W ramach działań prowadzonych w całej Europie, Amazon przekazał przybory szkolne, aby pomóc młodym uchodźcom z Ukrainy przygotować się do nowego roku szkolnego. Wolontariusze pomogli również stworzyć centra multimedialne wyposażone w urządzenia Amazon, aby zapewnić dzieciom wsparcie językowe i edukacyjne.

„Od początku kryzysu humanitarnego w Ukrainie polski system edukacji przyjął ponad 200 tys. ukraińskich dzieci. Dzięki Amazon możemy zapewniać pomoc w naszych punktach tymczasowego pobytu w całej Polsce, przekazując, między innymi, dziesiątki tysięcy wyprawek szkolnych” – powiedziała Katarzyna Mikołajczyk, dyrektor Polskiego Czerwonego Krzyża. „Dzięki tej inicjatywie możemy po raz kolejny pomóc polskim i ukraińskim dzieciom w potrzebie, starając się sprawić, aby poczuli się jak w domu. Zależy nam na tym, aby wszyscy czuli się w szkole dobrze, przebywając razem.”

W sierpniu pracownicy Amazon pomogli Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi spakować ponad pół miliona produktów do 32 tys. szkolnych plecaków. Przybory szkolne zostaną dostarczone do 16 magazynów Polskiego Czerwonego Krzyża, a następnie trafią do dzieci w szkołach w całej Polsce. W Luksemburgu wolontariusze Amazon spakowali ponad 1000 plecaków szkolnych dla dzieci uchodźców, które zostaną przekazane Czerwonemu Krzyżowi w Luksemburgu. W Niemczech Amazon przeznaczył ponad 1,7 mln euro na darowizny rzeczowe i pieniężne oraz na wsparcie akcji wolontariackich, aby pomóc rodzinom uchodźców z Ukrainy zaspokoić podstawowe i edukacyjne potrzeby.

Oprócz przyborów szkolnych Amazon rozszerza swój program Kindloteka, w ramach którego oferowane są zajęcia edukacyjne w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) w 96 dodatkowych lokalizacjach, aby mogło z nich skorzystać 10 tys. dzieci uchodźców. W Polsce pracownicy Amazon stworzyli kąciki multimedialne w lokalnych szkołach, bibliotekach oraz ośrodkach edukacyjnych. Kąciki wyposażono w urządzenia Kindle i Echo, a także narzędzia oraz książki do wykorzystania podczas warsztatów z programowania i robotyki, tworzenia muzyki, a także eksperymentów naukowych.

Amazon przekaże również ponad 25 tys. urządzeń, aby zapewnić młodym uchodźcom z Ukrainy łatwy dostęp do ukraińskiej literatury, wsparcia językowego i aplikacji edukacyjnych w lokalnych językach. Urządzenia o wartości ponad 2,4 mln dolarów trafią do szkół, organizacji charytatywnych i innych instytucji pomagających ukraińskim uchodźcom. Urządzenia zostaną przekazane również bezpośrednio do rodzin uchodźców przesiedlonych w Europie.

Działania stanowią uzupełnienie inicjatyw edukacyjnych prowadzonych przez Amazon, które mają pomóc ukraińskim uczniom w kontynuowaniu nauki. Innym przykładem podejmowanych działań jest rozszerzenie AWS Educate, bezpłatnego programu do samodzielnej nauki online, o treści w języku ukraińskim. AWS współpracuje też z dwiema polskimi uczelniami – Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki i Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej – udostępniając uchodźcom z Ukrainy darmowe szkolenie Cloud Foundations w ramach AWS Academy. Trzymiesięczny kurs szczegółowo omawia pojęcia związane z technologią chmurową, aby pomóc uczniom rozwinąć nowe cenne umiejętności, których poszukują pracodawcy.

Dowiedz się więcej na temat pomocy Amazon na Ukrainie.