25 listopada 2020 r. Amazon uruchomił program Intellectual Property Accelerator (IP Accelerator) we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Holandii i Wielkiej Brytanii. Dzięki temu, proces rejestracji znaków towarowych stanie się łatwiejszy i tańszy dla małych oraz średnich przedsiębiorstw. W ten sposób ochronią swoje marki i będą mogły walczyć z towarami podrobionymi.

Program jest dostępny dla wszystkich sprzedawców Amazon. Mogą oni korzystać bezpośrednio z usług odpowiednio wyselekcjonowanych kancelarii prawnych w Europie, które mają doświadczenie w dziedzinie praw własności intelektualnej. Uczestniczące w programie kancelarie będą pobierać opłaty według konkurencyjnych, wynegocjowanych stawek, dając sprzedawcom jasny obraz tego, jakie koszty poniosą. Ponadto, rozwijające się przedsiębiorstwa mogą także zwracać się do kancelarii o ogólną poradę dotyczącą własności intelektualnej.

Amazon uruchomił IP Accelerator z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. Większe firmy czterokrotnie częściej niż małe i średnie przedsiębiorstwa rejestrują swoje prawa własności intelektualnej1. Głównym powodem, dla którego sprzedawcy nie chronią swoich praw, jest brak wiedzy na temat własności intelektualnej i nieznajomość procedury2. Proces ten może być skomplikowany, szczególnie dla przedsiębiorców na wczesnych etapach budowania firm. Celem programu jest zapewnienie niedrogiej pomocy prawnej wszystkim małym oraz średnim sprzedawcom na rynku europejskim. Na Amazon jest już ich ponad 150 tys. i odpowiadają oni za sprzedaż ponad 50% produktów.

Ochrona praw własności intelektualnej jest niezbędna, aby powstrzymać nieupoważnione podmioty przed posługiwaniem się marką i kopiowaniem pomysłów firmy. Zabezpieczenie to może również stworzyć nowe źródła przychodów – na przykład, gdy przedsiębiorcy udzielą licencji na swoje towary lub usługi osobom trzecim.

Firmy korzystające z programu IP Accelerator mogą liczyć na skuteczniejszą ochronę ich marek przez Amazon na miesiące, a nawet lata przed oficjalną rejestracją znaku towarowego. Amazon Brand Registry zapewnia małym i średnim przedsiębiorstwom skuteczne narzędzia, które pomagają zarządzać marką oraz prawami własności intelektualnej, a także chronić je w serwisie Amazon. Już ponad 350 tys. marek korzysta z tej bezpłatnej usługi. Zarejestrowane firmy mają do dyspozycji automatyczne zabezpieczenia, które proaktywnie wyszukują i usuwają treści podejrzewane o łamanie praw własności intelektualnej lub wprowadzanie w błąd. Sprzedawcy mogą również wykrywać oraz zgłaszać przypadki naruszeń ich praw przy wykorzystaniu bardziej zaawansowanych narzędzi. Mają też większy wpływ na szczegółowe informacje o produkcie wyświetlane w serwisie, co pozwala klientom podejmować świadome decyzje zakupowe.

Francois Saugier, Vice President for EU Seller Services w Amazon: „Z naszych rozmów z właścicielami małych firm wiemy, że często nie jest dla nich jasne, dlaczego ochrona praw własności intelektualnej jest ważna i jak można ją zapewnić. W ramach naszych szerszych działań ukierunkowanych na wspieranie małych biznesów, stworzyliśmy IP Accelerator, aby ten proces był jak najłatwiejszy i jak najbardziej przystępny cenowo dla przedsiębiorców, których firmy są na wczesnym etapie rozwoju.”

Pippa Hall, Dyrektor ds. innowacji i główny ekonomista z brytyjskiego Urzędu ds. Własności Intelektualnej: „Świetne pomysły są podstawą każdego dobrego biznesu. Wcielanie ich w życie istotnie powiązane jest z własnością intelektualną. Jej zrozumienie, ochrona oraz wykorzystanie w maksymalnym stopniu są kluczowe do osiągnięcia sukcesu. Skuteczna strategia dotycząca własności intelektualnej powinna leżeć u podstaw każdego efektywnego biznesplanu.”

