W 2022 r. podjęliśmy wiele aktywności w ramach naszej pracy na rzecz lokalnych społeczności i środowiska, kontynuując realizację ambitnej polityki prośrodowiskowej. Nieustająco analizujemy, doskonalimy i rozszerzamy wizję zrównoważonego rozwoju naszej firmy. W centrum tych działań jest nasze bezwarunkowe zorientowanie na klientów. Wiemy, że zrównoważony rozwój jest ważny przede wszystkim dla nich, dlatego systematycznie i konsekwentnie inwestujemy, kreujemy nowe i ulepszamy dotychczasowe działania, aby ta współpraca i każda nasza operacja była bardziej zrównoważona niż poprzednia, jednocześnie minimalizując nasz wpływ na planetę i społeczności, w których funkcjonujemy.

Nasza działalność to nie tylko e-commerce. Amazon jest też filmowym studiem produkcyjnym, dostawcą usług w chmurze, prowadzi centra rozwoju technologii i podejmuje wiele innych biznesowych aktywności. W każdym z obszarów, w których działamy, zrównoważony rozwój jest dla nas priorytetem. Climate Pledge to zobowiązanie Amazon do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2040 roku i każdego dnia pracujemy nad tym, by go zrealizować. Jest to niezwykle trudne zadanie, ale jesteśmy przekonani, że możemy go dokonać.

Od momentu, gdy klient kliknie "Kup teraz", do chwili, gdy paczka dotrze do jego domu, mamy zespoły naukowców i inżynierów pracujących nad tym, aby proces ten był bardziej zrównoważony. W naszych studiach produkcyjnych ograniczamy zużycie paliw kopalnych, wdrażając generatory akumulatorowo-elektryczne, wykorzystując podczas produkcji zasilanie energią słoneczną i obsługując plany filmowe pojazdami elektrycznymi. W AWS pomagamy klientom zmniejszyć ich wpływ na środowisko, oferując zaawansowane rozwiązania technologiczne, w tym centra danych czy przetwarzanie danych w chmurze, które zmniejszają zużycie energii i emisję dwutlenku węgla.

Zobacz, co udało nam się wspólnie osiągnąć w 2022 roku w zakresie zrównoważonego rozwoju:

zrównoważony_rozwój_OZE.png

1. Zasilanie działalności Amazon energią odnawialną dzięki nowym farmom wiatrowym i słonecznym
Cel, który przed sobą stawiamy, to zasilanie naszej działalności w 100% energią odnawialną. Jesteśmy na dobrej drodze do jego osiągnięcia do 2025 roku, czyli pięć lat przed pierwotnie planowanym terminem. W 2022 roku już 90% energii elektrycznej zużywanej przez Amazon pochodziło z odnawialnych źródeł energii. Było to możliwe dzięki ponad 400 projektom wiatrowym i słonecznym na całym świecie. Poza energią wiatrową i słoneczną inwestujemy i wprowadzamy kolejne innowacje w zakresie nowych technologii energetycznych, jak chociażby zielony wodór. W ramach Climate Pledge Fund współpracujemy z takimi firmami, jak Electric Hydrogen i Sunfire, aby poprawić wytwarzanie, magazynowanie i wykorzystanie energii. 

zrównoważony_rozwój_transport.png

2. Elektryfikacja floty i rozwój zrównoważonych opcji dostaw
W 2022 r. wykorzystywaliśmy ponad 9 000 elektrycznych pojazdów dostawczych w naszej globalnej flocie, a w Europie i USA aż 145 milionów paczek zostało dostarczonych przez pojazdy elektryczne. Nasz cel to 100 000 elektrycznych pojazdów dostawczych Rivian na drogach do 2030 roku.

Inwestujemy również w zrównoważone technologie logistyczne. W naszych centrach logistycznych w Ameryce Północnej wykorzystujemy już ponad 15 000 wózków widłowych napędzanych wodorem. W 2022 r. podpisaliśmy umowę na zakup zielonego wodoru, który pozwoli nam do 2025 r. zasilać nim 40 000 wózków widłowych rocznie. Wdrożyliśmy również rowery elektryczne, skutery i dostawy piesze w centrach mikromobilności, w tym na nowojorskim Manhattanie i w 20 miastach w całej Europie - od Londynu i Paryża po Marsylię i Monachium. 

3. Minimalizacja odpadów i nadmiaru opakowań
Nieustannie ulepszamy nasze opakowania dla klientów, wykorzystując uczenie maszynowe do minimalizowania nadmiaru odpadów. W 2022 r. zmniejszyliśmy ilość plastiku jednorazowego użytku o 11,6% w całej naszej globalnej działalności, m.in. przez zmianę formatu oraz konsekwentne stosowanie lżejszych i bardziej elastycznych opakowań. Tam, gdzie to możliwe, całkowicie eliminujemy opakowania. W 2022 r. aż 11% paczek, wysyłanych do klientów na całym świecie, nie zawierało dodatkowych opakowań Amazon.

