Pierwsza inwestycja Amazon w Unii Europejskiej miała miejsce ponad 20 lat temu. Od tego czasu zainwestowaliśmy znaczne środki w rozwój naszej działalności w 20 państwach członkowskich UE i w Wielkiej Brytanii. Tylko w ciągu ostatniej dekady (od 2010 do 2020 roku) przeznaczyliśmy tu ponad 100 miliardów euro na rozwój firmy. Jeśli weźmiemy pod uwagę nasze łączne inwestycje w UE i Wielkiej Brytanii oraz nasz całkowity wkład w PKB, szacuje się, że w skali całej Europy od 2010 roku* wyniosą one ponad 200 miliardów euro.

Inwestycje te ugruntowały również pozycję Amazon jako głównego europejskiego pracodawcy. Stworzyliśmy ponad 200 000 stałych miejsc pracy w całej UE i Wielkiej Brytanii, a liczba ta jest znacznie wyższa, jeżeli uwzględnimy pracowników sezonowych. Jesteśmy z tego faktu niezwykle dumni! Tylko w 2021 roku stworzyliśmy 65 000 nowych, stałych miejsc pracy w naszych europejskich oddziałach. Dla porównania:
· zatrudniamy więcej osób na stałych stanowiskach pracy w UE i Wielkiej Brytanii, niż stanowi cały globalny zespół pracowników dwóch zpięciu największych europejskich producentów samochodów
· nasi bezpośrednio zatrudnieni pracownicy w UE i Wielkiej Brytanii stanowią około dwóch trzecich wszystkich zatrudnionych w europejskim przemyśle stalowym
· liczba naszych pracowników w UE i Wielkiej Brytanii jest obecnie prawie tak duża, jak łączna liczba pracowników niemieckich, austriackich, szwajcarskich, belgijskich, irlandzkich, hiszpańskich i brytyjskich flagowych linii lotniczych przed pandemią Covid

Bardzo poważnie podchodzimy do naszej roli jako dużego pracodawcy. Wszyscy nasi pracownicy otrzymują konkurencyjne wynagrodzenie oraz kompleksowy pakiet świadczeń od pierwszego dnia pracy, w tym plan emerytalny oraz ubezpieczenie zdrowotne i na życie. Wspieramy również tworzenie dużej liczby miejsc pracy poza Amazon, poprzez dostarczanie lokalnym firmom (z których wiele to małe i średnie przedsiębiorstwa) technologii i narzędzi, których potrzebują, aby sprzedawać swoje produkty globalnej bazie klientów. W marcu 2021 roku przeprowadziliśmy ankietę w sieci zewnętrznych sprzedawców w głównych krajach UE i Wielkiej Brytanii, którzy sprzedają u nas swoje produkty. Zapytaliśmy każdego sprzedawcę, ile osób zatrudnia w celu wspierania swojej działalności biznesowej związanej z Amazon. W badaniu wzięło udział prawie 30 000 europejskich firm. Na podstawie ich odpowiedzi szacujemy, że ponad 550 000 osób jest obecnie zatrudnionych przez naszą sieć niezależnych sprzedawców w UE i Wielkiej Brytanii.

Wpływ, jaki wywieramy na tworzenie miejsc pracy i na społeczności jest znacznie szerszy. Wspieramy również rozwój pośrednich możliwości pracy w naszym europejskim łańcuchu dostaw. Ponad 330 000 osób pracuje obecnie w firmach świadczących usługi na rzecz Amazon w całej Europie.

