Amazon od lat działa na rzecz Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża. Na przestrzeni ostatniego roku aktywnie wspieraliśmy organizację poprzez rozmaite inicjatywy, a najnowszą z nich jest ufundowany przez Amazon Krasnal, który stanął obok głównego wejścia do budynku PCK, przy ul. Bujwida 34 we Wrocławiu. Figurka upamiętnia dokonania Marka Brodzkiego – chirurga i jednego z najbardziej doświadczonych ratowników w Polskim Czerwonym Krzyżu. Lekarz od ponad 20 lat jest blisko związany z organizacją zarówno w kraju, jak i za granicą. Jako członek Zarządu Głównego PCK nadzoruje oraz dba o rozwój ratownictwa w ramach Stowarzyszenia. Podczas pandemii COVID-19 kierował działaniami wszystkich jednostek ratowniczych PCK, a wcześniej brał czynny udział w licznych akcjach ratowniczych m.in. podczas katastrof budowlanych w regionie. Znaczenie tego projektu – podobnie jak całej współpracy i zaangażowania na rzecz PCK – komentuje Barbara Krystosiak, menadżerka ds. projektów społecznych Amazon w Europie Środkowo-Wschodniej:

Poprzez ufundowanie Krasnala chcemy serdecznie podziękować panu Markowi Brodzkiemu za jego wieloletnie zaangażowanie społeczne. W Amazon doskonale wiemy, jak istotne jest niesienie pomocy, więc tym bardziej doceniamy wszystkich, którzy osobiście wspierają potrzebujących. A krasnal to symbol wieloletniej oraz bliskiej współpracy między Dolnośląskim Oddziałem PCK a Amazon.
pck amazon_13.jpg
fot. „Miejsca we Wrocławiu”

Wśród innych przykładów wsparcia, jakiego Amazon udzielił PCK jest między innymi wspólne świętowanie Bożego Narodzenia – dla dzieci odbyły się jasełka, a dla seniorów spotkanie wigilijne – oraz Wielkanocy. Podczas tych spotkań ufundowaliśmy łącznie ponad 800 paczek z prezentami. Ponadto zrealizowaliśmy także akcję Sprzątania Świata, a uczniowie z regionu otrzymali od nas 4 000 książek, 220 plecaków oraz 120 wyprawek szkolnych.

Kluczową częścią społecznego zaangażowania Amazon jest również wolontariat pracowniczy. Obecnie już 69 Amazończyków wsparło bieżące inicjatywy realizowane przez lokalny oddział PCK.

Szczególnie doceniamy zaangażowanie wolontariuszy, który poświęcają swój wolny czas, aby pomagać innym. Pracownicy Amazon regularnie odwiedzają siedzibę PCK i chętnie angażują się w kolejne inicjatywy – pomagają w przygotowaniu paczek czy organizowaniu spotkań dla naszych podopiecznych. Bardzo często jest to wsparcie, którego nie widać na pierwszej linii frontu. Jednak to właśnie pomoc przy prozaicznych czynnościach jest dla nas nieocenionym wsparciem, które pozwala dzielić się dobrem.
podkreśla Ewa Duda, Dyrektor DOO PCK we Wrocławiu
pck amazon_14.jpg
fot. „Miejsca we Wrocławiu”

Amazon współpracuje z Polskim Czerwonym Krzyżem nie tylko lokalnie (m.in. donacje w ramach Amazon Gives), ale także na poziomie ogólnopolskim. Wśród najważniejszych inicjatyw są takie akcje jak Peak Giving czy Back to School, w ramach których dzieci otrzymują paczki żywnościowe, a także wyprawki szkolne i materiały edukacyjne.

Aktywności z obszaru CSR od lat są priorytetem dla Amazon, a społeczności lokalne –  naszym ważnym interesariuszem. Działamy na szeroką skalę oraz nawiązujemy liczne partnerstwa, aby docierać do jak największej liczby potrzebujących i pozytywnie wpływać na jakość ich życia.
dodaje Barbara Krystosiak