Z okazji Dnia Pozytywnego Myślenia, który przypada na 2 lutego, sprawdziliśmy, jak Polacy oceniają swoje samopoczucie, a także jaki mają stosunek do pomagania. Z badania przeprowadzonego przez panel badawczy Ariadna wynika, że 52 proc. ankietowanych dobrze lub bardzo dobrze ocenia swoją kondycję psychiczną. A wśród osób, które angażują się w działania pomocowe, odsetek ten jest jeszcze wyższy i wynosi 60 proc.

Chociaż większość respondentów ocenia swoje samopoczucie pozytywnie, to niestety nadal znacząca grupa postrzega je średnio (40 proc.) lub nawet źle (8 proc.). Najczęściej towarzyszy im lęk o kwestie finansowe i samotność. Badani wskazują także na obawy o przyszłość, poczucie zagubienia oraz wypalenie zawodowe. Warto więc szukać rozwiązań, które to zmieniają i pozytywnie wpływają na ogólny dobrostan Polaków. Jednym z nich jest wolontariat i związanie z nim działania.

Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że pomaganie jest ważne nie tylko dla osób, którym pomagamy, ale także dla samych pomagających. Lubimy myśleć o sobie pozytywnie, a myślimy o sobie w ten sposób, kiedy postępujemy dobrze. Zatem pomaganie pozwala nam patrzeć na siebie w lepszym świetle i podnosi naszą samoocenę.
mówi dr Karolina Appelt z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dane jednoznacznie pokazują, że pomaganie przynosi wiele korzyści. Zgodnie z wynikami badania 71 proc. osób towarzyszy wtedy radość, 62 proc. ma poczucie bycia potrzebnym, a 49 proc. – czuje się lepszym człowiekiem. Ponadto ankietowani deklarują, że mają dodatkowy cel w życiu, nawiązują nowe znajomości, a także zyskują możliwość odkrycia nowych pasji, zdobycia wiedzy oraz samorozwoju.

Najbardziej powszechną formą dzielenia się dobrem nadal pozostaje udział we wszelkiego rodzaju zbiórkach. Jednak Polacy są również otwarci na nowe sposoby. Co piąty lubi przekazywać wiedzę, np. poprzez organizowanie warsztatów czy edukację innych, a co dziesiąty chętnie zaangażuje się w wolontariat prowadzony przez pracodawcę. W Amazon od lat wykorzystujemy tę wiedzę i szukamy różnorodnych możliwości do dzielenia się dobrem. Co więcej, dostrzegamy w tym ogromny potencjał. Chcemy promować dobre praktyki w biznesie oraz inspirować do zmian inne firmy.
podkreśla Barbara Krystosiak, menadżerka ds. projektów społecznych Amazon w Europie Środkowo-Wschodniej

A potrzeby w tym zakresie są spore. Według wyników badania 57 proc. Polaków rzadko pomaga innym lub nie robi tego wcale. Wśród powodów wymieniają oni brak funduszy, czasu lub pomysłu.

Wolontariat_zdjęcie_NR_7.jpg

Wolontariat pracowniczy

W takich sytuacjach dobrym rozwiązaniem jest wolontariat pracowniczy. Tego typu inicjatywy cieszą się coraz większą popularnością, czego przykładem są m.in. akcje prowadzone przez Amazon. Realizujemy szereg inicjatyw z obszaru zaangażowania społecznego, a kluczowym wsparciem podczas wielu z nich są pracownicy. W ubiegłym roku ponad 1500 zatrudnionych przeznaczyło na wolontariat łącznie 2000 dni. W zależności od bieżących potrzeb Amazończycy pakują paczki z darami, przygotowują spotkania świąteczne lub odwiedzają podopiecznych.

Zależy nam, aby stałym elementem wolontariatu był samorozwój. Dlatego nasze działania często są poprzedzane szkoleniami, podczas których uczestnicy poszerzają swoje umiejętności. Następnie wykorzystują je np. podczas nagrania audiobooka czy prowadzenia warsztatów edukacyjnych dla dzieci.
mówi Barbara Krystosiak

Obecnie w Amazon trwają przygotowania do kolejnej odsłony globalnej inicjatywy związanej z wolontariatem kompetencyjnym. Przykładem takiego projektu jest Ekipa z Pasją.

W ramach inicjatywy „Zdrowie w głowie” wykorzystaliśmy nasze umiejętności artystyczne lub techniczne, aby pomóc podczas remontów centrów psychologiczno-psychiatrycznych w szpitalach dla dzieci. Zanim to się stało, rozwijaliśmy nasze pasje pod okiem ekspertów. Była to świetna możliwość nie tylko do samorozwoju, ale także do integracji i lepszego poznania współpracowników. Nasza satysfakcja jest tym większa, że jednocześnie zrobiliśmy coś dobrego dla innych.
mówi Maciej Rynarzewski, wolontariusz z centrum logistycznego Amazon w Sadach koło Poznania

Rosnąca liczba wolontariuszy dowodzi, że zaangażowanie społeczne realnie wpływa na komfort psychiczny oraz optymizm Polaków. Świadomość takich zależności jest ważna przez cały rok, a szczególnie 2 lutego, w Dniu Pozytywnego Myślenia.

Przytoczone badanie zostało przeprowadzone pod patronatem merytorycznym czasopisma „Charaktery”.