Nasze miejsca pracy

W Amazon oferujemy różne rodzaje miejsc pracy dla różnych osób, od młodych do starszych, od tych z niewielkimi umiejętnościami, aż do osób z tytułem doktora. Wśród naszych pracowników są zarówno osoby, które dopiero wchodzą na rynek pracy i szkolą się w tym kierunku - w tym absolwenci i praktykanci - jak i osoby z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem. W Amazon każdy może znaleźć coś dla siebie - od naszych centrów operacyjnych, działów obsługi klienta i centrów danych, poprzez centra badawczo-rozwojowe, studia mody, aż po siedzibę główną firmy.
Cieszymy się, że udało nam się stworzyć dobrej jakości miejsca pracy w miejscach, gdzie trudno je znaleźć. Wiele z naszych ponad 70 centrów logistycznych znajduje się w regionach państw członkowskich UE i Wielkiej Brytanii, które przez dziesięciolecia doświadczały upadku przemysłu i wysokiego poziomu bezrobocia. Typowe centrum realizacji zamówień zatrudnia od 1 000 do 2 000 osób na stałe i jeszcze więcej sezonowo, współpracujących z najnowocześniejszymi technologiami zaprojektowanymi w celu ulepszania doświadczeń pracowników i wspierania bezpieczniejszych metod pracy, a także poprawy jakości i obniżenia cen. Są to jedne z najbardziej zaawansowanych miejsc pracy tego typu na świecie, a ludzie, którzy tam pracują, otrzymują doskonałe wynagrodzenie początkowe i benefity od
pierwszego dnia pracy.

Nowi pracownicy zatrudniani w naszych centrach logistycznych dołączają do nas, ponieważ widzą w Amazon świetną okazję do rozwoju kariery. Według ankiety przeprowadzonej wśród nowych pracowników w Wielkiej Brytanii w 2021 roku, 91% z nich stwierdziło, że potencjał kariery był niezwykle lub bardzo ważny przy
podejmowaniu decyzji o dołączeniu do firmy, a 88% stwierdziło, że dołączyło ze względu na konkurencyjne wynagrodzenie, jakie oferuje Amazon.

Zdecydowana większość osób pracujących dla naszej firmy mieszka w sąsiedztwie naszych centrów logistycznych, a wiele z nich dorastało w tych społecznościach. Oferty pracy w Amazon mają ogromne znaczenie lokalnie, gdzie wiele osób ma ograniczone możliwości zarabiania na życie, nie mówiąc już o stawianiu pierwszych kroków w budowaniu swojej kariery zawodowej w branży zaawansowanych technologii i handlu detalicznego.

Ponadto, każdy pracownik realizujący zamówienia klientów po przepracowaniu u nas jednego roku kwalifikuje się do programu Postaw na Swój Rozwój (Career Choice). Program ten zapewnia pracownikom bezpłatne finansowanie profesjonalnych szkoleń i czesnego nawet do 8 000 euro w celu zdobycia nowych umiejętności, które pomogą im w kontynuowaniu kariery w Amazon lub w całkowicie innym miejscu. Jest też szczególnie skoncentrowany na zawodach o wysokim zapotrzebowaniu, w takich obszarach, jak, produkcja, opieka zdrowotna i transport, a skorzystało z niego do tej pory ponad 50 000 pracowników na całym świecie.

Amazon jest bramą do świata pracy dla wielu młodych ludzi. Nasz zespół w UE i Wielkiej Brytanii jest stosunkowo młody. Od 2018 r. ponad 13 500 osób, które zatrudniliśmy, miało mniej niż 28 lat, a średni wiek pracownika w UE i Wielkiej Brytanii wynosi 35 lat. Oferujemy również świetne możliwości pracy na późniejszym etapie życia dla osób starszych: 1,69 procent pracowników jest w wieku powyżej 55 lat, a nasz najstarszy pracownik ma 72 lata. W ciągu roku zatrudniliśmy ponad 3 500 osób na stanowiska związane z tworzeniem oprogramowania, IT i inżynierią.

Jesteśmy dumni z miejsc pracy, które tworzymy i z inwestycji, jakie poczyniliśmy w Europie. Będziemy nieustannie pracować nad znalezieniem najlepszych sposobów inwestowania w ludzi, którzy dla nas pracują i społeczności, którym służymy.

*Analiza przeprowadzona przez Keystone Strategy