Michał Sawko, Safety Specialist, Amazon Wrocław

Michał dołączył do Amazon we wrześniu 2020 roku i już po kilku miesiącach koordynował wdrażanie projektu zwiększającego świadomość w zakresie bezpieczeństwa wśród pracowników, poprzez samodzielne zgłaszanie rzeczy do poprawy czy usprawnienia.

W Amazon każdy może wprowadzić sugestię poprawy bezpieczeństwa. Umożliwiają to tzw. Safety Save’y, czyli zgłoszenia identyfikujące zagrożenia, zanim nastąpi sytuacja potencjalnie wypadkowa czy niebezpieczna. Dokonują ich pracownicy, anonimowo lub jawnie, używając przenośnego urządzenia (stacji elektronicznej) lub wypełniając zgłoszenie papierowe.

Pod koniec miesiąca wszystkie zgłoszenia są zbierane oraz oddawane w ręce komisji, która wybiera konkretne rozwiązania do wdrożenia w danym centrum logistycznym. Pracownicy, którzy zawiadamiają o potencjalnym usprawnieniu, dostają honorową przypinkę. Najlepsze zgłoszenia niosą za sobą możliwość wygrania bonu pieniężnego. Program ma na celu uhonorowanie pracowników, którzy przyczynili się znacząco do poprawy bezpieczeństwa w Amazon.

Rolą Michała było poprawienie jakości Safety Save’ów, rozpisanie regulaminu, nagradzanie pracowników za ponadprzeciętne zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa oraz dobranie osób, które będą współpracować przy projekcie.

Katarzyna Olekszyk, Safety Specialist, Amazon Poznań

Katarzyna na co dzień zajmuje się prowadzeniem projektu pomagającego podnosić umiejętności ergonomiczne pracowników, którzy doznali urazu. To rozwiązanie ma na celu zapobieganie podobnym sytuacjom w przyszłości oraz pomoc w bezpiecznie powrocie do pracy po incydencie.

Każde zgłoszenie dotyczące incydentu traktowane jest poważnie, dlatego w Amazon znajduje się dedykowany zespół, który w dwudniowym audycie skupia się na przeanalizowaniu pracy danej osoby i ponownym przekazaniu prawidłowych zasad ergonomii. Program pozytywnie wpływa na wskaźniki w zakresie incydentów związanych z zaburzeniami mięśniowo-szkieletowymi, o czym świadczy spadek incydentów o 31% w ujęciu rok do roku (2020 i 2021 r.) w centrum logistycznym w Poznaniu.

Ideą programu jest praca w duchu ready-steady-go czyli zasad ergonomicznych – dzięki ich znajomości pracownicy poruszają się bezpieczniej, a odpowiednie przygotowanie i stosowanie się do zasad ergonomii pozwala im uniknąć m.in. przeciążeń kręgosłupa czy urazów. Zasady można porównać do zasad na siłowni – ćwicząc, powinniśmy odpowiednio podnosić ciężary.

Piotr Kula, Interim WHS Manager, Amazon Sosnowiec

Piotr jako pierwszy pracownik działu BHP w Europie Środkowo-Wschodniej zainicjował projekt, który realnie zwiększa wiedzę pracowników Amazon na temat ochrony przeciwpożarowej – w całej Polsce, w Czechach i na Słowacji.

W ramach inicjatywy, Piotr przeprowadził szkolenia dedykowane wszystkim osobom, które chcą wiedzieć więcej o ochronie przeciwpożarowej i ewentualnych zagrożeniach związanych z tym tematem. Po ich pomyślnym przeprowadzeniu przyszły efekty: kompetencje uczestników zostały podniesione o prawie 20%. Potwierdził to quiz przeprowadzony przez Piotra – zarówno przed warsztatami jak i po nich, aby móc skutecznie porównać zdobyty poziom wiedzy.

Pomysł Piotra pokazuje, że codzienna praca nad zwiększaniem bezpieczeństwa i budowaniem świadomości przynosi fantastyczne rezultaty. Dzięki zaangażowaniu naszego bohatera, tematem szkoleń przeciwpożarowych zainteresowały się inne kraje – obecnie planowane jest przeprowadzenie podobnych inicjatyw w całej Europie.