Mniejsze i lżejsze przesyłki zajmują mniej miejsca podczas transportu i powodują mniejszą emisję dwutlenku węgla podczas dostawy. Tym samym od 2015 r. zmniejszyliśmy wagę opakowania na przesyłkę średnio o 41%, eliminując ponad 2 miliony ton odpadów materiałowych.

zrównoważony_rozwój_łańcuch_dostaw.png

4. Redukcja emisji CO₂ w łańcuchu dostaw
Osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2040 r. wymaga od Amazon zmniejszenia śladu węglowego w całej naszej działalności, w tym w ramach naszego globalnego łańcucha dostaw. Podobnie jak w przypadku wielu firm naszej wielkości, jest to trudne, ponieważ są to działania, które odbywają się poza naszą bezpośrednią kontrolą operacyjną. Wiemy jednak, że aby zmniejszyć nasz ślad węglowy, musimy współpracować z naszymi partnerami, aby pomóc im w dekarbonizacji ich własnych operacji.

Począwszy od 2024 r. będziemy aktualizować nasze standardy współpracy z partnerami w ramach wspólnego łańcucha dostaw, wymagając udostępniania nam danych i wyznaczania celów dotyczących emisji dwutlenku węgla. Wykorzystamy naszą skalę, inwestycje oraz innowacje, aby zapewnić naszym partnerom narzędzia i zasoby, które pomogą im osiągnąć ich cele - niezależnie od tego czy będzie to przejście na energię odnawialną, czy dostęp do bardziej zrównoważonych materiałów.

5. Obniżenie całkowitego śladu węglowego oraz poziomu emisji CO₂ wraz z rozwojem firmy
Amazon dynamicznie rozwija się na całym świecie, ale wraz z tą dynamiką maleje poziom emisji dwutlenku węgla związany z naszą działalnością. Nasza intensywność emisji CO₂ spadła o 7% w 2022 r. Wskaźnik emisyjności pozwala nam zmierzyć, jak zmienia się nasz ślad węglowy w stosunku do rozwoju firmy. Dane te wskazują jednocześnie na skuteczność naszej polityki zrównoważonego rozwoju.

zrównoważony rozwój_ślad_węglowy.png

Nasz całkowity ślad węglowy zmniejszył się z kolei o 0,4% w 2022 r. Było to wynikiem inwestycji w energię odnawialną, a także spadku poziomu emisji wynikającej z budowy i użytkowania budynków oraz transportu zewnętrznego.

6. Projektowanie centrów danych o niższym śladzie węglowym

AWS projektuje centra danych, w tym serwery i sprzęt, pod kątem wydajności, odporności i niższego śladu węglowego. Badania pokazują, że AWS może obniżyć ślad węglowy po stronie klientów o prawie 80% w porównaniu z typowym rozwiązaniem zlokalizowanym na terenie ich zakładów i nawet o 96%, gdy centrum danych AWS będzie zasilane w 100% energią odnawialną.

AWS ogłosił również, że do 2030 r. będzie miał dodatni bilans wodny, zwracając społecznościom i środowisku więcej wody niż zużywamy w swoich bezpośrednich operacjach.

zrównoważony_rozwój_usługi.png

7. Oferowanie klientom bardziej zrównoważonych produktów

Klienci oczekują produktów, które są zgodne z ich wartościami. Nasz program Climate Pledge Friendly (CPF) pomaga im zidentyfikować te, które zostały zweryfikowane przez co najmniej jedną zaufaną, zewnętrzną jednostkę certyfikującą w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także przez podmiot certyfikujący Amazon. W 2022 r. ponad dwukrotnie zwiększyliśmy liczbę dostępnych produktów CPF, a obecnie klienci mogą dokonywać zakupów spośród ponad 550 000 tego typu produktów. W tym samym okresie wysłaliśmy do naszych klientów ponad 800 milionów produktów z certyfikatem CPF, a program obejmuje obecnie ponad 50 różnych certyfikatów.

8. Poszanowanie praw człowieka i społeczna odpowiedzialność biznesu
Amazon zobowiązuje się do traktowania pracowników, jak też wszystkich osób związanych z całym naszym łańcuchem wartości i dostaw, z fundamentalną godnością i szacunkiem. W 2022 r. przeznaczyliśmy 3 miliony dolarów na fundusz Climate Gender Equity Fund Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID), aby zapobiegać nierównościom, z którymi mierzą się kobiety w ekosystemie finansowania klimatu. Wspieramy również kobiety-przedsiębiorczynie zasobami, których potrzebują do opracowywania innowacji w zakresie zmian klimatycznych.

zrównoważony_rozwój_DEI.png

9. Zwiększanie różnorodności dostawców
W 2022 r. skupiliśmy się na budowaniu i wzmacnianiu naszych procesów, technologii i partnerstw w zakresie różnorodności i integracji dostawców (SDI). Prowadzenie zróżnicowanego łańcucha dostaw prowadzi bowiem do innowacji, wzrostu gospodarczego i jest korzystne dla całego społeczeństwa.

Przed nami ambitne cele
Wiemy, że nie ma skrótów ani szybkich rozwiązań, aby być zrównoważoną firmą. Mamy również świadomość, że nasz postęp na drodze do zrównoważonego rozwoju może przynosić różne efekty, zależnie od roku. Już dziś pracujemy jednak nad rozwiązaniami - przyjmując ambitne założenia i stawiając czoła wszelkim wyzwaniom - na rzecz i w imieniu naszych klientów. Jesteśmy podekscytowani i zainspirowani tym, co nas czeka i gotowi do dalszego działania na rzecz społeczności i środowiska.

Dowiedz się więcej o zaangażowaniu Amazon w działania z obszaru ESG. Zapoznaj się z naszym najnowszym Raportem nt. zrównoważonego rozwoju za 2022.