AWS niedawno przeznaczył 15 milionów USD na kredyty na przetwarzanie w chmurze i wiedzę techniczną, aby pomóc organizacjom takim jak SUCHO. Będziemy nadal wspierać lokalne i globalne organizacje non-profit, firmy i orgaznizacje rządowe z Ukrainy, które proszą o pomoc w rozwiązaniu tego kryzysu humanitarnego.

Bibliotekarze-wolontariusze, archiwiści, badacze i programiści współpracują na całym świecie, aby wesprzeć Ukrainę w zachowaniu jej dzedzictwa w formie cyfrowej. Saving Ukrainian Cultural Heritage Online (SUCHO) zostało założone kilka dni po wybuchu wojny z misją identyfikowania i archiwizowania unikalnych danych i treści z ukraińskich stron z dziedzictwem kulturowym.

Zdając sobie sprawę, że większość witryn poświęconych kulturze jest hostowana z fizycznych lokalizacji w Ukrainie, które mogą zostać zaatakowane, Sebastian Majstorovic z Austriackiego Centrum Humanistyki Cyfrowej i Dziedzictwa Kulturowego, Quinn Dombrowski z Uniwersytetu Stanforda i Anna Kijas z Uniwersytetu Tufts opracowali sposób do szybkiego przechwytywania i archiwizowania tych ważnych zasobów cyfrowych. Utworzyli oni niekomercyjny kolektyw SUCHO i szybko wyszkolili ponad tysiąc wolontariuszy z całego świata. Zespół zaczął używać narzędzia Webrecorder do archiwizacji stron internetowych o otwartym kodzie źródłowym do replikowania danych internetowych tysięcy ukraińskich muzeów, bibliotek, zdigitalizowanych kolekcji i eksponatów. W swojej pracy zespół SUCHO uratował ważne dobra kultury, takie jak zeskanowane dokumenty historyczne, nagrania dźwiękowe, artykuły naukowe i zdigitalizowane dzieła sztuki.

Zdjęcie: Saving Ukrainian Cultural Heritage Online

Jako niezależny, oddolny projekt SUCHO początkowo działał w sieci komputerów osobistych swoich wolontariuszy. Aby przyspieszyć swoje wysiłki, AWS nawiązał współpracę z SUCHO i zespołem Webrecorder, aby wykorzystać usługi takie jak Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) i AWS Fargate w celu skalowania procesu archiwizacji internetowej w chmurze AWS. Do tej pory w ramach projektu zarchiwizowano ponad 25 terabajtów danych z ponad 3000 stron internetowych w Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), przy czym wiele stron internetowych zostało wyłączonych wkrótce po utworzeniu przez SUCHO ich kopii zapasowych.

Dzięki wsparciu ze strony AWS byliśmy w stanie szybko przeskalować i umożliwić naszym wolontariuszom uchwycenie i zachowanie wielu z tych ważnych cyfrowych artefaktów, ratując tysiące stron z dziedzictwem kulturowym przed zniknięciem” – powiedział współzałożyciel SUCHO Sebastian Majstorovic. „Technologia może być ogromnym wsparciem wolontariuszy w działaniach pomocowych w sytuacjach kryzysowych. Zachowanie danych historycznych z miejsc takich jak Narodowe Muzeum Czarnobyla i Archiwum Państwowe w Charkowie to tylko jeden z przykładów. Mamy szczerą nadzieję, że większość tworzonych przez nas kopii zapasowych nigdy nie będzie potrzebna, ale na wszelki wypadek zamierzamy nadal archiwizować jak najwięcej cyfrowego dziedzictwa Ukrainy.”

Od dzisiaj rosnące archiwum internetowe SUCHO jest udostępniane za pośrednictwem AWS Open Data Sponsorship Program, który pokrywa koszty przechowywania publicznie dostępnych, wysokiej wartości, zoptymalizowanych pod kątem chmury zestawów danych. Szczegóły dotyczące dostępu do archiwum można znaleźć w Rejestrze Otwartych Danych w AWS.

Więcej o wsparciu Amazon dla Ukrainy.