Klienci migrują z wewnętrznych centrów danych do chmury Amazon Web Services z różnych względów. Interesuje ich większa elastyczność i przestrzeń do innowacji, dostęp do naszej globalnej infrastruktury oraz oszczędności w budżecie. Okazuje się jednak, że przenosiny do AWS są także korzystne dla środowiska.

Informatycy pracujący nad funkcjami dostępnymi w chmurze Amazon, zawsze zwracają uwagę na efektywność energetyczną i nieustannie wdrażają innowacje w naszych centrach danych, aby zredukować wykorzystanie energii, przy jednoczesnym zwiększeniu doskonałości operacyjnej. Skala naszych działań umożliwia nam znacznie lepsze wykorzystanie naszych zasobów w porównaniu do typowego centrum danych na terenie firmy. Globalna infrastruktura Amazon Web Services, oparta na dedykowanym sprzęcie komputerowym, została specjalnie zbudowana i zoptymalizowana dla klientów AWS.

Jak wynika z najnowszego raportu firmy 451 Research, migracja do centrów danych Amazon może zmniejszyć ślad węglowy nawet o 88 procent – to mediana wynikająca z badań centrów danych wykorzystywanych przez amerykańskie przedsiębiorstwa. W przypadku 10 procent najbardziej efektywnych firm, odnotowano przeciętną redukcję o 72 procent.

Naukowcy uznali infrastrukturę AWS za 3,6 razy efektywniejszą energetycznie w porównaniu do mediany badanych korporacyjnych centrów danych. Ponad dwie trzecie tej przewagi wynika z efektywniejszego rozmieszczenia serwerów i wykorzystywania ich zasobów w większym stopniu. Pomocny również jest wcześniejszy dostęp do najnowszych osiągnięć technologii serwerowych oraz możliwość wdrażania nowych platform, charakteryzujących się większą efektywnością energetyczną, na Amazon Web Services w szybszym tempie niż korporacyjne centra danych.

Większość przedsiębiorstw, zapytana o praktyki konsolidacji obciążenia serwerów, zadeklarowała podejmowanie pragmatycznych, a nawet wręcz agresywnych działań w tym kierunku. Z drugiej strony, badacze 451 Research odkryli, że możliwości przeciętnego serwera były wykorzystywane tylko w 18 procentach – znaczna część zasobów po prostu leżała odłogiem.

– AWS ma strukturalną przewagę, wynikającą ze sposobu organizacji. Działanie centrów danych i zespołów IT, ekspertyza inżynierska i dedykowany sprzęt komputerowy w połączeniu z chmurowym modelem biznesowym – to wszystko umożliwia wykorzystanie zasobów serwera w większym stopniu, niż to ma miejsce w przedsiębiorstwach – mówi Daniel Bizo, główny analityk usług i infrastruktury centrów danych w 451 Research.

Jednocześnie ponad trzy czwarte respondentów przyznało, że efektywność elektryczną swoich centrów danych oceniają na poziomie poniżej 80 procent. Jako przyczyny wskazywano przestarzałe lub nie w pełni wykorzystywane wyposażenie, które nie działa dobrze pod niskim obciążeniem. Tymczasem każdy aspekt działania globalnej architektury Amazon Web Services jest pod kontrolą kompleksowych programów efektywnościowych, które wykorzystują lepszą infrastrukturę elektryczną i zaawansowane techniki designu w celu zredukowania ilości energii niezbędnej do funkcjonowania całej architektury.

Znaczącą rolę w redukcji śladu węglowego odgrywają również odnawialne źródła energii. Zamierzamy działać dalej w tym kierunku – nasze cele na najbliższe lata to m.in. wykorzystywanie 80 proc. energii z OZE do 2024 roku i 100 proc. do 2030 roku.

– Firmy coraz częściej chcą być postrzegane jako odpowiedzialne podmioty – wiele z nich podjęło zobowiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju i osiągnęło postępy związane z nimi. Ale nawet w przypadku przedsiębiorstw kładących silny nacisk na przyjazność dla środowiska i redukcję śladu węglowego, w wielu z nich zarządzanie centrami danych czy infrastrukturą informatyczną nie jest kluczową kompetencją. Brakuje im także zasobów do kompleksowego inwestowania w efektywność infrastruktury – dodaje Bizo. – Tymczasem Amazon Web Services podejmuje znaczące inwestycje w zakresie efektywności i odnawialnych źródeł energii.

Co to oznacza w praktyce? Według obliczeń 451 Research, w przypadku przeciętnego korporacyjnego centrum danych, które zużywa jeden megawat energii i wykorzystuje 30 proc. swoich możliwości, migracja na Amazon Web Services skutkuje spadkiem poziomu emisji węgla nawet o 400-1000 ton metrycznych. Naukowcy przewidują, że w najbliższych latach będzie można uzyskać nawet jeszcze lepsze rezultaty, z uwagi na wdrażanie coraz nowocześniejszego sprzętu komputerowego i zwiększanie poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Więcej informacji można znaleźć w pełnej wersji raportu.