W ciągu ostatnich dziesięciu lat staliśmy się integralną częścią życia Polaków i jesteśmy z tego dumni. Nie bylibyśmy w stanie rozwijać się na taką skalę bez przyjaznych społeczności i profesjonalnego wsparcia władz centralnych, regionalnych i lokalnych.Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo naszych pracowników – jest ono dla nas najważniejsze, dlatego w nie inwestujemy, wraz z konkurencyjnymi wynagrodzeniami i wysokiej jakości benefitami pozapłacowymi.
Marian Sepesi, dyrektor regionalny ds. operacji Amazon na region Europy Środkowo-Wschodniej.

Od 2014 roku Amazon stworzył w polskich centrach logistycznych, Centrach Rozwoju Technologii, biurze korporacyjnym oraz Amazon Web Services już ponad 25 000 stałych miejsc pracy, zwiększając zatrudnienie od września 2021 roku o 2 000 kolejnych etatów.

Infographic of Amazon w Polsce

Zróżnicowana struktura zatrudnienia – od pracowników poziomu początkowego po wysoce wykwalifikowanych profesjonalistów w danej dziedzinie – jest dodatkowym wyzwaniem w kreowaniu polityki personalnej, w tym m.in. kariery zawodowej pracowników oraz strategii ich awansów.

„Polska jest już na etapie rozwoju gospodarczego, w którym ważna jest nie tylko liczba nowych miejsc pracy, lecz również warunki i jakość zatrudnienia. Tym bardziej należy zatem doceniać firmy, które zwracają uwagę na stosowanie najlepszych praktyk HR. Mamy nadzieję, że Amazon będzie kontynuował swoje wysiłki na rzecz tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy, a podobnym śladem podąży jak największa część obecnych w naszym kraju inwestorów”
Cezary Kaźmierczak, Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Kluczem do doskonalenia struktury zatrudnienia jest m.in. to, że Amazon zapewnia swoim pracownikom konkurencyjne wynagrodzenie, bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych, m.in. tj.: prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie zdrowotne oraz zniżki pracownicze. Amazon dba również o rozwój zawodowy swojej kadry, oferując innowacyjny program „Postaw na Swój Rozwój”, w ramach którego pracownicy poziomu początkowego centrów logistycznych mogą liczyć w ciągu 4 lat na pokrycie nawet 95 proc. kosztów szkoleń zawodowych, do kwoty 26 000 zł.

„Mocną stroną Amazon są ludzie, dlatego firma stawia na wszechstronny rozwój pracowników, w tym m.in. na budowanie i wzmacnianie kompetencji zawodowych, podnoszenie czy nabywanie przez nich zupełnie nowych umiejętności, a nawet zmianę kwalifikacji. W Amazon stawiamy również na różnorodność, równość oraz integrację społeczną, bowiem tak zbudowane zespoły pozytywnie wpływają m.in. na nasze produkty i usługi, pomagając nam lepiej współpracować z klientami, partnerami handlowymi, pracownikami i społecznościami ze wszystkich środowisk”
Marta Dworowska, dyrektor HR w regionie CEE, Amazon

Amazon został wyróżniony certyfikatem Top Employer 2022 nie tylko w Polsce, ale także we Włoszech, Hiszpanii i Francji, co podkreśla politykę firmy w zakresie inkluzywności oraz różnorodności. To jeden z najbardziej wymagających i prestiżowych certyfikatów na świecie w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, który potwierdza jednocześnie zaangażowanie firmy na rzecz pracowników centrów logistycznych Amazon.

„Praca w Amazon zawsze była dla mnie ciekawym wyzwaniem. Od pierwszego dnia pozwoliła mi na rozwój osobisty i zawodowy. Zawsze czułam, że jest to praca, która do mnie pasuje – moje obowiązki i harmonogramy były dla mnie odpowiednie. Jest to środowisko, w którym można być sobą i jednocześnie się rozwijać”
Anna Grabowska z centrum logistycznego Amazon w Kołbaskowie koło Szczecina.

Inkluzywność znajduje się wysoko na liście priorytetów w Amazon, zarówno jeśli chodzi o rekrutację oraz integrację osób z niepełnosprawnościami, jak i różnorodność pochodzenia społecznego czy kulturowego. Dbanie o równość leżą bowiem u podstaw kultury Amazon i stanowią siłą napędową innowacji i kreatywności.Ta kultura jest silnie zakorzeniona w wartościach firmy.

Blisko 80 proc. pracowników centrów operacyjnych wystawiło najwyższe oceny za jakość pracy w Amazon w Polsce. Zdrowie pracowników jest absolutnym priorytetem, dlatego we wszystkich centrach logistycznych Amazon w Polsce pracuje ponad 2 300 osób przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W każdym budynku znajdują się automatyczne defibrylatory zewnętrzne (AED), apteczki pierwszej pomocy oraz profesjonalne, całodobowe punkty medyczne.

Praca w Amazon

Więcej na temat pracy w Amazon – w tym: aktualnych ofert, możliwości rozwoju zawodowego, warunków pracy, zasad bezpieczeństwa i zaangażowania społecznego firmy – można znaleźć na stronie https://www.aboutamazon.pl/miejscepracy/, zaś szczegóły dotyczące oferty pracy sezonowej oraz linki do aplikowania na wybrane stanowiska znajdują się na stronie http://pracujwamazon.pl/. Aby poznać kulisy pracy w Amazon i zapisać się na wycieczkę po jednym z centrów logistyki e-commerce, wystarczy wejść na stronę pl.amazonfctours.com.