W drodze do DEI

Raport "W drodze do DEI" opracowany przez United Nations Global Compact wskazuje, jak istotne dla firm jest budowanie środowiska pracy opartego na różnorodności, równości i inkluzji. Choć te idee są mocno zakorzenione w dokumentach ONZ, realia rynku pracy pokazują, że droga do pełnej równości jest jeszcze długa – Światowe Forum Ekonomiczne szacuje, że może to zająć nawet ponad sto lat. W dokumencie czytamy, że włączanie zasad DEI może znacząco przyczynić się do wzrostu efektywności organizacji, lepszego zrozumienia rynku i klientów, a także do budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy. W raporcie znajdziemy również praktyczne wskazówki oraz przykłady dobrych praktyk z polskich firm, które mogą inspirować inne podmioty do działań. Nie brakuje także odniesień do projektu Target Gender Equality Accelerator, który ma na celu wspieranie firm w realizacji celów równości płci, dostosowując globalne inicjatywy do lokalnych warunków i potrzeb.

RAPORT DEI_KAROL KASIŃSKI.jpg

Wszystkim prezentującym dobre praktyki w obszarze DEI pogratulował w imieniu Amazon Development Center Poland, partnera raportu, Karol Kosiński, Public Policy Manager, Amazon. A jaką drogą DEI my podążamy?

Celem raportu „W drodze do DEI” jest pokazanie, jak ważna jest otwartość środowiska pracy na poszanowanie i przestrzeganie zasad Różnorodności, Równości i Włączania oraz jak wygląda polska perspektywa w porównaniu z globalnym środowiskiem biznesowym.

Przywództwo i różnorodność to nasza inwestycja w przyszłość

Amazon inwestuje w różnorodność. Poprzez wspieranie sieci pracowniczych kształtujemy przyszłość przywództwa w biznesie, gdzie różne punkty widzenia są nieocenionym atutem. Amazońska inicjatywa Glamazon przekracza granice, zapewniając wsparcie i tworząc przestrzeń dla różnorodności wśród pracowników. Uformowana w 1999 roku, ta grupa wsparcia LGBTQIA+ rozwinęła się z prostych spotkań między pracownikami w globalny ruch z tysiącami członków na całym świecie. W Polsce, Glamazon stanowi kluczowy element korporacyjnej kultury od 2015 roku, promując równość i integrację w miejscu pracy. Ich działania obejmują wsparcie lokalnych inicjatyw, takich jak NGO "Miłość Nie Wyklucza", i uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach. Glamazon, będąc uznanym przez Global Diversity List i będąc partnerem Polskich Nagród Różnorodności demonstruje, jak zaangażowanie w sprawy społeczności LGBTQIA+ przekłada się na realne zmiany i potwierdza, że Amazon jest miejscem, gdzie każdy pracownik jest cenny i szanowany.

PROUD_LGBT_DEI GLAMAZON.jpg

W ramach tegorocznych obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego Amazon wspólnie z fundacją AsperIT przeprowadził projekt mający na celu podniesienie świadomości o neuroróżnorodności w miejscu pracy. W trakcie sesji uczestnicy zdobyli wiedzę na temat efektywnego wspierania neuroróżnorodnych pracowników. Działania te przyczyniły się do promowania inkluzji i tworzenia przyjaznego środowiska pracy dla wszystkich.

Amazon traktuje edukację jako siłę napędową, która umożliwia pracownikom osiąganie osobistych i zawodowych celów. Programy #WomenEmpowerment i zaangażowanie w inicjatywy takie jak Women@Amazon czy Perspektywy Women In Tech celebrują różnorodność i wspierają kobiety w środowisku technologicznym.

Girls Do Engineering_photo.jpg

Nasz program edukacyjny Girls Do Engineering, której IV edycja właśnie trwa, otwiera młodym dziewczynom drzwi do świata technologii i inżynierii, pomagając kształtować przyszłe pokolenie liderów i liderek w branży IT. Jest to szansa nie tylko na uwierzenie we własne możliwości, ale także pokazanie, że technologia i inżynieria są dostępne dla każdej zainteresowanej osoby.

Nasza firma podchodzi do potrzeb rodziców z empatią i praktycznym zrozumieniem, wprowadzając elastyczne warunki pracy i płatne urlopy rodzicielskie. Takie działania nie tylko pomagają w równoważeniu życia zawodowego z prywatnym, ale również odzwierciedlają nowoczesne podejście do pracy, które coraz bardziej doceniają pracownicy na całym świecie.

ADCP na Woman in Tech

DEI – Ponad słowa

Podsumowując, Amazon nie tylko propaguje wartości związane z DEI, ale również je wciela w życie. Widać to w integracji tych zasad z wewnętrznymi politykami i kulturą korporacyjną, co podkreśla autentyczne przekonanie firmy do tych kwestii. Poprzez konsekwentne wdrażanie strategii DEI, Amazon nie tylko wyobraża sobie lepszą przyszłość dla swoich pracowników i klientów, ale również stanowi wzór do naśladowania dla innych przedsiębiorstw. To dowód na to, że różnorodność i włączenie to nie tylko modne hasła, ale fundament trwałego sukcesu.