrostu organizacji. Wierzymy, że to właśnie głos pracowników i odpowiedź na ich potrzeby są kluczem do naszego wspólnego sukcesu.
podsumowuje Sławomir Płonka

Amazon został wyróżniony tytułem Top Employer 2024 zarówno w Polsce jak i Hiszpanii, Francji, Włochach, Czechach, Słowacji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Luksemburgu, co potwierdza globalne działania firmy w zakresie budowania rozwijającego i włączającego miejsca pracy.