Wybuch wojny w Ukrainie pod koniec lutego 2022 roku spowodował największy kryzys humanitarny od czasów drugiej wojny światowej. Do pomocy osobom uciekającym od działań zbrojnych niezwłocznie zaangażowali się zwykli ludzie, władze samorządowe i centralne, organizacje społeczne, a także firmy. W Amazon skorzystaliśmy z naszego globalnego doświadczenia, by na tę bezprecedensową sytuację zareagować w sposób szybki i efektywny. Już na początku marca 2022 r. stworzyliśmy centralny HUB pomocy humanitarnej dla regionu CEE w centrach logistycznych w Sosnowcu oraz w słowackim Sereď, by zapewnić sprawną obsługę logistyczną licznych darów. Koordynacja tak dynamicznego i nieprzewidywalnego procesu wymagała ciągłej, bliskiej współpracy naszych ekspertów z wielu działów.

PCK_team_Amazon_2.jpg

Amazon podjął również współpracę z ponad 20 organizacjami charytatywnymi, by wesprzeć tysiące uchodźców w Polsce, Czechach i na Słowacji. W pierwszej kolejności skupiliśmy się na darowiznach pieniężnych. W 2022 roku przeznaczyliśmy na ten cel w sumie ponad 3 miliony euro. Następnie rozszerzyliśmy zakres pomocy o darowizny produktowe, a także umożliwiliśmy naszym pracownikom bezpośrednie zaangażowanie się w działania charytatywne w ramach m.in. platformy donacyjnej Amazon GiveHub oraz programu wolontariatu pracowniczego Amazon Gives Volunteers, w którym udział wzięło ponad 1800 osób poświęcając 2000 dni na pomoc potrzebującym. Dodatkowo, każdy pracownik Amazon pochodzenia ukraińskiego otrzymał jednorazowe wsparcie finansowe o wartości do 500 dolarów na potrzeby relokowania rodzin z niebezpiecznych obszarów.

Wsparcie edukacyjne

Szczególnym wyzwaniem było zapewnienie komfortowego i bezpiecznego środowiska ukraińskim dzieciom i młodzieży, które dołączyły do polskich, słowackich i czeskich szkół. Dzięki doświadczeniu w organizacji programów edukacyjnych dla najmłodszych w ramach programu Amazon STEM Kindloteka szybko przygotowaliśmy specjalną inicjatywę „Zdolni Odkrywcy”, która łączyła funkcję edukacyjną i integracyjną. Wyjątkowy format ogólnodostępnych lekcji online, prowadzonych jednocześnie w dwóch językach - w języku ukraińskim oraz po polsku, czesku albo słowacku, zapewnił nauczycielom z dowolnej części kraju dostęp do rozwijających treści dostosowanych do wyjątkowej sytuacji w szkołach. W czasie e-lekcji uczniowie klas 1-3 oraz 4-6 poznawali informacje na temat kultury, historii i języka sąsiadujących krajów. W zajęciach wzięło udział ponad 100 klas z mniejszych i większych miejscowości w całej Polsce. Z radością czytaliśmy takie komentarze:

„Dzieciom bardzo te zajęcia się podobały. Dzięki takiej formie lekcji polskie dzieci osłuchały się z językiem ukraińskim, a dzieci z Ukrainy miały łatwość zrozumienia materiału.”

Bookday-1.jpg

Amazon pomógł również ukraińskim dzieciom uzyskać dostęp do narzędzi potrzebnych do dalszej nauki w nowym miejscu zamieszkania – firma przekazała między innymi 37 tys. plecaków z przyborami szkolnymi, 44 tys. książek w języku ukraińskim, a także 25 tys. urządzeń elektronicznych, aby pomóc młodym uchodźcom z Ukrainy przygotować się do nowego roku szkolnego.

Przygotowaliśmy również treści edukacyjne dla nauczycieli, aby ułatwić im prowadzenie zajęć w nowym środowisku, m.in. karty pracy (do pobrania) czy cykl 10 webinarów na temat kultury i języka Ukrainy dla edukatorów z Polski. Ukraińskich nauczycieli zaprosiliśmy na webinary przybliżające metodę STEM w edukacji dzieci. W spotkaniach wzięło udział ponad 200 osób, a setki osób skorzystało z dostępnych nagrań.

Światowy Dzień Uchodźcy

W Amazon, zdajemy sobie sprawę, że pomaganie uchodźcom to długofalowy proces. Kontynuujemy więc nasze działania.

Wraz z Fundacją Kosmos dla dziewczynek przygotowaliśmy i dystrybuowaliśmy 5000 egzemplarzy “Dziennik Mocy w akcji”. Ostatnie numery z okazji tegorocznego Dnia Uchodźcy trafiły wraz z 2000 publikacjami Fundacji Zaczytani oraz nowymi Kindlami i tabletami do podopiecznych Fundacji Niezłomna Ukraina, która prowadzi w Polsce szkoły dla dzieci uchodźczych.

Jesienią ruszymy z kolejną edycją projektu „Zdolni Odkrywcy”, aby pomóc w integracji dzieci w szkołach.

kindloteka_zdolni_odkrywcy_1.jpg

W całej Europie Amazon zobowiązał się również do zatrudnienia co najmniej 5000 uchodźców w ciągu najbliższych trzech lat. Jest to rozszerzenie zobowiązania Amazon podjętego we wrześniu ubiegłego roku, aby zatrudnić co najmniej 5 000 uchodźców w USA do końca 2024 roku. Dodatkowo firma pracuje na rzecz zapewnienia przynajmniej 10 tysiącom obywateli Ukrainy szkoleń z technologii chmurowych w ramach programu ITSkills4U organizowanego przez Amazon Web Services.

Do tej pory Amazon przekazał darowizny w wysokości ponad 105 milionów dolarów ponad 350 organizacjom na całym świecie, w tym organizacjom charytatywnym, pozarządowym i ukraińskiemu rządowi.

Poznaj historie uchodźców z Ukrainy, którzy rozwijają swoje umiejętności i karierę z programem ITSkills4U: