„Teraz mówi Tosia” to opowieść przeznaczona dla dzieci w wieku 7-10, której celem jest pokazanie, że dziewczynki (kobiety) mogą pełnić funkcje przywódcze, przejmować inicjatywę oraz dodanie im odwagi i pewności siebie. Pokazanie, że o byciu dobrym liderem nie decyduje płeć, a umiejętności, wiedza i kompetencje. Bajka podkreśla rolę dialogu i efektywnej komunikacji we współpracy oraz istotność wzajemnego szacunku i uznania dla cudzych umiejętności.

– Zależy nam na promowaniu równości płci w znaczeniu równych możliwości wykorzystywania swoich kompetencji i potencjału w życiu codziennym oraz w miejscu pracy. Chcemy wspierać dzieci w poczuciu sprawczości, pewności siebie i dbania o swoje potrzeby. Wierzymy w moc edukacji, co potwierdzają nasze długofalowe działania w tym obszarze, dlatego program kierujemy do dzieci, rodziców i nauczycieli – mówi Blanka Fijołek, CEE Community Engagement Manager w Amazon.

Bajkę wraz z materiałami edukacyjnymi oraz audiobook można bezpłatnie pobrać ze strony www.bajki.zaczytani.org. Jej autorem jest Boguś Janiszewski znany z humorystycznych książek popularno-naukowych dla dzieci w wieku szkolnym, m.in. „Mózg”, „Ekonomia” czy „Polityka”. Twórcą ilustracji jest Adam Fatyga.

W publikacji znajdują się także treści merytoryczne przeznaczone dla rodziców i nauczycieli, które ułatwiają pracę z audiobookiem oraz podpowiadają, jak zadbać o równość płci w edukacji i wychowaniu dzieci. Do udziału w projekcie została zaproszona Justyna Frydrych – ekspertka od równości płci, współzałożycielka Funduszu Feministycznego, z wykształcenia politolożka i absolwentka Gender Studies IBL PAN.

– Powinniśmy się starać o to, żeby wszystkie osoby, bez względu na tożsamość płciową, chłopcy i dziewczyny, mogły w równym stopniu realizować swój potencjał, dokonywać wyborów zgodnie ze swoimi preferencjami, zainteresowanymi i umiejętnościami, by ich wybory życiowe były szanowane i akceptowane, by czuły się ważną, pełnoprawną częścią społeczeństwa, by czuły się bezpieczne i wolne – mówi Justyna Frydrych.

Opisany program edukacyjny to część globalnej kampanii czytelniczej Amazon Reads, w ramach której polski oddział firmy wspólnie z Fundacją Zaczytani.org podjął działania na rzecz zwiększania dostępu do literatury w lokalnych społecznościach. Dzięki wsparciu Amazon, Fundacja otworzy także 9 Zaczytanych Bibliotek w lokalizacjach, w których Amazon prowadzi swoje centra obsługi zamówień, a także przeprowadzi szkolenia dla rodziców i nauczycieli z zakresu bajkoterapii. Wśród kadr tych placówek eksperci Fundacji Zaczytani.org przeprowadzili szkolenia z bajkoterapii, aby nauczyciele i wychowawcy mogli wykorzystywać książkę do budowania relacji z dziećmi oraz pracy z emocjami.