Bohaterowie dnia codziennego Amazon, bo o nich mowa, tworzą w Polsce już ponad 25 000 osobowy zespół wspierający m.in. działania operacyjne, przyczyniając się do tego, że paczki zamawiane na Amazon.pl docierają sprawnie i na czas do swoich odbiorców. To właśnie oni, wspólnie – dzięki różnym doświadczeniom, pomysłom i punktom widzenia – budują przyszłość. Bez względu na pochodzenie, grupę etniczną, język, kulturę, płeć, wiek, zdolności psychofizyczne, orientację seksualną, przekonania religijne, kulturę, język, wykształcenie czy kwalifikacje. To dzięki nim Amazon jest unikalnym pracodawcą, dbającym o rozwój i bezpieczeństwo swoich pracowników, a także oferującym konkurencyjne wynagrodzenie i pełen pakiet benefitów pozapłacowych.

Dobre praktyki w polityce personalnej to gwarant rozwoju zawodowego pracowników i firmy 
podkreśla Tomasz Orszak, regionalny kierownik ds. HR

Od 2020 r. Amazon zwiększył zatrudnienie o 7 000 stałych miejsc pracy, oferując przy tym bardzo różne stanowiska, zaczynając od pracowników poziomu początkowego po oferty dla specjalistów zatrudnionych w centrach logistyki na terenie całego kraju, biurach, działach obsługi klienta, a także w Centrach Rozwoju Technologii i Amazon Web Services. Liczby te zobowiązują, bo stoi za nimi wielka odpowiedzialność za dziesiątki tysięcy pracowników. To ich zdrowie i bezpieczeństwo wyznaczają standardy pracy, a to z kolei przekłada się na tak ważne aspekty, jak: koncentracja na kliencie, a nie na konkurencji, pasja do innowacyjnych rozwiązań, zaangażowanie na rzecz doskonałości operacyjnej oraz myślenie długofalowe. W Amazon dążymy do tego, by być najlepszym pracodawcą, najbezpieczniejszym miejscem pracy oraz najbardziej zorientowaną na klienta firmą na świecie. Nie byłoby to możliwe bez solidnych, odpowiedzialnych i ambitnych pracowników.

Mocną stroną Amazon są ludzie, dlatego firma stawia na wszechstronny rozwój pracowników, w tym m.in. na budowanie i wzmacnianie kompetencji zawodowych, podnoszenie czy nabywanie przez nich zupełnie nowych umiejętności, a nawet zmianę kwalifikacji. W Amazon bez wyjątku szanujemy i praktykujemy różnorodność, równość oraz integrację społeczną, bowiem tak zbudowane zespoły pozytywnie wpływają m.in. na nasze produkty i usługi, pomagając nam lepiej współpracować z klientami, partnerami handlowymi, pracownikami i społecznościami ze wszystkich środowisk.
dodaje Tomasz Orszak

Bez wątpienia jednym z najważniejszych aspektów pracowniczych, ale – jak dowodzą badania rynkowe – nie stanowiącym kluczowego elementu, jest wynagrodzenie. Rekrutowani pracownicy weryfikują bowiem w ofertach również dodatkowe, pozapłacowe benefity oraz możliwości rozwoju zawodowego, co w Amazon jest standardem. Ogromne znaczenie ma również bezpieczeństwo w miejscu pracy i stabilność zatrudnienia, w tym chociażby możliwość zawarcia umowy o pracę, świadczenia społeczne, itp. To absolutne filary zatrudnienia w Amazon, wspierane dodatkowo takimi atrybutami propracowniczymi, jak: elastyczność pracy, pozwalająca na swobodne pogodzenie obowiązków i pasji życiowych z pracą, chociażby dzięki 4-dniowemu tygodniowi pracy na wybranych stanowiskach i zmianach czy też propagowanie inkluzywnej kultury pracy.

Amazon to zdecydowanie wielokulturowe środowisko pracy, otwarte dla każdego, w tym także dla osób dotkniętych skutkami pandemii Covid-19 oraz często wykluczanych z rynku z powodu wykształcenia, braku doświadczenia czy niestandardowych zdolności psychofizycznych.

Czym Amazon zachęca kandydatów do pracy?

Pakiet pracowniczy dla osób zatrudnionych w Amazon tworzy szereg elementów składowych, wykraczających znacząco poza świadczenia finansowe. Co roku analizujemy dane od kilkuset lokalnych pracodawców, porównując wynagrodzenia i dodatkowe świadczenia oferowane na podobnych stanowiskach z danymi w regionach, w których firma prowadzi działalność.

W oparciu o coroczny proces przeglądu wynagrodzeń aktualna stawka początkowa w Polsce wynosi 22,5 zł/godz. brutto dla wszystkich pracowników poziomu początkowego wynagradzanych godzinowo i do 28 zł/godz. brutto dla liderów zespołów. Wraz z premią za frekwencję nasi pracownicy poziomu początkowego mogą zarabiać od 4 082 do 4 355 zł brutto miesięcznie, a liderzy zespołów od 5 080 do 5 443 zł brutto miesięcznie, w zależności od stażu pracy oraz liczby przepracowanych godzin w miesiącu.

Pracownicy Amazon korzystają również z: prywatnej opieki medycznej, ciepłych posiłków za „złotówkę”, darmowego dojazdu do i z pracy na wybranych trasach czy karty Multisport. Osoby pracujące w centrach logistycznych szczególnie chwalą sobie 4-dniowy tydzień pracy na określonych stanowiskach i zmianach. Ponadto, przy stażu dłuższym niż rok mogą skorzystać z programu „Postaw na Swój Rozwój”, w ramach którego Amazon oferuje pokrycie 95% kosztów edukacji, kursów czy materiałów edukacyjnych do wysokości 26 000 zł w ciągu 4 lat.

To wszystko sprawia, że Polska stała się dla Amazona jednym z krajów o najwyższym zatrudnieniu utalentowanych pracowników na świecie.