Amazon w dalszym ciągu zwiększa liczbę inwestycji w energię odnawialną, uruchamiając 37 nowych projektów w tym obszarze na całym świecie, między innymi we Francji i Hiszpanii. To znaczny postęp na drodze do osiągnięcia celu, jakim jest korzystanie w 100% z energii odnawialnej do 2025 roku, czyli pięć lat przed pierwotnie założonym 2030 rokiem. Nowe projekty zwiększą łączną moc portfela projektów energii odnawialnej Amazon o prawie 30% – z 12,2 GW do 15,7 GW – a także łączną liczbę projektów w tym obszarze do 310 w 19 krajach.

Dodatkowe 3,5 GW mocy czystej energii, jakie zapewnią nowe projekty, umocni wiodącą pozycję Amazon jako nabywcy energii odnawialnej na świecie i przyspieszy postępy w realizacji zobowiązania do osiągnięcia neutralności węglowej do 2040 roku, czyli 10 lat przed terminem określonym w Porozumieniu Paryskim.

„Nasze zaangażowanie w ochronę planety i misja ograniczania wpływu Amazon na środowisko sprawiły, że w 2020 i 2021 roku staliśmy się firmą kupującą najwięcej energii odnawialnej na świecie. Rozwijając naszą działalność i planując zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej do 100%, nie zwalniamy tempa inwestowania w odnawialne źródła energii” – powiedział Andy Jassy, dyrektor generalny Amazon. „Prowadzimy obecnie 310 projektów w obszarze energii wiatrowej i słonecznej w 19 krajach i intensywnie pracujemy nad tym, aby osiągnąć założony przez nas cel, jakim jest osiągnięcie 100% udziału energii odnawialnej do 2025 roku, czyli pięć lat przed pierwotnie założonym 2030 rokiem.”

37 nowych projektów zlokalizowanych jest w Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Francji, Australii, Kanadzie, Indiach, Japonii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Są zróżnicowane pod względem rodzaju i rozmiaru – to 3 nowe farmy wiatrowe, 26 farm słonecznych i 8 instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków należących do Amazon na całym świecie. Dzięki realizacji nowych projektów, firma ma obecnie łącznie 310 projektów z zakresu energii odnawialnej, w tym 134 farmy wiatrowe i słoneczne oraz 176 instalacji fotowoltaicznych.

Prognozuje się, że po pełnym uruchomieniu 310 projektów Amazon będzie wytwarzać 42 tys. gigawatogodzin (GWh) energii odnawialnej rocznie, co wystarczyłoby do zapewnienia energii elektrycznej 11 mln domów w Europie na cały rok. Wolna od emisji energia wytwarzana przez te projekty pomoże także ograniczyć emisje dwutlenku węgla o 17,3 mln ton metrycznych rocznie, czyli ekwiwalentu rocznej emisji przez ponad 3,7 mln samochodów w USA.

Amazon nadal inwestuje również w projekty w obszarze wytwarzania energii odnawialnej połączone z jej magazynowaniem. Systemy magazynowania energii umożliwiają przechowywanie czystej energii wytworzonej przez instalacje fotowoltaiczne i wykorzystanie w warunkach braku energii słonecznej, na przykład w godzinach wieczornych lub w okresach zwiększonego zapotrzebowania. Dzięki temu wpływ portfela projektów Amazon w obszarze czystej energii na klimat jest tym większy, a energia elektryczna wolna od emisji dwutlenku węgla może być dostępna przez większą część dnia. Wśród nowych projektów jest farma słoneczna w Arizonie o mocy 300 MW z magazynem zapewniającym moc 150 MW oraz farma słoneczna w Kalifornii o mocy 150 MW z magazynem 75 MW. Dzięki tylko tym dwóm projektom, ogłoszona przez Amazon moc farm słonecznych z magazynem energii zwiększy się z 220 MW do 445 MW.

„Amazon pozostaje liderem w szybkim rozwoju projektów dotyczących energii odnawialnej w USA. Coraz częściej są to projekty hybrydowe, które łączą systemy magazynowania i wytwarzania energii odnawialnej, umożliwiając korzystanie z czystej, niezawodnej energii przez całą dobę” – powiedział Heather Zichal, prezes Amerykańskiego Stowarzyszenia Czystej Energii.