Mateusz Ficek, Senior Operations Manager, Amazon Sosnowiec

Mateusz jest doskonałym przykładem na to, że bezpieczeństwo to sprawa wszystkich. Swoją wiedzą i umiejętnościami analitycznymi wspiera zespół BHP w Sosnowcu. Uważa, że do tematu bezpieczeństwa należy podchodzić proaktywnie i zapobiegawczo. Dlatego analizując dostępne dane, wygenerował raporty, wyciągnął trafne wnioski a następnie opracował narzędzie, które pozwala lepiej monitorować wyniki BHP i przeciwdziałać incydentom. Dzięki temu działaniu, inne centra logistyczne mają dostęp do ustandaryzowanej analizy incydentów i mogą reagować adekwatnie do wyników, bez konieczności angażowania dodatkowych analityków.

Mateusz działa również w ramach projektu „Safety for all, all for safety”, angażując w temat bezpieczeństwa pracowników z innych działów, czyli działów wspierających. Mają one potencjał świeżego spojrzenia, dzięki czemu mogą dołożyć własną „cegiełkę” do budowania kultury bezpieczeństwa w Amazon. Projekt trwa od 9 tygodni, w tym czasie działy wspierające wzięły udział w szkoleniu audytowym i początkowo – przy wsparciu specjalistów ds. bezpieczeństwa – a następnie samodzielnie, przeprowadziły setki audytów, identyfikując i usuwając potencjalne zagrożenia.

Krzysztof Polak, ICQA Operations Manager, Amazon Poznań

Krzysztof w Amazon pracuje od 5 lat. Jako Area Manager spotkał się z problemem zbyt dużego hałasu. Postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i rozpoczął działania dążące do usunięcia tej bariery. Początkowo Krzysztof działał w kierunku zredukowania decybeli w jednym z obszarów centrum logistycznego – w strefie pakowania. Finalnie zadecydowano jednak, aby wyciszyć kompleksowo całe centrum logistyczne Amazon w Poznaniu.

Praca Krzysztofa polegała m.in. pozyskaniu zarówno zgody, jak i funduszy na przeprowadzenie tak dużego przedsięwzięcia. Bohater uzasadnił swój pomysł oraz przedstawił konkretne plany, a następnie rozpoczął research polegający na wytypowaniu wszystkich miejsc, w których pracownicy sygnalizowali zbyt duży poziom hałasu. Do zajęć należało także ofertowanie rynku i zaproszenie wykonawców do wizji lokalnej.

Finalnie, przy zaangażowaniu Krzysztofa, inicjatywa została pomyślnie zatwierdzona i przeprowadzona. W efekcie, problem zbyt dużego hałasu został wyeliminowany przekrojowo, w całym centrum logistycznym. Zyskali na tym wszyscy pracownicy, ponieważ warunki ich pracy zostały odczuwalnie poprawione. Na ten cel Krzysztof zebrał 476 000$.

Julita Tobis, Senior Safety Specialist, Amazon Poznań

Julita na co dzień zarządza wewnętrznym portalem dotyczącym weryfikacji pracowników z pozytywnym testem na COVID. Dotychczas praca w systemie (m.in. weryfikacja osób czy zgłaszanie ich do punktów sanitarnych) należała do lokalnych jednostek ds. bezpieczeństwa, w poszczególnych centrach logistycznych. Przyglądając się temu tematowi, bohaterka zauważyła jednak, że proces można usprawnić, oszczędzając przy tym czas wszystkich pracowników BHP w Polsce. Tak oto powstał pomysł centralizacji całego procesu. W tym celu Julita zaangażowała wewnętrznie osobę odpowiedzialną za kontakty z lokalnymi managerami, która przy wsparciu bohaterki weryfikuje egzekwowanie wewnętrznych procedur dezynfekcji oraz kontaktuje się z oddziałami Inspekcji Sanitarnej proaktywnie informując o przypadkach zachorowań. Proces został wdrożony na początku kwietnia br. i przynosi pierwsze efekty - oszczędza nakład pracy wszystkich zespołów ds. bezpieczeństwa – około 75 godzin tygodniowo.

Julita usprawniła także proces informowania o zachorowaniach, ustalając zakres i ilość przekazywanych danych między Urzędami Sanitarnymi a Amazon.

Powyższe historie pokazują, że zasada w Amazon „Safety First” czyli bezpieczeństwo na pierwszym miejscu ma realny wpływ na bezpieczeństwo i komfort pracy 18 000 pracowników w Amazon. Za każdą zasadą stoją ludzie i to właśnie oni - Michał, Katarzyna, Piotr, Krzysztof, Mateusz i Julita zmieniają na lepsze swoje miejsce pracy.