Naszą intencją jest promowanie inwestorów zagranicznych silnie zakorzenionych w Polsce i wiążących z polskim rynkiem swoje strategie, dbających o jakość tworzonych miejsc pracy i jej warunki, inwestujących w kwalifikacje załóg, a także w innowacyjność i rozwijających sektor badawczo-rozwojowy - powiedział Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP oraz inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Otrzymana przez Amazon nagroda, przyznana w kategoria „Inwestor zagraniczny w Polsce”, to potwierdzenie, że firma spełnia te oczekiwania. Argumentując jej przyznanie organizatorzy konkursu wskazali na zasługi Amazon w Polsce w zakresie rozbudowy krajowej infrastruktury logistycznej dla e-handlu – ważnej dla rozwoju polskiego eksportu, bo obniżającej bariery wejścia na odległe rynki dla mniejszych firm.

Od 2012 r. Amazon w Polsce wygenerował ponad 12 mld złotych inwestycji. Kwota ta obejmuje zarówno wydatki kapitałowe (infrastruktura, centra logistyki, biura, centra rozwoju technologii, itd.), jak i wydatki operacyjne (nowe miejsca pracy w Polsce). Wspomniane inwestycje bezpośrednie korzystnie wpływają na lokalną gospodarkę. Stale inwestujemy również w nasze zespoły i zatrudniamy utalentowanych pracowników w Polsce. Co więcej, stworzyliśmy szerokie możliwości biznesowe dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw, które średnio w 2020 r. sprzedawały ponad 30 produktów na minutę. Jesteśmy bardzo entuzjastycznie nastawieni do ich przyszłego rozwoju, zarówno w polskim serwisie, jak i na skalę międzynarodową. – powiedział Mourad Taoufiki, dyrektor generalny Amazon.pl.

Jury konkursu doceniło także to, że firma kontynuuje inwestycje w Polsce. Nowy obiekt w Świebodzinie, który zostanie wyposażony w zaawansowaną technologię Amazon Robotics, to dziesiąte już centrum logistyczne Amazon w Polsce.

Organizatorem konkursu „Inwestor bez granic” jest Grupa PTWP. Merytoryczną pieczę nad projektem sprawuje redakcja portalu gospodarczego wnp.pl i magazynu Nowy Przemysł. Kandydaci do nagrody „Inwestor bez granic” zostali nominowali przez przedstawicieli biznesu, instytucji samorządu gospodarczego, agencji i administracji rządowej. Kryteriami przyznania wyróżnienia są między innymi skala inwestycji oraz ich wpływ na potencjał i innowacyjność polskiej gospodarki. Pod uwagę brane jest także znaczenie inwestycji dla krajowego rynku i dla budowania marki Polski w świecie.

Tegoroczni zwycięzcy plebiscytu „Inwestor bez granic” zostali nagrodzeni podczas pierwszego dnia XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC – European Economic Congress) i 6. European Tech and Start-up Days w Katowicach.