Wsparcie równości płci - zarówno w wśród regularnych pracowników Amazon, jak i dostawców i partnerów w ramach globalnego łańcucha dostaw – jest wpisane w DNA marki i determinuje wiele kluczowych decyzji. Amazon podpisał akt Zasad Wzmacniania Pozycji Kobiet ONZ (UN Women’s Empowerment Principles), który został ustanowiony, aby oferować firmom wskazówki, dotyczące sposobów promowania równości płci i wzmacniania pozycji kobiet w miejscu pracy.

“Różnorodność, równość i inkluzywność są dobre dla biznesu – a mówiąc bardziej dosadnie – są po prostu słuszne. Nasze wsparcie dla Zasad Wzmacniania Pozycji Kobiet ONZ (UN Women’s Empowerment Principles) podkreśla długotrwałą pracę Amazon na rzecz promowania równości płci w
miejscu pracy, na rynku pracy i w globalnych społecznościach.”
Andy Jassy, ​​dyrektor generalny Amazon

Dodatkowo, Amazon przekazał milion dolarów na Fundusz Odporności na rzecz Kobiet w Globalnych Łańcuchach Wartości (Resilience Fund for Women in Global Value Chains), który łączy korporacyjne inwestycje ze wspieraniem przywództwa kobiet w rozwiązywaniu ich najtrudniejszych problemów w globalnych łańcuchach wartości. Fundusz ma na celu zebranie co najmniej 10 milionów dolarów na strategiczne i długoterminowe inwestycje w zdrowie oraz niezależność ekonomiczną kobiet.

“Cieszymy się, że możemy dołączyć do firm skoncentrowanych na wspieraniu długoterminowych działań na rzecz zdrowia i niezależności ekonomicznej kobiet oraz upewnianiu się, że środowisko pracy, w którym się znajdują jest przyjazne i pozwala im się stale rozwijać.”
Kara Hurst, wiceprezes prezes i szef Worldwide Sustainability w Amazon.

Klienci Amazon chcą, aby produkty i usługi marki były wytwarzane z poszanowaniem praw człowieka, dlatego spełnienie tych oczekiwań jest kluczowe dla długoterminowego sukcesu firmy. Amazon, wprowadzając poszanowanie praw człowieka w całej organizacji oraz opracowując innowacyjne narzędzia zapewniające ochronę kobietom w swoim łańcuchu dostaw, ustanawia wiodące w branży standardy odpowiedzialnego biznesu.