Duże centra dystrybucyjne obsługujące codziennie tysiące zamówień klientów nie są czymś, co kojarzy się z kobietami. Jak się okazuje – niesłusznie. Udowadniają to panie zatrudnione w Amazon – zarówno te pracujące na szczeblach początkowych, jak i na stanowiskach kierowniczych. Dla nich wszystkich tworzymy miejsce pracy, w którym mogą w pełni realizować swój potencjał, rozwijając się zawodowo. Zachęcamy też kobiety do wspierania się nawzajem, chociażby w ramach stworzonego w tym celu programu mentoringowego Amazon.

Kobiety dla kobiet
Program mentoringowy powstał, aby zachęcić kobiety pracujące w firmie do kontaktu i wymiany doświadczeń ze swoimi współpracowniczkami. Koncentruje się na różnych obszarach, np. zasadach przywództwa Amazon, ogólnych umiejętnościacy przywódczych, kulturze organizacyjnej firmy czy umiejętnościach funkcjonalnych i technicznych. Udział w nim może trwać nawet 6 miesięcy, ale nie ma przeszkód, aby skorzystać z jednorazowej sesji z mentorem. Inicjatywa wpisuje się w filozofię Amazon zakładającą bycie najlepszym pracodawcą na świecie.

Do grona kobiet, które nie tylko same rozwijają się zawodowo w strukturach firmy, ale również wspierają pracujące w niej koleżanki, należy Hanna Ziarkowska. Zanim zaczęła zarządzać centrum logistycznym w Sosnowcu, zdobywała doświadczenie jako jedna z pierwszych kierowniczek obszaru w Polsce i członkini zespołu odpowiedzialnego za otwieranie nowych centrów logistycznych w Europie. Następnie przez kilka lat zarządzała centrum logistycznym w Sadach k. Poznania. Przez wiele lat pracy w firmie miała okazję przekonać się, jak ważne jest dawanie równych szans wszystkim pracownikom, z których każdy wnosi coś wartościowego do organizacji:

Amazon działa zgodnie z filozofią DEI, opartą na różnorodności, równości i akceptacji, co oznacza m.in. tworzenie równych warunków do rozwoju zawodowego dla kobiet i mężczyzn. Dzięki temu mogę w pełni realizować tutaj moje ambicje zawodowe i czuję się doceniana. Różnorodność jest bardzo ważna – sprawia, że jesteśmy bardziej kreatywni, że możemy spojrzeć na wyzwania i problemy z różnych perspektyw.
opowiada Hania
amazon-sady2-hania-ziarkowska_4.jpg

Widząc, jak wiele korzyści przyniósł jej udział w programie mentoringowym, Hanna postanowiła, że zostanie także mentorką, aby dzielić się z innymi zdobywaną przez lata wiedzą i doświadczeniem. Wspierałą rozwój m.in. Marty Koniecznej, starszej kierowniczki operacyjnej w centrum w Sadach k. Poznania, która na co dzień odpowiada za procesy zmian i dział dostaw oraz Patrycji Poranek, kierowniczki operacyjnej w robotycznym centrum dystrybucyjnym w Gliwicach, zarządzajacej jednym z zespołów menedżerów. Obie doceniają to, że Amazon oferuje możliwość uczestniczenia w programie mentoringowym, a także korzyści płynące z faktu, że są członkiniami społeczności Amazon Women in Leadership. Należące do niej kobiety, odnoszące sukcesy w firmie, stanowią inspirację dla tych, które pragną jak najlepiej zaplanować swój rozwój zawodowy.

Dzięki spotkaniom i pracy z innymi liderami i liderkami miałam możliwość stawania się lepszym menedżerem i wsparciem dla mojego zespołu. Nauka nigdy się nie kończy, więc to nie jest zakończony proces. Jestem w roli mentora, ale również sama korzystam z mentoringu. Najbardziej cenię możliwość wymiany doświadczeń, opinii i dzielenia się wiedzą.
przekonuje Marta

Program pozwolił im spojrzeć na siebie i swoje możliwości rozwoju z zupełnie nowej perspektywy.

