W postrzeganym jako „męski” sektorze logistycznym priorytetem obecnie jest pozyskiwanie pracowników o zróżnicowanych predyspozycjach i umiejętnościach. W Amazon dążymy więc do różnorodności, bo dzięki niej zyskujemy szerszą perspektywę, która pozwala nam na odnalezienie naturalnych liderów. To właśnie oni przynoszą unikalne zdolności i innowacyjne pomysły do korporacyjnej społeczności, niezależnie od płci.

Kobiety muszą uwierzyć w swoje możliwości

Jak pokazuje raport „Reskilling oczami Polaków” zrealizowany przez szkołę kompetencji cyfrowych Future Collars przy współpracy z Amazon, kobiety stanowią około 15-17 proc. osób zatrudnionych w branży technologicznej. Znacznie mniejszy udział pań w tym obszarze wynika przede wszystkim z ugruntowanych tradycji, wychowania, a także specyfiki branży, która wciąż budzi obawy.

Panie odczuwają lęk związany z potencjalnymi barierami i wyzwaniami, jak na przykład niewystarczające kompetencje, wiedza czy zdolności językowe. Nasze doświadczenia pokazują, że ich obawy są niesłuszne, a główną barierą jest aspekt psychologiczny, ponieważ operacyjnie kobiety doskonale sobie radzą. Obserwujemy także duże wahania, jeśli chodzi o aplikowanie na stanowiska wyższe czy te związane ze zmianą ścieżki kariery – pomimo posiadanych kompetencji i wiedzy. Programy dedykowane kobietom, które tworzymy w Amazon mają na celu wyzwolić drzemiący w kobietach potencjał, rozwijać ich umiejętności, a w efekcie – zasilić nasze zespoły technologiczne nowymi talentami.
komentuje Sławomir Płonka, dyrektor regionalny Amazon ds. operacji w CEE.
Sławomir Płonka.jpg

Badanie pokazuje także, że więcej mężczyzn niż kobiet jest zdania, że branża IT stwarza równe szanse dla obu płci (odpowiednio 68 i 63 proc. uczestników badania).

Fakt, że 60 proc. kobiet rozważa zmianę branży, jednocześnie dostrzegając wyzwania związane z IT, podkreśla potrzebę tworzenia bardziej inkluzyjnych środowisk pracy i oferowania wsparcia w przełamywaniu barier. Wierzymy, że kobiety mają nie tylko te techniczne, ale także cenne umiejętności miękkie, które mogą wzbogacić i przekształcić branżę IT .
komentowała wyniki badania Marta Dworowska, dyrektorka ds. zasobów ludzkich w Amazon na Europę Środkowo-Wschodnią.
Marta Dworowska.jpg

Chodzi o umiejętności takie jak empatia, kompetencje komunikacyjne, zdolności współpracy grupowej i motywowania, które są szczególnie przydatne w nowoczesnych zespołach projektowych, pracujących w metodykach zwinnych (tj. sposób zarządzania zakładający zmianę wizji projektu końcowego w trakcie wszystkich etapów jego realizowania).

Jako globalni liderzy mamy możliwość, ale także odpowiedzialność do wspierania i zachęcania kobiet do rozwijania swojej kariery w technologiach, przynosząc tym samym innowacje i różnorodność do sektora – podkreśla Marta Dworowska.

Kompetencji nigdy za wiele

W Amazon inicjujemy szereg projektów na rzecz wsparcia kobiet w rozwoju, doskonaleniu posiadanych kompetencji i pozyskiwaniu nowych.

  • Od 2020 r. Amazon Development Center Poland, we współpracy ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog, realizuje program „Girls Do Engineering”. Inicjatywa, skierowana do uczennic trójmiejskich szkół średnich, pozwala uczestniczkom zaznajomić się ze specyfiką pracy w branży nowoczesnych technologii oraz przybliża umiejętności niezbędne do rozpoczęcia kariery w IT.
  • Ważnym elementem działań Amazon jest program mentoringowy, którego ideą jest zachęcanie kobiet pracujących w firmie do kontaktu ze współpracowniczkami w celu wymiany doświadczeń. Udział w nim może trwać nawet do 6 miesięcy, ale możliwe jest także jednorazowe spotkanie z mentorem.
  • Program Rozwoju Przywództwa Operacyjnego to inicjatywa rozwojowa dla osób zainteresowanych karierą na stanowiskach kierowniczych, który pozwala im zyskać doświadczenie w różnych działach i centrach logistycznych. Co za tym idzie – wiedzę na temat obszarów działalności firmy i procesów typowych dla wybranych centrów logistycznych.
  • Kolejną inicjatywą prorozwojową jest dwuletni, płatny program stażowy Amazon, o którym więcej można przeczytać tutaj. Rekrutacja do kolejnej edycji akcji rusza już w kwietniu.