Jednym z głównych filarów działalności Amazon jest wspieranie wewnętrznych aktywności grup działających na rzecz zadań związanych z Diversity, Equity & Inclusion (DEI), a przede wszystkim opowiadanie się za równością i dbaniem o poszanowanie praw społeczności LGBTQIA+. Glamazon, jako jedna z wewnętrznie działających grup na rzecz DEI wspiera działania Amazon poprzez angażowanie członków i sojuszników społeczności w akcje promujące równość oraz włączające środowisko pracy, które charakteryzuje się wolnością od uprzedzeń. Grupa jest otwarta dla wszystkich Amazończyków niezależnie od stanowiska, płci oraz orientacji seksualnej i organizuje inicjatywy otwarte dla wszystkich zainteresowanych kwestiami dotyczącymi LGBTQIA+, w tym wydarzenia i spotkania.

Zasadniczą rolą Glamazon jest tworzenie miejsca pracy, które poprzez włączający charakter odpowiada na potrzeby pracowników należących do LGBTQIA+, wzmacniając tym samym atrakcyjność marki wśród członków właśnie tej społeczności. Zależy nam na tym, aby Amazon był środowiskiem pracy, do którego osoby LGBTQIA+ chętnie aplikują, ponieważ czują się akceptowane i w którym mogą w pełni realizować i rozwijać swój potencjał zawodowy.

Glamazon w Polsce zadebiutował wraz z dołączeniem do firmy Mariusza Tyszkowskiego w 2015 roku. Mariusz przyjął rolę lokalnego lidera i zapoczątkował działalność grupy w Gdańsku w 2019 roku. Od tego czasu Glamazon pracuje nad utrzymaniem efektywnej współpracy ze wszystkimi oddziałami gdańskiego biura, niemniej grupa jest też otwarta na współpracę z innymi oddziałami Amazon w Polsce. Na całym świecie aktywnie działa ponad 40 oddziałów Glamazon.

W 2022 roku polski Glamazon skupił się na regularnej komunikacji wydarzeń ważnych dla społeczności LGBTQIA+ w ramach podnoszenia świadomości wśród sojuszników (allies). Podczas Pride Month, grupa zorganizowała akcję polegającą na wysyłaniu serii emaili informacyjnych dotyczących niewygodnych lub dyskryminujących pytań, z którymi na co dzień mogą stykać się lub już zetknęli się członkowie społeczności. Projekt ma na celu uwypuklenie tego aspektu homofobii będącego jednym z codziennych wyzwań z jakimi muszą mierzyć się osoby LGBTQIA+. Dodatkowo, we współpracy z lokalną grupą DEI (Diversity, Equity & Inclusion) gdańskiego oddziału Amazon, ponownie pojawi się konkurs na temat wiedzy o LGBTQIA+ zawierający pytania odnośnie ważnych dla społeczności wydarzeń i terminologii. W siedzibie w Gdańsku pojawiły się także egzemplarze dwumiesięcznika Replika, który jest głównym magazynem tworzonym przez oraz dla LGBTQIA+ w Polsce. Glamazon zaplanował także na koniec miesiąca udział w sesji Ask Me Anything dotyczącą tematyki LGBTQIA+.

Ponadto w czerwcu, jak co roku z okazji Pride Month, Amazon przekazał wsparcie finansowe dla wybranej organizacji pozarządowej pomagającej osobom ze społeczności LGBTQIA+. W poprzednich latach wspieraliśmy m.in. stowarzyszenie Miłość nie Wyklucza czy LAMBDA, w tym roku, firma postanowiła po raz kolejny wesprzeć organizację LAMBDA działającą na rzecz osób, które w swoim życiu doświadczyły dyskryminacji i/lub przemocy, bądź znalazły się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej ich orientacją seksualną.