Jednolity rynek europejski otworzył przedsiębiorcom nowe możliwości, a MŚP rozwijające swoją międzynarodową działalność, stały się siłą napędową wzrostu gospodarczego Europy. W 2022 r. łączne obroty europejskich sklepów internetowych wyniosły 105,5 mld euro[1], ale udział polskich e-sprzedawców stanowił zaledwie 4%. Najczęściej wskazywanym przez przedsiębiorców przeszkodą w ekspansji jest brak wystarczającej wiedzy i obawy związane z nieznajomością zagranicznego otoczenia biznesowego. Po zidentyfikowaniu głównych barier, Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Amazon zdecydowała o uruchomieniu portalu, który ma dostarczyć MŚP know-how i ułatwić rozwój biznesu w innych krajach.

IMG_cross_border.jpg

1.       Pomaga w znalezieniu marketplace za granicą
Jak wynika z raportu Polityki Insight i Amazon z 2022 r. główne przyczyny niskiej eksploatacji kanałów on-line w działaniach eksportowych to przede wszystkim kwestie związane z wyborem odpowiedniego marketplace`u oraz dostosowaniem polityki sprzedażowej do lokalnego konsumenta.

- Mali i średni przedsiębiorcy sprzedający online doskonale radzą sobie z realiami sprzedaży krajowej, ale tylko ekspansja zagraniczna pozwala na maksymalne wykorzystanie potencjału, jaki daje e-commerce. Dodatkowe atuty niesie ze sobą, jednolity, otwarty rynek Unii Europejskiej, stąd tak duże zaangażowanie Amazon w rozwijanie kompetencjii eksportowych MŚP. Każdego dnia dajemy przedsiębiorcom nie tylko praktyczne narzędzia, ale również wiedzę i umiejętności do tego, by mogli wyjść ze swoją ofertą do klientów spoza naszego kraju. Co ważne - możliwości jest znacznie więcej niż marketplace Amazon, stąd koncept platformy croos-border.pl, uruchomionej wspólnie z KIG, która ma dostarczać przedsiębiorcom szerokiej, obiektywnej wiedzy na temat sprzedaży zagranicznej, ofert poszczególnych marketplace’ów, analiz branżowych i tym samym ułatwić im działalność eksportową – mówi Aleksandra Borycka, Head of Marketplace Amazon.pl.

KIG, Cross-border0105.jpg
Mark Brzezinski, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce

2.       Umożliwia audyt gotowości do eksportu w e-commerce
Portal ma dostarczyć przedsiębiorcom praktycznego know-how na temat kolejnych etapów cross-border e-commerce, tj. przygotowania do eksportu, opracowania strategii, doboru kanałów sprzedaży, m.in. poprzez marketplace’y. Porady oraz informacje zgromadzone na portalu umożliwią również przeprowadzenie testu gotowości do rozpoczęcia cross-border e-commerce, dając jednocześnie sprzedawcom przydatne narzędzie, które utoruje im drogę do ekspansji.

Do tej pory udział handlu internetowego w polskim eksporcie był nieadekwatnie niski. Polskie firmy z wielu powodów nie wykorzystywały tego narzędzia. Wspólnie z Amazon i Polityką Insight zidentyfikowaliśmy największe bariery, czyli brak know-how oraz obawy przed nieznanym i stworzyliśmy gotowe rozwiązanie. Dzięki cross-border.pl polscy przedsiębiorcy o dużym potencjale eksportowym zyskują dostęp do unikalnej wiedzy niezbędnej do skalowania swojego biznesu z wykorzystaniem kanałów e-commerce
mówi Karolina Opielewicz, członkini zarządu Krajowej Izby Gospodarczej.

3.       Dostarcza dane na temat potencjału eksportowego wybranych krajów
Rozwój kompetencji cyfrowych i ożywienie eksportu polskich przedsiębiorców, a co za tym idzie, poprawa innowacyjności i wzrost konkurencyjności polskich MŚP na świecie, to główna idea Cross-border.pl, która wpisuje się w założenia Europejskiego Roku Umiejętności 2023 ogłoszonego przez Komisję Europejską.

KIG, Cross-border0263.jpg

- Amazon i KE mają wspólną wizję rozwoju UE w kierunku cyfrowej transformacji - wzmocnienie jednolitego rynku UE. MŚP, którym dedykowany jest Cross-border.pl, stanowią ok. 99 proc. wszystkich przedsiębiorstw w UE, dlatego naszym zadaniem jest dostarczanie narzędzi i technologii, które umożliwiają im rozwój sprzedaży w e-commerce. Wspieramy e-sprzedawców w ramach dużych, ogólnokrajowych przedsięwzięć, jak to realizowane z KIG, oraz własnych programów, takich jak: Amazon Small Business Accelerator czy Europejski Akcelerator Ekspansji, który ułatwia rozwój we wszystkich 9 sklepach Amazon w Europie, dając jednocześnie klientom dostęp do milionów produktów. Od 2010 r. zainwestowaliśmy w rozwój europejskich MŚP już ponad 142 mld euro i zamierzamy nadal uczestniczyć w projektach zapewniających Europie technologiczną konkurencyjność - wyjaśnia Benedikt Berlemann, General Manager, EU Marketplace Expansion w Amazon.

W portalu cross-border.pl będą prezentowane najważniejsze wskaźniki gospodarcze oraz e-commerce w Europie, jak i ważne wskazówki dla e-sprzedawców, w tym m.in. popularne metody płatności i dostaw, preferencje i nawyki zakupowe lokalnych konsumentów czy przegląd branż cieszących się powodzeniem w e-commerce. Społeczność portalu tworzą eksperci z zakresu e-handlu zagranicznego oraz MŚP aktywnie poszukujący możliwości rozwoju e-biznesu.

4.       Umożliwia wymianę wiedzy i wspiera współpracę B2B

Rewolucyjność portalu polega na zgromadzeniu pod jednym adresem odpowiedzi na pytania, które najczęściej nurtują przedsiębiorców planujących cross-border e-commerce: jak wybrać kierunek eksportu, a następnie odpowiednią usługę marketplace. Co więcej, po drodze może okazać się, że dla firmy najlepszą strategią jest otworzenie własnego e-sklepu – tego też dowie się z cross-border.pl. Wiedza, która wymagałaby od przedsiębiorcy pogłębionego researchu, znajomości lokalnych uwarunkowań oraz polityk samych marketplace`ów, tutaj jest dostępna od ręki
dodaje Damian Wiszowaty, CEO Gonito.

Jednolity rynek europejski otwiera przed MŚP nowe możliwości, a e-commerce daje im narzędzia, dzięki którym polscy przedsiębiorcy mogą budować swój potencjał eksportowy napędzając tym samym wzrost gospodarczy Europy.

cross-border_foto.jpg

Inauguracja portalu miała miejsce 5 czerwca 2023 r. podczas konferencji Global Check-In organizowanej przez KIG pod patronatem Ministerstwa Finansów, PARP i PAiH.

Więcej pod adresem www.cross-border.pl

[1]

5th edition of the “TOP 500 Cross-Border Retail Europe”: an annual ranking of the TOP 500 European cross-border online shops