Analiza rozwoju rynku e-commerce w Polsce w latach 2020-2022 - kluczowych tendencji oraz czynników wpływających na tę branżę. W publikacji przedstawiamy przegląd najbardziej aktualnych danych rynkowych o handlu internetowym w Polsce.

Czemu MŚP są tak ważnym ogniwem w segmencie e-commerce? Otóż stanowią one ok. 99% wszystkich przedsiębiorstw w UE, a w ciągu ostatnich pięciu lat były odpowiedzialne za stworzenie około 85% nowych miejsc pracy. Między innymi dlatego Amazon, wspiera sprzedawców, np. w ramach międzynarodowego programu ASBA czy polskiej platformy cross-border.pl, w międzynarodowym rozwoju ich biznesu i korzystaniu z zalet jednolitego rynku UE.

Jednolity rynek europejski otworzył zupełnie nowe możliwości dla przedsiębiorców, a małe, lokalne firmy rozwijające swoją międzynarodową działalność stały się siłą napędową wzrostu gospodarczego Europy. Mamy nadzieję, że starania decydentów UE, aby nadal wzmacniać transgraniczny biznes, przyniosą wiele korzyści dla wszystkich małych i średnich przedsiębiorstw w całym regionie.
Marco Reissig, Country Manager Amazon.pl

Czego dowiesz się z raportu?

Publikacja Polityki Insight to obszerna analiza rozwoju e-commerce w Polsce w latach 2020-2022 ze wskazaniem kluczowych tendencji oraz czynników wpływających na ten segment handlu. W raporcie można znaleźć również przegląd najbardziej aktualnych danych o handlu internetowym w Polsce. Co więcej – autorzy raportu, w oparciu o przeprowadzone badanie ankietowe – zidentyfikowali również postawy polskich e-przedsiębiorców, przeanalizowali ich nastroje, doświadczenia oraz wyzwania, z którymi zmagali się podczas pandemii i po niej. Zwieńczeniem raportu są z kolei perspektywy i wyzwania dla dalszego rozwoju e-commerce w Polsce.

Jednocześnie raport wyraźnie wskazuje na istotne zmiany e-commerce w Polsce związane chociażby z nasyceniem rynku, ale też z rozwojem technologii. Czy to zatem dobry moment na rozwój sprzedaży poza granicami Polski? Jakie szanse na międzynarodowej arenie mają w tych warunkach rodzime MŚP? Raport udziela nie tylko odpowiedzi na te ogólne pytania, ale daje też wiedzę o tym, jakie korzyści widzą polscy przedsiębiorcy w związku z wprowadzeniem Single VAT ID; jak ważne jest wsparcie e-commerce z funduszy strukturalnych, konieczność współpracy instytucji publicznych z prywatnym biznesem oraz integracja środowiska e-commerce w celu wspólnego budowania single market.

Zapraszamy do lektury!