Dwadzieścia osiem lat temu, wraz z konceptem powstania Amazon, narodziła się idea, by była to najbardziej zorientowana na potrzeby klientów firma na świecie. Kluczowym elementem tej misji było zdobywanie i utrzymywanie ich zaufania. Wizja ta jest urzeczywistniana po dziś dzień.

POBIERZ: Raport o ochronie marek 2022

Robiąc zakupy w naszym sklepie – czy to bezpośrednio od Amazon, czy od jednego z milionów niezależnych partnerów – klient ma nie tylko wierzyć, ale musi mieć także pewność, że otrzyma autentyczny produkt. Z kolei małe firmy decydujące się na sprzedaż w naszym sklepie wiedzą, że umożliwimy im prowadzenie biznesu w optymalnych warunkach, bez konieczności konkurowania z nieuczciwymi podmiotami. Motywuje nas to do nieustannego wprowadzania innowacji w metodach, które dają naszym klientom i partnerom poczucie pewności i bezpieczeństwa podczas zakupów lub sprzedaży.

W 2022 r. kontynuowaliśmy działania na rzecz ochrony marek, inwestując w wiodące w branży rozwiązania i zespół specjalistów. Zainwestowaliśmy ponad 1,2 mld dolarów i zatrudniliśmy ponad 15 tys. osób, w tym naukowców zajmujących się uczeniem maszynowym, programistów i ekspertów śledczych, których zadaniem jest ochrona klientów, marek, naszych partnerów i całego serwisu przed nieautentycznymi produktami, oszustwami i innego rodzaju nadużyciami.

Jednocześnie, dzięki strategicznemu połączeniu wiodących w branży technologii oraz wiedzy i doświadczenia ekspertów, skutecznie powstrzymywaliśmy nieuczciwe podmioty przed handlem nieautentycznymi produktami, wykraczając swoją aktywnością poza sklepy Amazon. Pomogliśmy tym samym w 2022 r. w wykryciu, przejęciu i wyeliminowaniu ponad 6 mln podróbek, zapobiegając ich dotarciu do klientów i ponownej sprzedaży na innym etapie łańcucha dostaw.

Jesteśmy dumni z tego, że w ostatnim roku nasz zespół nieustannie wyznaczał nowe standardy w obszarach o kluczowym znaczeniu w ochronie marek. Wspólnie prowadziliśmy szerokie i niezwykle skuteczne działania proaktywne ukierunkowane na ochronę naszego sklepu, oferowaliśmy i doskonaliliśmy najlepsze w branży narzędzia dla właścicieli praw, którzy we współpracy z nami jeszcze lepiej mogą chronić swoje marki. Osiągaliśmy również znaczące postępy w pociąganiu nieuczciwych podmiotów do odpowiedzialności oraz doskonaliliśmy edukację i wsparcie klientów.

raport_ochrona_marek_grafika
raport_ochrona_marek_grafika
raport_ochrona_marek_grafika
raport_ochrona_marek_grafika

Oto kilka najważniejszych informacji z Raportu o ochronie marek Amazon 2022:

  • Nasze innowacje w weryfikacji sprzedawców powstrzymują nieuczciwe podmioty przed próbą tworzenia nowych kont. Dzięki szczegółowej weryfikacji sprzedawców, m.in. bezpośredniej rozmowie wideo, w połączeniu z nieustannym rozwojem systemowych rozwiązań i narzędzi technologicznych bazujących na uczeniu maszynowym, nieuczciwe podmioty coraz rzadziej decydują się na tworzenie nowych kont sprzedażowych na Amazon. W 2022 r. powstrzymaliśmy ponad 800 tys. takich prób podejmowanych przez oszustów, uniemożliwiając im tym samym wystawienie nieautentycznych produktów do sprzedaży na Amazon, co wskazuje na znaczący spadek względem 2021 r. (2,5 mln prób) i 2020 r. (6 mln prób).
  • Mimo że nasz sklep i liczba sprzedawanych produktów rosły, liczba zasadnych zgłoszeń naruszeń dokonanych przez marki znacząco spadła. W 2022 r. ulepszaliśmy zautomatyzowane narzędzia ochrony, wykorzystujące naszą współpracę z firmami wpisanymi do Rejestru marek oraz dostarczone przez nie dane. Ograniczyło to konieczność wyszukiwania i zgłaszania naruszeń przez te firmy. W 2022 r. uczestnictwo w naszych programach ochrony marek rosło, a jednocześnie bezwzględna liczba naruszeń zasadnie zgłoszonych przez firmy wpisane do Rejestru marek [ang. Brand Registry] zmalała o ponad 35%.
  • We współpracy z firmami i organami ścigania byliśmy w stanie pociągnąć do odpowiedzialności większą liczbę producentów nieautentycznych produktów – powstrzymując ich przed niezgodnym z prawem wykorzystywaniem naszego sklepu oraz sklepów prowadzonych przez inne podmioty z branży. Nasze działania, mające na celu wykrycie i likwidowanie grup fałszerzy, przynoszą pozytywny skutek. W 2022 r. jednostka Amazon ds. Zwalczania Podróbek [ang. Counterfeit Crim Unit, CCU] pozwała lub zgłosiła podejrzenia w stosunku do ponad 1,3 tys. przestępców w USA, Wielkiej Brytanii, UE i Chinach. Kontynuowaliśmy współpracę z firmami i organami ścigania, żeby powstrzymywać nieuczciwe podmioty, a także na podstawie wykrytych przez nas sygnałów świadczących o fałszerstwie pomogliśmy w wykryciu, przejęciu i wyeliminowaniu ponad 6 mln podrobionych produktów. W ten sposób zapobiegliśmy ich odsprzedaży na innym etapie łańcucha dostaw.
  • Pomagamy edukować konsumentów na temat szkód i zagrożeń związanych z nieautentycznymi produktami. We współpracy z amerykańską Izbą Handlu i służbą celną USA [ang. Customs and Border Protection, CBP] przygotowaliśmy kampanie informacyjne dla konsumentów dotyczące bezpiecznych zakupów i autentycznych produktów, uczulając ich na szkody i zagrożenia związane z zakupem podróbek. Wspomniane kampanie dotarły do ponad 70 mln konsumentów w USA. Z kolei w Polsce zaangażowaliśmy się w 2022 roku w ogólnopolską kampanię „Żyj oryginalnie”, zainicjowaną przez Fundację Forum Konsumentów.

Jesteśmy dumni z postępów, jakie poczyniliśmy w 2022 roku w zakresie ochrony marek i ich praw własności intelektualnej. W przyszłości będziemy nadal wprowadzać innowacje, dopóki nie wyeliminujemy wszystkich podróbek z naszych sklepów. Doceniamy również coraz ściślejszą współpracę w całej branży w walce z podróbkami. Mimo że pozostaje wiele do zrobienia w kwestii współpracy sektorów publicznego i prywatnego, cieszą nas nasze postępy i możliwość współdziałania, dzięki czemu jesteśmy w stanie jeszcze skuteczniej pociągać nieuczciwe podmioty do odpowiedzialności i czynić naszą branżę wolną od podróbek.
Zapraszam do zapoznania się z pełną treścią Raportu o ochronie marek za 2022 rok.

Dziękuję!

Dharmesh Mehta

Wiceprezes Worldwide Selling Partner Services, Amazon