Amazon wyemitował zielone, społeczne i zrównoważone obligacje o łącznej wartości miliarda dolarów. Wpływy z ich sprzedaży mają zostać przeznaczone na sfinansowanie projektów w pięciu obszarach, w których firma poczyniła już do tej pory znaczne inwestycje. Są to: energia odnawialna, czysty transport, zrównoważone budownictwo, przystępne cenowo mieszkania i rozwój społeczno-ekonomiczny. Dzięki zrównoważonym obligacjom inwestorzy będą mogli wspierać nas w poszukiwaniu rozwiązań dla kluczowych problemów społecznych i środowiskowych.

Emisja zrównoważonych obligacji umożliwi nam inwestowanie i wspieranie zmian korzystnych dla społeczeństwa oraz rozwój technologii sprzyjających dekarbonizacji i ochronie środowiska naturalnego. Zależy nam na tym, aby wielkość i skalę naszej działalności wykorzystywać w dobrych celach, dlatego też tak ważne jest dla nas, aby inwestować w rozwój przyjaznych dla środowiska technologii oraz niskoemisyjnych produktów i usług, które umożliwią dekarbonizację działalności zarówno małym, średnim, jak i dużym przedsiębiorstwom. Nasze działania w tym kierunku obejmują takie inicjatywy jak:

· Deklaracja klimatyczna: Wykorzystując potencjał naszych pracowników oraz stosowane przez firmę rozwiązania technologiczne, Amazon chce osiągnąć zerową emisję dwutlenku węgla do 2040 r., wyprzedzając o 10 lat zobowiązania zawarte w Porozumieniu Paryskim.

· 100 000 elektrycznych samochodów dostawczych: Amazon zakupił 100 000 elektrycznych samochodów dostawczych; jest to jak do tej pory największe zamówienie na elektryczne samochody dostawcze.

· 100% energii odnawialnej: Planujemy do 2025 r. korzystać wyłącznie z energii odnawialnej.

· Transport zero: W ramach programu Transport zero, który zakłada osiągnięcie zerowego poziomu emisji dwutlenku węgla z naszych dostaw, chcemy do 2030 r. ograniczyć do zera emisyjność 50% wszystkich naszych dostaw.

· Fundusz Deklaracji klimatycznej: Inwestujemy w rozwój technologii i usług sprzyjających przejściu na gospodarkę niskoemisyjną.

· Fundusz klimatyczny Right Now: Inwestujemy w oparte na przyrodzie rozwiązania zakładające ochronę i odbudowę środowiska naturalnego oraz zrównoważone zarządzanie gruntami, które umożliwiają większe wykorzystanie lasów, gruntów zielonych i terenów podmokłych do składowania dwutlenku węgla lub pozwalają zupełnie wyeliminować jego emisję.

· Przystępne cenowo mieszkania: Amazon wspiera innowacyjne inicjatywy na rzecz dostępności cenowej mieszkań poprzez fundusz Housing Equity i inne programy.

· Poprawa statusu i upodmiotowienia: Amazon daje większe szanse niedostatecznie reprezentowanym grupom społecznym, umożliwiając im wejście na rynek pracy i zasilenie szeregów pracowników technologicznych poprzez oferowanie i inwestowanie w programy szkoleniowe w ramach inicjatywy Amazon Upskilling 2025.

Więcej informacji na temat zrównoważonych obligacji Amazon znajdziesz na stronie: link