– Podstawą, na której zbudowaliśmy naszą kulturę bezpieczeństwa jest ciągły dialog z pracownikami. To oni codziennie, na specjalnych tablicach czy w ramach dedykowanych programów, zgłaszają nam swoje pomysły jak ulepszyć nasze miejsce pracy, a my je następnie wdrażamy. Nasi pracownicy bardzo dobrze znają nasze budynki – korzystamy z ich wiedzy, a oni chętnie się angażują. Każdy chce pracować w bezpiecznym środowisku pracy – mówi Waldemar Górak, manager BHP Amazon w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Po pierwsze – edukować

Szkolenia z bezpieczeństwa to podstawa. Podczas pierwszego roku swojej pracy w Amazon każdy zatrudniony odbywa 6 godzin szkoleń z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W każdym kolejnym roku odbywają się dodatkowe dwugodzinne kursy, które mają na celu przypomnienie i uzupełnienie dotychczas nabytej wiedzy. Poza zasadami obowiązującymi w budynku, poznają oni m.in. system RSG opracowany wewnętrznie.

To specjalny układ ruchów, rekomendowanych podczas pracy. Dzięki nim praca nie tylko staje się łatwiejsza, ale przede wszystkim wygodniejsza i bezpieczniejsza – gdyż w ten sposób odciąża nasz kręgosłup oraz stawy. Tylko w ubiegłym roku Amazon realizował łącznie ponad 100 000 godzin szkoleń BHP dla pracowników w całej Polsce. Dodatkowo, oferujemy również coaching związany z bezpieczeństwem na danym stanowisku oraz codzienne oceny i przestrzeń do rozmów na temat porządku, pracy fizycznej oraz odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla każdego zadania i obszaru. Nad pracownikami czuwa ok. 50 specjalistów BHP.

Edukacja wymaga bieżącego powtarzania obowiązujących zasad. Dlatego codziennie w całej Polsce przeprowadzanych jest 78 odpraw z pracownikami zaczynającymi zmianę. Każdą z nich Amazon rozpoczyna tzw. wskazówką bezpieczeństwa.

Po drugie – angażować

Amazon nieustannie analizuje i ulepsza procesy operacyjne, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa, a pracownicy znajdują się w samym centrum tego podejścia. Każdy z nich codziennie jest proszony o wyrażenie swojej opinii. Są one kluczowe, gdyż dzięki nim usprawnienia są wprowadzane w czasie rzeczywistym, bez czekania na coroczne spotkania czy sprawozdania.

– Zachęcamy pracowników, aby przekazywali nam swoje pomysły i spostrzeżenia przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Dzięki temu, że mają poczucie, że ktoś ich słucha i dba o nich, sami się angażują i szukają szans na wprowadzanie udoskonaleń, co jest fundamentem każdego programu bezpieczeństwa – dodaje Waldemar Górak.

Posiadamy wiele narzędzi komunikacji. Niektórzy pracownicy chętnie korzystają z tablicy Głos Pracownika, gdzie mogą zapisać swoje pomysły i wyzwania, a liderzy Amazon mają 24 godziny, aby na nie odpowiedzieć, podczas gdy inni lepiej czują się, przekazując informacje bezpośrednio managerowi. Jeszcze inni chętnie korzystają z Safety Saves – programu poświęconego bezpieczeństwu. Pracownicy wrzucają swoje propozycje zmian do specjalnego pudełka. Autorzy pomysłów, które zostaną wdrożone przez firmę, otrzymują nagrodę.

Do gromadzenia opinii w czasie rzeczywistym wykorzystywany jest także system Amazon Connections. 16 000 pracowników codziennie otrzymuje pytanie na swój skaner lub monitor. Dotyczą one miejsca pracy, w tym również zagadnień poświęconych bezpieczeństwu. Przykładowe pytania to:

  • Czy jesteś zachęcany do zgłaszania problemów związanych z bezpieczeństwem?
  • Czy uważasz, że w Twoim miejscu pracy jest bezpiecznie?
  • Czy informacje przekazywane podczas szkoleń związanych z bezpieczeństwem są adekwatne do Twojej pracy?

Odpowiedzi na te i inne pytania z zakresu BHP są weryfikowane co tydzień (w ramach tzw. Safety Leadership Index), a pracownicy mogą także poprosić o anonimową rozmowę telefoniczną, podczas której dodatkowo konsultują konkretne wyzwania.

Jednym z wdrożonych pomysłów jest usprawnienie Dominika Brożyny z centrum logistyki Amazon we Wrocławiu, który zasugerował zawieszenie pod sufitem luster umożliwiających podgląd najwyższych poziomów półek. W ten sposób pracownicy mogą szybko rzucić okiem na odbicie w lustrze, aby zobaczyć, co się tam znajduje, zanim zaczną wspinać się po drabinie na górę regału.

Od momentu zgłoszenia tej propozycji usprawnienia za pomocą programu Safety Saves do momentu zawieszenia pierwszego lustra w centrum logistyki minęły niecałe cztery miesiące. W ten sposób pomysł Dominika usprawnił nie tylko pracę w podwrocławskim oddziale, ale również w innych europejskich budynkach, gdzie nowe rozwiązanie zostało wdrożone.

Po trzecie – wyłaniać ambasadorów

Na każdym kroku w centrach Amazon widać wskazówki bezpieczeństwa, zawieszone są one na ścianach czy klatkach schodowych. Przypominają o tym, aby trzymać się poręczy, mieć związane włosy, czy nie wchodzić na poszczególne obszary bez obuwia ochronnego. Pracownicy otrzymują odpowiednie akcesoria takie jak kamizelki, bezpieczne noże i rękawiczki. Stacje, gdzie praca odbywa się w pozycji stojącej, Amazon wyposażył w specjalne maty ergonomiczne, a pulpity mają wysokość zapewniającą bezpieczną i wygodną pracę. Ponad 1 000 pracowników zostało przeszkolonych z pierwszej pomocy.

Czy jednak nieustanne przypominanie zasad i liczne szkolenia wystarczą, aby zachęcić pracowników do przestrzegania zasad BHP?

Chcąc wykształcić kulturę bezpieczeństwa, Amazon zdecydował się na jeszcze jeden krok - zachęcenie pracowników do angażowania się w rolę Ambasadorów BHP. Obecnie takich osób jest już ponad 170 w całej Polsce. Są to pracownicy poziomu początkowego, którzy na co dzień pracują na hali, edukując i wspierając kolegów w przestrzeganiu zasad BHP.

– Jesteśmy bardzo dumni z tego, że nasi pracownicy oceniają nasze miejsce pracy jako bezpieczne i dobrze się tu czują – dodaje Waldemar Górak.