Amazon dokonał wyboru kancelarii prawnych uczestniczących w programie, kierując się ich doświadczeniem, wiedzą i jakością obsługi klienta. Będą one wspierać małe i średnie firmy na każdym etapie procesu rejestracji znaku towarowego. Zarówno przy wypełnianiu wniosku, jak i w zakresie analizy marki (mającej na celu sprawdzić, czy być może nie korzysta z niej ktoś inny). Do programu zgłosiło się ponad stu ekspertów ds. znaków towarowych z całej Europy.

Tilman Vossius z niemieckiej kancelarii Barkhoff | Reimann | Vossius: „IP Accelerator to pierwszy na świecie program umożliwiający małym i średnim przedsiębiorcom szybką rejestrację znaków towarowych. Amazon zapewnił im wsparcie, wybierając cieszące się dobrą opinią kancelarie z całej Europy i negocjując dla przedsiębiorców wyjątkowo dobre ceny”.

José Ignacio San Martín, partner z hiszpańskiej kancelarii Elzaburu: „Znak towarowy to prawdopodobnie najważniejsza wartość niematerialna przedsiębiorstwa. Umożliwia identyfikację i odróżnienie produktów firmy od oferty konkurencji. Program IP Accelerator to wartościowe rozwiązanie, ponieważ dzięki niemu więcej przedsiębiorców zarejestruje swoje znaki towarowe. Zapewnia także dostęp do wszystkich korzyści wiążących się z Amazon Brand Registry.”

Julius Stobbs, założyciel Stobbs IP z Wielkiej Brytanii: „Cieszymy się, że możemy wziąć udział w tym programie. To wspaniałe, że Amazon kładzie tak duży nacisk na ochronę własności intelektualnej i poszanowanie praw właścicieli marek. IP Accelerator podkreśla znaczenie własności intelektualnej oraz zachęca mniejsze firmy do właściwego postępowania oraz zapewnienia sobie należytej ochrony.”

IP Accelerator został uruchomiony w Stanach Zjednoczonych w 2019 roku. Amazon umożliwił małym i średnim przedsiębiorcom skorzystanie z usług współpracujących z programem kancelarii, specjalizujących się w prawach własności intelektualnej. Zaowocowało to złożeniem 6 tys. wniosków o rejestrację znaków towarowych do amerykańskiego Urzędu Patentów i Znaków Towarowych.

Dewar Gaines, właściciel i menedżer firmy Gaines Family Farmstead, zajmującej się produktami klasy premium dla zwierząt skorzystał z IP Accelerator w 2019 roku i zarejestrował swój znak towarowy. Zachęca inne małe firmy z Europy do skorzystania z programu. „Jak w przypadku każdej szybko rozwijającej się firmy, zawsze istnieje ryzyko, że ktoś spróbuje skopiować lub ukraść owoce twojej ciężkiej pracy i niezasłużenie czerpać korzyści z rozwoju biznesu. Dzięki złożeniu wniosku o rejestrację naszego znaku towarowego za pośrednictwem programu, jestem spokojny o to, że marka jest bezpieczna. Daje to mi i moim pracownikom więcej czasu na dostarczanie wysokiej jakości produktów naszym wspaniałym klientom.” – powiedział Dewar Gaines.

Amazon nie pobiera od firm opłat za udział w programie IP Accelerator – małe i średnie firmy płacą bezpośrednio kancelariom prawnym wyłącznie za usługę rozliczaną po wcześniej wynegocjowanych stawkach.

Firmy zainteresowane udziałem w programie IP Accelerator mogą odwiedzić stronę http://brandservices.amazon.com/ipaccelerator.

Kancelarie prawne chcące wziąć udział w programie proszone są o kontakt na adres IPAcceleratorWaitList@amazon.com

1 Według badań przeprowadzonych przez EUIPO, rejestracji praw własności intelektualnej w UE dokonało 9% małych i średnich firm oraz 36% większych przedsiębiorstw.

2 W niedawno przeprowadzonym badaniu (karta wyników IP SME, EUIPO 2019) 38% respondentów wskazało na brak wiedzy na temat własności intelektualnej jako główny powód nieubiegania się o rejestrację.