Poniżej przedstawiono więcej informacji na temat najnowszych projektów w obszarze energii odnawialnej, które będą zapewniać firmie czystą energię do wykorzystania w biurach, centrach realizacji zamówień i centrach danych Amazon Web Services, obsługujących miliony klientów na całym świecie:

Pięć nowych projektów w Hiszpanii

Firma dodała dodatkowe 314 MW z energii odnawialnej w Hiszpanii, zwiększając łączną moc projektów w tym kraju do 1,4 GW. Pięć nowych projektów to trzy farmy słoneczne i dwie farmy wiatrowe, a łącznie w tym kraju funkcjonuje obecnie 14 projektów Amazon wytwarzających energię odnawialną.

Druga inwestycja w energię odnawialną we Francji

Amazon ogłosił realizację drugiej farmy słonecznej we Francji, która zwiększy deklarowaną dotychczas w tym kraju przez firmę całkowitą moc energii odnawialnej do 38 MW.

23 projekty w USA w 13 stanach

Nowe projekty zwiększają łączne zamówienia Amazon na czystą energię w USA z 7,2 GW do 10,4 GW. Warto zaznaczyć, że wśród nowych projektów jest największa dotychczas inwestycja Amazon w obszarze energii odnawialnej (pod względem mocy), czyli farma słoneczna o mocy 500 MW w Teksasie. Ogłoszono również pierwsze projekty firmy w obszarze energii odnawialnej w Missouri. Pozostałe obiekty zlokalizowane są w Arizonie, Arkansas, Kalifornii, Delaware, Georgii, Illinois, Indianie, Mississippi, Ohio, Oklahomie i Wirginii.

Osiem kolejnych instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków

Firma zamontowała pierwszą instalację fotowoltaiczną w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – znajduje się ona w Dubaju, a jej moc to 2,7 MW. Amazon ogłosił również budowę siedmiu kolejnych instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków w Australii, Kanadzie, Indiach i Japonii o łącznej mocy ponad 5 MW czystej energii.

Więcej informacji o projektach firmy Amazon w obszarze energii odnawialnej na całym świecie przedstawiono na interaktywnej mapie.

Miranda Ballentine, dyrektorka generalna Stowarzyszenia Nabywców Czystej Energii (CEBA), powiedziała: „Już drugi rok z rzędu, jako lider rankingu CEBA Top 10 Deal Tracker, Amazon niezmiennie podkreśla swoje zaangażowanie w rozwój rynku czystej energii. Ogłoszone w niedawnym czasie przez Amazon informacje wskazują na coraz bardziej wyszukane strategie stosowane przez odbiorców energii, pozwalające wdrażać wolne od emisji projekty energetyczne na świecie, a także podkreślają kluczową rolę, jaką odbiorcy energii odgrywają w procesie możliwie optymalnego ograniczania emisji”.

Amazon jest współtwórcą Deklaracji Klimatycznej (The Climate Pledge) z 2019 roku, w ramach której zobowiązał się do osiągnięcia neutralności węglowej do 2040 roku, czyli 10 lat przed terminem określonym w Porozumieniu Paryskim. Obecnie deklarację podpisało już 300 sygnatariuszy, w tym Best Buy, IBM, Microsoft, PepsiCo, Siemens, Unilever, Verizon i Visa. Aby osiągnąć założony cel, Amazon będzie konsekwentnie ograniczać emisje w ramach prowadzonej działalności, podejmując konkretne działania biznesowe i wytyczając drogę do zwiększenia do 100% wykorzystania energii odnawialnej na pięć lat przed pierwotnie założonym 2030 rokiem. Amazon dąży także do realizacji swojej wizji Shipment Zero, aby wszystkie przesyłki firmy były neutralne węglowo, a 50% z nich do 2030 roku m.in. poprzez nabycie 100 tys. elektrycznych samochodów dostawczych, co jest największym w historii zamówieniem na tego rodzaju pojazdy. Za pośrednictwem funduszu Deklaracji Klimatycznej, firma inwestuje także 2 mld dolarów w rozwój usług i rozwiązań przyczyniających się do dekarbonizacji.

Dowiedz się więcej na temat Deklaracji Klimatycznej i działań Amazon na rzecz zrównoważonego rozwoju.