Technologia w służbie BHP

Otwarte 11 kwietnia 2024 roku Europejskie Laboratorium Innowacji Amazon we włoskim Vercelli to centrum rozwoju nowych technologii w Europie, w szczególności innowacyjnych rozwiązań w obszarze robotyki i sztucznej inteligencji. To także miejsce, w którym nasi specjaliści ds. bezpieczeństwa oraz inżynierzy i badacze sztucznej inteligencji wspólnie opracowują i testują nowe technologie przed ich wdrożeniem na szerszą skalę.
Podczas uroczystego otwarcia Laboratorium Sarah Rhoads, wiceprezes Amazon Global Workplace Health & Safety, podkreślała konsekwentne działania firmy w sferze inwestycji i innowacji na rzecz bezpieczeństwa: Pracownicy są fundamentem naszej firmy, dlatego wdrażane przez nas rozwiązania mają przede wszystkim wspierać zespół i zwiększać bezpieczeństwo operacji w naszych obiektach. Nieustanne inwestycje w robotykę pozwalają nam odciążyć pracowników i wyręczyć ich w ciężkich, powtarzalnych zadaniach,zdobywać nowe umiejętności, które ułatwią rozwój zawodowy.
W marcu tego roku opublikowaliśmy dane dotyczące bezpieczeństwa w naszych obiektach za 2023 rok. Wynika z nich, że z roku na rok na całym świecie dokonujemy postępów.

2024-02-12-TheAcademy-Amazon.jpg

Staramy się chronić pracowników przed wykonywaniem powtarzalnych ruchów, takich jak podnoszenie i opuszczanie przedmiotów. To właśnie w tym obszarze robotyka może nam naprawdę pomóc. W zeszłym roku wprowadziliśmy w naszych centrach logistycznych nowe zaawansowane rozwiązanie, które ułatwia podnoszenie i składowanie towaru z wykorzystaniem tzw. stref mocy – obszaru od barku do połowy uda.

Twoje zdanie ma znaczenie

W naszych obiektach zatrudniamy ponad 1,1 mln pracowników, dlatego nawet najmniejsze zmiany na rzecz bezpieczeństwa mają ogromny zasięg. Kluczowym aspektem BHP jest wykształcenie kultury pracy, w której każdy pracownik czuje, że chce i może uczestniczyć w tworzeniu i utrzymywaniu bezpiecznego środowiska pracy. W Amazon uruchomiliśmy szereg udogodnień wyrażania opinii, tak aby każdy pracownik z pomysłem na poprawę bezpieczeństwa pracy został przez nas wysłuchany. Przykładem może być Dragonfly – aplikacja, dzięki której pracownicy za pośrednictwem swojego urządzenia służbowego mogą dzielić się z przełożonymi sugestiami w zakresie poprawy bezpieczeństwa, a ci z kolei, w odpowiedzi, mogą podjąć stosowne działania.

Inwestujemy w rozwój kompetencji i nowe stanowiska

Dzięki innowacjom, które opracowujemy w naszych centrach logistycznych w Europie w ciągu ostatniej dekady powstało 50 tys. miejsc pracy i ponad 700 nowych kategorii stanowisk. To pokazuje nam korzyści, jakie innowacje technologiczne – na przykład roboty sterowane z użyciem sztucznej inteligencji, technologie sortowania czy autonomiczne roboty mobilne – przynoszą pracownikom, przygotowując ich do pracy w nowoczesnym środowisku. Szkolimy m.in. dyżurnych i techników hali robotycznej, którzy zapewniają bezpieczne funkcjonowanie robotów mobilnych przewożących towary po terenie naszych centrów logistycznych. Zatrudniamy również inżynierów SR (site reliability engineer) dbających o sprawne działanie wszystkich urządzeń.

Technologia pomaga także zwiększyć różnorodność zespołu. Usunięcie luki kompetencyjnej stwarza szanse zatrudnienia na stanowiskach technicznych grup, które przedtem były tej możliwości pozbawione. Aby pomagać pracownikom w podnoszeniu kwalifikacji i rozwoju kariery w Amazon i poza nią, w 2014 roku zainaugurowaliśmy w Europie program Postaw na swój Rozwój. Daje on możliwość pozyskania lepiej płatnej pracy, a w jego ramach pracodawca pokrywa z góry koszty kursów zawodowych i językowych. Do najpopularniejszych kierunków należą technologia i transport. Od 2012 roku na certyfikację lub kontynuację nauki w ramach programów szkoleniowych Postaw na swój Rozwój zdecydowało się ponad 200 tys. pracowników Amazon na całym świecie. W ramach programu „Career Choice” w Polsce wybrane przez pracowników kursy czy studia do kwoty 26 tysięcy złotych pokrywane są przez pracodawcę w aż 95%.

Amazon_SafetyManagers_InnovationLab_173.jpg

Myślimy przyszłościowo

Chcąc pomóc pracownikom zdobyć kompetencje, na które zapotrzebowanie wzrośnie wraz z pojawianiem się kolejnych technologii, musimy wiedzieć, jak postrzegają oni obecność technologii w ich pracy. Dlatego w październiku zeszłego roku ogłosiliśmy nawiązanie współpracy z Massachusetts Institute of Technology (MIT). W ramach porozumienia badamy wpływ automatyzacji na pracę i wspieramy rozwój kliniki automatyzacji MIT, która pomaga naukowcom czy technikom zgłębiać oddziaływanie robotyki, sztucznej inteligencji i innych nowych technologii na pracowników i firmę. Nasz projekt objął także badanie opinii społeczeństwa i pracowników na temat wykorzystania robotów i sztucznej inteligencji w przemyśle. Ankieta została opracowana przez MIT wspólnie z Ipsos i przeprowadzona w tym roku w dziewięciu krajach: USA, Francji, Niemczech, Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Australii i Japonii.

Obecnie MIT analizuje zgromadzone dane i planuje opublikować wyniki jeszcze w tym roku. – Nasza współpraca może przynieść nowe wnioski na temat wpływu nowych technologii w pracy, które przełożą się na praktyczne rozwiązania korzystne zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, co niezmiernie nas cieszy. Przeprowadzone badanie to pierwszy ważny krok w kierunku zrozumienia motywacji pracowników współpracujących z nowymi technologiami i aspektów, w jakich ich zdaniem pomagają im w pracy. Wstępne wyniki naszych prac wskazują, że pracownicy niezależnie od kraju bardzo pozytywnie postrzegają potencjalny wpływ automatyzacji na poprawę bezpieczeństwa i autonomii w pracy, a także ich zdolność do podnoszenia kwalifikacji. Pracownicy deklarują także pozytywne nastawienie do automatyzacji, kiedy ich pracodawca przejawia zainteresowanie ich rozwojem i kiedy mają bliższy kontakt z nowoczesnymi technologiami, takimi jak roboty. Nasze badanie przyniesie jeszcze wiele odkryć, którymi z wielką przyjemnością będziemy dzielić się w toku naszej współpracy – podsumowuje Ben Armstrong, dyrektor wykonawczy MIT Industrial Performance Center.