Aby skupić się na bezpośredniej pracy nad sobą, odbywałam indywidualne spotkania z moją mentorką. Przekonałam się, że szczere, oparte na zaufaniu relacje to klucz do dalszego rozwoju. Stałam się bardziej świadoma swoich mocnych stron i łatwiej jest mi pracować nad obszarami do rozwoju. Swoim doświadczeniem staram się dzielić dalej – nie tylko z kobietami. Wierzę, że dzięki indywidualnemu podejściu jesteśmy w stanie znacznie lepiej wspierać jednostki w ich rozwoju.
opisuje swoją przygodę z programem mentoringowym Patrycja

Kobiety liderki
Kolejnym programem, dzięki któremu kobiety mogą w pełni realizować swoje ambicje zawodowe w Amazon, jest Program Rozwoju Przywództwa Operacyjnego (Pathways Operations Manager Programme). Jego ideą jest zdobywanie doświadczenia w różnych działach i centrach logistycznych, a co za tym idzie – czerpanie wiedzy związanej z działalnością firmy z różnych departamentów oraz dzięki nauce procesów charakterystycznych dla różnych typów centrów logistycznych. To między innymi dzięki powstaniu tej inicjatywy Amazon został doceniony certyfikatem Top Employer 2023 za wysiłki podejmowane na rzecz zapewnienia odpowiednich warunków rozwojowych.

W Amazon dostrzegamy i doceniamy ogromny potencjał kobiet, dlatego nieustannie dbamy o to, żeby wspierać je w rozwijaniu kompetencji i realizowaniu ambicji zawodowych. Cieszy mnie niezmiernie, że społeczności i programy, które tworzymy okazują się skuteczne i pomocne w osiąganiu wyznaczonych celów na ich drodze do sukcesu.

przekonuje Marian Sepesi, dyrektor regionalny ds. operacji Amazon na region Europy Środkowo-Wschodniej. Cieszymy się, że razem z Amazon rosną także nasi pracownicy – to właśnie oni tworzą tę firmę i są jej sercem. Kobiety są bezcennym elementem naszej organizacji – ich kreatywność, ambicja, chęć zdobywania nowej wiedzy i dzielenia się własnym doświadczeniem są prawdziwie inspirujące. Jesteśmy dumni, że w Amazon znajdują miejsce, w którym mogą skutecznie realizować swoje zawodowe cele, jednocześnie kształtując tę firm i czyniąc ją przyjaznym miejscem do pracy.

Wsparcie kobiet dużych i małych
W Amazon wspieramy nie tylko nasze pracownice. Dbamy o nasze otoczenie, działając na rzecz lokalnych społeczności. Poprzez granty Amazon Gives wartości ponad 60 tys. zł odpowiedzieliśmy na apel naszego partnera społecznego – Polskiego Czerwonego Krzyża. Organizacja wspiera kobiety na różnych etapach ich życia i odpowiada na ich potrzeby poprzez programy kierowane dla dziewcząt i kobiet wykluczonych. Kwotą 115 tys. zł Amazon dofinansował również przygotowanie i publikację ukraińskiej wersji językowej „Dziennika Mocy w Akcji” wydanego przez Fundację Kosmos dla Dziewczynek. Dzięki dziennikowi dzieci poznają swoje talenty, aby z odwagą być sobą oraz realizować się indywidualnie i w grupie. Jego 5000 egzemplarzy, w języku polskim i ukraińskim, trafi do dzieci w całej Polsce poprzez nauczycielki i nauczucieli, edukatorki i edukatorów oraz placówki edukacyjne, w tym m.in. Kindloteki. Przekazanie pierwszych egzemplarzy zaplanowano na 8 marca. Wręczą je wolontariusze Amazon.