peak_giving_1.jpg

Światowy kryzys głodu to problem społeczny na ogromną skalę. Światowy Program Żywnościowy, wyspecjalizowana agencja ONZ szacuje, że w 2023 roku ponad 345 milionów ludzi może być dotkniętym problemem głodu i niedożywienia, co stanowi podwojenie liczby z 2020 roku. Dostrzegając ten problem, podjęliśmy decyzję, aby centra logistyczne Amazon w Polsce zaangażowały się w niesienie pomocy w walce z głodem. W Międzynarodowym Dniu Walki z Ubóstwem (17 października), nasze zespoły połączyły siły z partnerami społecznymi w celu wsparcia bezpieczeństwa żywnościowego w lokalnych społecznościach: Polskim Czerwonym Krzyżem (PCK) oraz Federacją Polskich Banków Żywności, odpowiadając tym samym na dwa najważniejsze globalne cele zrównoważonego rozwoju – zero głodu oraz koniec z ubóstwem.

peak_giving_gallery
peak_giving_gallery
peak_giving_gallery

#godneNIEgłodne

Według raportu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN Polska), Poverty Watch 2023, w 2022 roku prawie 400 tysięcy dzieci w Polsce żyło w rodzinach skrajnie ubogich. Sytuacja w tym roku może się jeszcze pogorszyć z powodu utrzymującej się trzeci rok wysokiej inflacji czy braku waloryzacji świadczenia wychowawczego oraz zasiłków rodzinnych. Realna wartość świadczeń znacznie się zmniejszyła, a więc w mniejszym stopniu odpowiada na kryzys ubóstwa. Dlatego w ramach akcji Godne Dzieciństwo wspólnie z PCK sfinansujemy 25 000 posiłków.

Jednym z priorytetów Strategii 2030 Polskiego Czerwonego Krzyża jest walka z głodem i niedożywieniem. Nie godzimy się z tym, że w Polsce nadal są głodne dzieci i z myślą o nich uruchamiamy kolejną kampanię, aby pozyskać środki na wsparcie tych rodzin. Prowadzimy również zbiórki żywności, dystrybuujemy paczki żywnościowe, dożywiamy dzieci w szkołach. Tylko w 2022 roku pomoc w różnych formach otrzymało od nas ponad 130 tysięcy dzieci z rodzin potrzebujących.
mówi Michał Mikołajczyk, członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża

Dodatkowo nasi wolontariusze we współpracy z Bankami Żywności będą przygotowywać paczki żywnościowe i pomagać w dystrybucji żywności. Również dzięki naszemu zaangażowaniu zostaną zorganizowane spotkania wigilijne z osobami potrzebującymi, objętymi pomocą Banków. Poprzez wsparcie finansowe przekazane przez Amazon, organizacja będzie mogła uratować żywność, która posłuży osobom potrzebującym do przygotowania ok. 1 000 000 posiłków. Realna skala pomocy będzie znana po zakończeniu akcji.

W ubiegłym roku z bezpłatnej pomocy żywnościowej od Banków Żywności skorzystało prawie 1,5 miliona osób, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W Polsce około 1,6 miliona osób żyje poniżej progu ubóstwa, czyli za mniej niż 23 zł dziennie. To im staramy się pomóc i to dla nich ratujemy żywność przed zmarnowaniem.
mówi Beata Ciepła, Prezes Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności
peak_giving_2.jpg

Lokalne wsparcie o wielkiej mocy

Przez cały okres trwania kampanii zachęcamy zespoły do współpracy z lokalnymi partnerami społecznościowymi w dostarczaniu posiłków, organizowaniu zbiórek żywności, wolontariacie w lokalnych bankach żywności lub kuchniach społecznych, organizowaniu wydarzeń pakowania posiłków lub przekazywaniu środków finansowych. Razem możemy więcej!

Uznani partnerzy we wspólnej sprawie

Polski Czerwony Krzyż od ponad 104 lat wspiera potrzebujących i uwrażliwia społeczeństwo na krzywdę ludzką oraz promuje idee niesienia bezinteresownej pomocy. PCK prowadzi działania w trzech strategicznych obszarach: gotowość do działania w czasach kryzysu, działania na rzecz zdrowia i profilaktyki, aktywizacja społeczeństwa i niwelowanie nierówności społecznych. PCK jest partnerem w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej. Program ten realizowany jest w ramach Funduszu Pomocy Europejskiej dla Najbardziej Potrzebującym (FEAD), przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Krajowe Centrum Wsparcia Rolnictwa we współpracy z organizacjami partnerskimi. Wsparcie jest kierowane do osób i rodzin dotkniętych niemożnością zaspokojenia własnych potrzeb żywnościowych. Celem jest dostarczenie tym najbardziej potrzebującym pomocy żywnościowej w formie pakietów z podstawowymi artykułami spożywczymi, zapewnienie posiłków dla dzieci w szkołach oraz prowadzenie własnych ośrodków wydających posiłki. W 2022 roku Polski Czerwony Krzyż udzielił pomocy ponad 100 000 osób, rozdysponował ponad 420 000 pakietów żywnościowych oraz sfinansował posiłki dla ponad 8000 beneficjentów w 125 placówkach.

Federacja Polskich Banków Żywności to grupa 31 organizacji pożytku publicznego, będących częścią międzynarodowej sieci banków żywności. Działają na terenie Polski od ponad dwóch dekad, napędzane wspólnym celem: ratować nadwyżki żywności przed marnowaniem i zapewniać, by trafiały one do tych, którzy jej potrzebują. Federacja Polskich Banków Żywności w 2004 roku zainicjowała w Polsce działania w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - PEAD, który trwa do dziś. Dzięki niemu setki tysięcy ton żywności trafiło do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Ich sieć partnerska obejmuje około 3500 organizacji społecznych, tworząc solidny system wsparcia. Co roku około 1,5 miliona osób otrzymuje pomoc od Banków Żywności. Każdy złotówka przekazana Bankom Żywności to 2,4 kg uratowanej żywności, z której można przygotować 6 posiłków dla najbardziej potrzebujących. Działania Banków Żywności w Polsce zostały w listopadzie 2023 roku docenione nagrodą “Dla Wspólnego Dobra”, przyznawaną przez Prezydenta RP.