Umowy energetyczne Amazon w sektorze OZE w Polsce przyczyniają się do realizacji takich celów firmy, jak: osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2040 r. oraz zasilanie do 2025 r. całej globalnej działalności Amazon w 100% energią ze źródeł odnawialnych. Umowa na zakup energii z farm wiatrowych w Jastrowiu i Okonku wspiera również cel polskiego rządu, jakim jest dekarbonizacja sektora energetycznego. Według Ember European Electricity Review 2024 udział paliw kopalnych w produkcji energii elektrycznej w Polsce w 2023 r. wyniósł 61%, podczas gdy średni udział węgla w miksie energetycznym w UE wynosi 12%. Jednocześnie w Krajowym planie na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 Polska deklaruje osiągnięcie 29,8% udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r.

Konferencja prasowa „Dlaczego Polska potrzebuje zielonej energii”
Uczestnicy konferencji prasowej „Dlaczego Polska potrzebuje zielonej energii”: Michał Niewiadomski - moderator, Anna Kornecka - Prezes ESG Impact Network, Łukasz Tomaszewski – Dyrektor Departamentu OZE, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Justyna Ryan - Head of Renewables Vitol / Vortex CEO, Mariusz Mielczarek - Dyrektor ds. Sektora Publicznego CEE Amazon, Szymon Kowalski - Wiceprezes RE-Source Poland Hub, Andrzej Dycha - Prezes Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Janusz Gajowiecki - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej
Konferencja prasowa „Dlaczego Polska potrzebuje zielonej energii”
Konferencja prasowa „Dlaczego Polska potrzebuje zielonej energii”
Konferencja prasowa „Dlaczego Polska potrzebuje zielonej energii”

Amazon inwestuje i rozwija się w Polsce od ponad 10 lat. Budujemy cyfrową gospodarkę przyszłości, która jest solidna i zrównoważona. Odnawialne źródła energii są jednym z najszybszych i najbardziej opłacalnych sposobów na przyspieszenie transformacji energetycznej w naszym kraju. Jednocześnie – jako największy na świecie nabywca energii odnawialnej – jesteśmy dumni, że umożliwiając budowę tych dwóch farm wiatrowych, jesteśmy bliżej osiągnięcia naszych celów, a także wspierania ambitnych planów polskiego rządu w zakresie ekologizacji sieci.
Sławomir Płonka, dyrektor regionalny ds. operacji Amazon w Europie Środkowo-Wschodniej.

Z kolei Justine Ryan, Head of Renewables EMEA at Vitol and CEO of Vortex Energy podkreśla: – Energia odnawialna ma kluczowe znaczenie dla europejskiej strategii dekarbonizacji. Vortex i Amazon mają potencjał, by wnieść znaczący wkład w redukcję emisji i zapewnić bezpieczeństwo energetyczne poprzez zrównoważoną i przystępną cenowo energię elektryczną w Polsce. Jest to ogromna szansa dla obu firm, a jednocześnie Vitol i Vortex będą szukać na tym rynku dodatkowych możliwości do współpracy. W szczególności dalsza nowelizacja ustawy 10H umożliwi nowe inwestycje w lądową energetykę wiatrową, które przyniosą długoterminowe korzyści dla Polski na poziomie lokalnym i krajowym.

Energia ze słońca – aktywności Amazon w Polsce

W 2024 r. Amazon świętuje dekadę działalności w Polsce, z ponad 20 mld PLN inwestycji w kraju, czego efektem było m.in. utworzenie do 2022 r. ponad 70 000 nowych bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy w kraju. Obecność Amazon w tej części Europy to również dbałość o lokalne społeczności i zrównoważony rozwój.

W 2022 r. Amazon podpisał jedną z największych wówczas w Polsce umów na zakup energii odnawialnej z farmy fotowoltaicznej w Miłkowicach o mocy 87 MW. Oczekuje się, że po uruchomieniu będzie ona produkować ponad 120 000 MWh (megawatogodzin) czystej energii rocznie, co pozwoliłoby na zaspokojenie potrzeb energetycznych ok. 57 000 polskich gospodarstw domowych. Zgodnie z założeniami, farma fotowoltaiczna w Miłkowicach powinna rozpocząć produkcję energii już w maju 2024 r.

Amazon_solar farms.jpeg

Z kolei w 2021 r. Amazon uruchomił w Świebodzinie zrobotyzowane centrum logistyczne, wyposażając jego dach w 3900 paneli PV (fotowoltaicznych) o powierzchni ponad 8600 m2, które dostarczają energię odnawialną pozwalającą m.in. na częściowe zasilanie obiektu. Łączna moc instalacji na dachu świebodzińskiego centrum wynosi 1,75 MW, co wystarczyłoby do zasilenia ok. 480 domów jednorodzinnych w Polsce rocznie.

OZE w Polsce – wpływ Amazon na społeczności lokalne i gospodarkę

Według nowego modelu ekonomicznego opracowanego przez Amazon, farmy słoneczne i wiatrowe uruchomione przez firmę na całym świecie pomogły wygenerować od 2014 do 2022 r. szacunkowo 12 mld USD inwestycji w społecznościach i wsparły ponad 39 000 miejsc pracy tylko w 2022 r. W samej Europie projekty energii odnawialnej realizowane przez Amazon wygenerowały około 2,4 mld EUR inwestycji, przyczyniając się do wzrostu PKB regionu o 723 mln EUR, wspierając 3 900 miejsc pracy w 2022 r.

Szymon Kowalski, wiceprezes Fundacji RE-Source Poland Hub wskazuje na wszechstronne korzyści płynące z energii wiatrowej:
Energetyka wiatrowa to niezwykle nowoczesny, wydajny i długoterminowy silnik napędowy całej gospodarki. Efekty mnożnikowe w postaci lokalnych łańcuchów dostaw, dołączanie polskich przedsiębiorców do dostaw globalnych dla sektora, a także możliwości rozwoju zawodowego tysięcy pracowników w obszarze najnowocześniejszych technologii tworzą wartość nie do przecenienia z punktu widzenia gospodarki i społeczeństwa. Dobroczynne skutki rozwoju sektora odczuwać będą przyszłe pokolenia – także na długo po tym, jak główne instalacje wytwórcze zostaną zbudowane.

Amazon_wind farms_transportation_1.JPG

Globalne projekty Amazon, zajmującego pozycję największego korporacyjnego nabywcy energii odnawialnej na świecie, mają generować ponad 77 000 GWh (gigawatogodzin) rocznie, co wystarczyłoby do zasilenia ponad 19 mln domów w UE.