Zdajemy sobie sprawę z faktu, że przezwyciężenie globalnego kryzysu związanego z ociepleniem klimatu będzie wymagać zarówno poważnych zobowiązań na dużą skalę, jak i zmian w codziennej działalności. Jednocześnie wiemy też, że działania te są niezbędne do zażegnania kryzysu, a także wpłyną na poprawę jakości środowiska naturalnego i warunków pracy wszystkich ludzi oraz rozwój gospodarczy.

Zmianę na lepsze postanowiliśmy zacząć od siebie. Wprowadzone w jej rezultacie innowacyjne rozwiązania zaoferujemy następnie naszym klientom, dostawcom i sprzedawcom, aby w ten sposób stać się bodźcem do pozytywnych zmian w naszym łańcuchu wartości.

Raport zrównoważonego rozwoju za rok 2020 przedstawia także podjęte przez Amazon inicjatywy mające na celu dekarbonizację naszej działalności w ramach realizacji założeń Deklaracji Klimatycznej. Oto najważniejsze z nich:

Staliśmy się największym komercyjnym nabywcą energii ze źródeł odnawialnych. W 2020 r. nasze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych wzrosło aż do 65%. Dla porównania w 2019 r. było to 42%. Amazon dokłada wszelkich starań, aby do 2025 r. wszystkie oddziały firmy na całym świecie przeszły w 100% na odnawialne źródła energii – 5 lat wcześniej niż pierwotnie zakładaliśmy. Według danych z czerwca 2021 r. Amazon jest właścicielem 232 farm wiatrowych i elektrowni słonecznych na całym świecie. Ich łączna zdolność produkcyjna wynosi 10 gigawatów, co wystarczyłoby do zasilenia 2,5 miliona amerykańskich gospodarstw domowych.

Elektryfikujemy flotę samochodów dostawczych i sieć transportową. W 2019 r. Amazon zamówił od firmy Rivian 100 tys. elektrycznych samochodów dostawczych. W lutym pierwsze z nich wyjechały na ulice Los Angeles, a do końca roku mają pojawić się nawet w 15 kolejnych miastach Stanów Zjednoczonych. Chcemy, aby do 2022 r. na ulice amerykańskich miast wyjechało 10 tys. naszych elektrycznych samochodów dostawczych, a wszystkie 100 tys. do 2030 r. Do tej pory, za pomocą elektrycznych samochodów Amazon dostarczył już ponad 20 milionów paczek do klientów w Ameryce Pn. i w Europie.

Świętujemy sukces, jakim było podpisanie Deklaracji Klimatycznej przez ponad 100 firm. Do chwili obecnej Deklarację Klimatyczną podpisało 110 sygnatariuszy o łącznych globalnych przychodach na poziomie 1,4 bln dolarów. Reprezentują oni 25 branż i zatrudniają ponad 5 milionów pracowników w 16 krajach.

Ograniczenie intensywności emisji dwutlenku węgla. W latach 2019-2020 intensywność emisji dwutlenku węgla przez Amazon spadła o 16%. Świadczy to o postępie naszych dążeń do dekarbonizacji działalności firmy w miarę jej rozwoju z korzyścią dla naszych klientów.

Utworzenie Funduszu Deklaracji Klimatycznej. Ten założony w 2020 r. fundusz inwestycyjny o wartości 2 mld dolarów ma za zadanie wspierać rozwój technologii i usług, które przyczyniają się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla i pozwalają lepiej chronić środowisko naturalne. Do tej pory wsparcie w ramach funduszu otrzymało już siedem pionierskich firm.

Uruchomienie programu Akcelerator Czystej Energii AWS. Jest to pierwszy program Amazon Web Services, który koncentruje się wokół promowania rozwoju innowacyjnych rozwiązań z zakresu czystych technologii. Pomaga on startupom zajmującym się czystymi technologiami zwiększyć zakres oddziaływania i poszerzyć wpływy, a także zapewnia im dostęp do dodatkowych środków i zasobów.

Przyczynienie się do powstania Koalicji LEAF. Celem tej globalnej inicjatywy publiczno-prywatnej jest zebranie co najmniej 1 mld dolarów na ochronę lasów tropikalnych.

Uruchomienie programu Przyjazne Deklaracji Klimatycznej. Zapoczątkowany w 2020 r. program umożliwia klientom Amazon wyszukiwanie przyjaznych dla środowiska produktów. W jego ramach nawiązaliśmy współpracę z zaufanymi certyfikowanymi organizacjami, aby lepiej wyeksponować produkty wytwarzane w sposób zrównoważony. Do programu, który pierwotnie obejmował tylko Stany Zjednoczone, należało początkowo ponad 25 tys. produktów. Obecnie program funkcjonuje także w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii i we Włoszech i obejmuje ponad 75 tys. produktów należących do różnych kategorii – od środków ochrony zdrowia i AGD po artykuły biurowe i elektronikę.

Zastrzeżenie sobie prawa do nazwy Climate Pledge Arena. Amazon wykupił prawo do nazwy w 2020 r. Obecnie przestrzeń ubiega się o przyznanie jej certyfikatu neutralności węglowej jako pierwszemu tego typu obiektowi na świecie.

Emisja zrównoważonych obligacji o wartości 1 mld dolarów. Obligacje te umożliwią nam sfinansowanie bieżących i przyszłych projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju, które przyczynią się do postępu cywilizacyjnego i ochrony środowiska naturalnego. Wpływy z ich sprzedaży zostaną przeznaczone na sfinansowanie projektów w pięciu obszarach, w których firma poczyniła już do tej pory znaczne inwestycje. Są to: energia odnawialna, czysty transport, zrównoważone budownictwo, przystępne cenowo mieszkania oraz rozwój społeczno-ekonomiczny i wspieranie upodmiotowienia.

Nowe sposoby na ograniczenie zużycia energii przez urządzenia, z których korzystają nasi klienci. Amazon buduje nowe farmy wiatrowe i elektrownie słoneczne, aby wytworzyć czystą energię o wartości równej energii zużywanej przez wszystkie urządzenia Amazon Echo zakupione przez naszych klientów.

Wspieranie decyzji politycznych na poziomie federalnym i stanowym nastawionych na ochronę klimatu i wykorzystywanie rozwiązań opartych na czystej energii. Amazon wezwał zarówno przedstawicieli władz USA, jak i członków Kongresu, do podjęcia zdecydowanych kroków mających na celu przeciwdziałanie ociepleniu klimatu, przejście w 100% na czystą energię oraz utworzenie nowych miejsc pracy. Amazon aktywnie wspiera działania, które pozwoliłby na uzyskanie taniej energii ze źródeł odnawialnych dostępnej dla wszystkich, a także przyczyniły się do powstania otwartego i bardziej przejrzystego rynku energii.

Chociaż zawsze optymistycznie patrzymy w przyszłość, wiemy też, że przed nami jeszcze wiele do zrobienia, jeśli chcemy osiągnąć postawione sobie cele. Wierzymy, że dzięki pasji, współpracy z partnerami i zmianom operacyjnym będziemy w stanie wspólnie zbudować lepszą przyszłość.

Więcej na temat zaangażowania Amazon w kwestię zrównoważonego rozwoju możesz dowiedzieć się na stronie: https://sustainability.aboutamazon.com/