Nasze zobowiązania wobec Parlamentu i innych instytucji niezmiennie traktujemy z należytą im powagą i zgadzamy się, że firma o tak dużej skali działalności jak nasza (w samej UE zatrudniamy ponad 150,000 osób) powinna podlegać formalnemu nadzorowi. Dzięki niemu nasza działalność może się jeszcze lepiej rozwijać. Między innymi właśnie dlatego udostępniamy szczegółowe informacje na temat różnych obszarów naszych aktywności. Wielokrotnie gościliśmy parlamentarzystów w naszych obiektach, do których przy różnych okazjach zapraszaliśmy także członków Komisji. Jesteśmy przekonani, że postępowaliśmy w duchu konstruktywnej rozmowy – w przeciwieństwie do części krytyków, którzy wydają się bardziej zainteresowani zdobyciem przychylności opinii publicznej niż dogłębnym zrozumieniem kwestii wysokiej wagi. Poniżej przedstawiamy więcej informacji o naszych dotychczasowych działaniach.

Udział w pracach Parlamentu

Amazon regularnie bierze udział w spotkaniach organizowanych przez Parlament Europejski, m.in. przedstawiając dowody w trakcie przesłuchań. Wiele razy zgłaszaliśmy chęć otwartego dialogu w kwestiach politycznych dotyczących naszej branży.

W trakcie obecnej kadencji, Amazon uczestniczył w szeregu istotnych inicjatyw Parlamentu Europejskiego regulujących różne obszary – od aktu o usługach cyfrowych po europejską politykę zwalczania obrotu towarami podrobionymi. Oprócz tego zgłosiliśmy chęć udziału w studium przypadku prowadzonym przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej, które dotyczyło naszych centrów logistycznych i umożliwiło badaczom Komisji rozmowę z pracownikami, ich przedstawicielami oraz zarządem Amazon.

Chociaż prawdą jest, że odmówiliśmy udziału w posiedzeniu – które miało wyraźnie stronniczy charakter i nie służyło konstruktywnej debacie ani obiektywnej analizie – nie zgadzamy się z twierdzeniem, że Amazon odmówił współpracy z decydentami w konkretnych sprawach poddanych dyskusji. Świadczy o tym wzmożona wymiana pism, wiadomości mailowych i rozmów telefonicznych prowadzona od połowy 2023 roku. Zgadzamy się z Komisją, że spełnianie norm nowoczesnego, bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy jest ważne. Ponadto uważamy, że należy poddać nadzorowi całą branżę (nie poszczególne firmy) i regularnie zwoływać posiedzenia mające na celu ustalenie stanu faktycznego, a nie jedynie budowanie kapitału politycznego.

Wizyty na terenie naszych obiektów

Na przestrzeni lat przyjęliśmy w naszych centrach i biurach setki decydentów – między innymi posłów do Parlamentu Europejskiego zasiadających w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Tylko w 2023 roku rozesłaliśmy kolejne kilkadziesiąt zaproszeń do członków i personelu Komisji.

Twierdzenie Komisji, jakoby Amazon „wycofał” zaproszenie czy „odwołał” wizytę, jest niezgodne z prawdą. W rzeczywistości – co zauważył w jednym z tegorocznych pism przewodniczący Dragoș Pîslaru – Amazon wyraził „gotowość do przyjęcia delegacji”. Mimo to, od samego początku naszych rozmów z Sekretariatem Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w sprawie wizyty, sygnalizowaliśmy problemy związane z przyjęciem dużej delegacji w trakcie szczytu sprzedażowego w okresie od listopada do końca stycznia. Niestety dostępność przedstawicieli Komisji była ograniczona jedynie do dwóch dni (tj. 18 i 20 grudnia), które przypadały na tydzień przed świętami Bożego Narodzenia. Ponieważ to najbardziej pracowity okres roku dla naszej firmy, nie mogliśmy przystać na tę propozycję, wobec czego zasugerowaliśmy ustalenie alternatywnego terminu. Od tego czasu ponowiliśmy propozycję zorganizowania wizyty dla członków Komisji – zarówno przed wymianą poglądów, jak i po niej. Cały czas jesteśmy gotowi przyjąć przedstawicieli Komisji w naszych obiektach w Niemczech, Polsce i każdym innym państwie członkowskim UE, o ile przyjmą nasze zaproszenie.

Chcemy kontynuować współpracę z posłami do Parlamentu Europejskiego w ważnych kwestiach dotyczących obszarów naszej działalności. Ponadto pragniemy zapewnić klientów i europejskich decydentów, że staramy się znaleźć sposób, aby rozwiać obawy członków Komisji. Mamy szczerą nadzieję, że ponad 25-letnia, aktywna i przyjazna współpraca będzie trwać dalej.

Dodatkowo przypominamy, że każdy może zwiedzić jeden z naszych obiektów w Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii lub podczas wirtualnej wycieczki na żywo z dowolnego miejsca w Europie. Więcej informacji o tym, jak się zarejestrować, można znaleźć tutaj.