Jako pracownicy firmy Amazon jesteśmy dumni z wykonywanej przez nas pracy nad tworzeniem rozwiązań oczekiwanych i docenianych przez naszych klientów. Robimy to na wiele sposobów: od oferowania szerokiego wyboru produktów, które klienci mogą kupować w sklepach Amazon w konkurencyjnych cenach i z szybką dostawą, przez produkcje, którymi klienci mogą się cieszyć korzystając z oferty Prime Video, po działalność Amazon Web Services (AWS), czyli budowanie infrastruktury przetwarzania danych w chmurze, którą wykorzystują firmy oraz instytucje państwowe wszystkich szczebli.

Wszystkie te działania wymagają dużych inwestycji. Od 2010 roku Amazon przeznaczył w sumie ponad 150 mld euro na rozwój działalności w Unii Europejskiej i zatrudnił ponad 150 000 osób, aby spełniać wysokie oczekiwania klientów.

Biorąc pod uwagę nasz wkład i skalę inwestycji, jesteśmy zaniepokojeni wezwaniami do wprowadzenia opłaty sieciowej w Europie.

Symbiotyczny związek: wysoka jakość treści i zapewnienie łączności z siecią

Tworzenie wysokiej jakości treści i usług, które nasi klienci bardzo cenią oraz zapewnienie łączności, aby mogli uzyskać do nich dostęp, wymaga znacznych inwestycji zarówno ze strony producentów kontentu, jak i dostawców usług internetowych. W Amazon pracujemy w symbiozie, która zapewnia wzajemne korzyści dla obu stron. Mówiąc prościej, treści tworzone przez firmy takie jak nasza, są dokładnie tym, do czego klienci chcą mieć dostęp i stanowią o wartości łączności internetowej, którą operatorzy telekomunikacyjni sprzedają swoim klientom.

W latach 2021-2022 zainwestowaliśmy ok. 12 mld dolarów w produkcje własne, transmisje wydarzeń sportowych realizowane „na żywo” oraz licencjonowane treści tworzone przez inne firmy dla oferowanej na całym świecie usługi Prime Video. Kwota uwzględnia inwestycje w Europie, w tym te związane z tworzeniem oryginalnych treści dla usługi Prime Video, obejmujących ponad 130 nowych europejskich programów i filmów wyprodukowanych od 2020 roku. Wśród nich są popularne i uznane przez krytyków filmy i seriale, m.in.: "Overdose", "Jutro jest dziś" czy "Drań". W Amazon kupujemy również licencje na transmisje wydarzeń sportowych, takich jak Liga Mistrzów UEFA, a także prawa do ogólnoświatowej dystrybucji europejskich dzieł innych producentów, na przykład "Nędznicy".

Inwestujemy również ponad 10 mld dolarów w rozbudowę łączności sieciowej w ramach Projektu Kuiper. Zakłada on rozmieszczenie sieci satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej, aby zapewnić szybki, niezawodny i niedrogi dostęp szerokopasmowy do Internetu dla społeczności na całym świecie, które do tej pory miały ograniczony i niedostateczny dostęp do sieci.

AWS inwestuje w infrastrukturę cyfrową w Europie

We współpracy z innymi prywatnymi przedsiębiorstwami, jak Beyond Gravity i Arianespace, rozmieszczamy swoją konstelację satelitów na orbicie. Tym samym, wspieramy dostawców telekomunikacyjnych i przyczyniamy się do powstawania wymagających wysokich kwalifikacji miejsc pracy w 13 krajach Europy. Niedawno ogłosiliśmy rozpoczęcie współpracy z Vodafone w Europie i z Vodacom w Afryce, w celu rozszerzenia zasięgu ich sieci komórkowych 4G/5G. Vodafone i Vodacom zainstalują terminale klienckie Projektu Kuiper obok swoich wież komórkowych i wykorzystają łącza satelitarne Kuiper do połączenia ich z sieciami bazowymi.

AWS intensywnie inwestuje w budowę infrastruktury cyfrowej w Europie

W latach 2017-2022 AWS zainwestował w Europie ponad 21 mld euro w infrastrukturę chmurową i brzegową (kapitał bezpośredni i operacyjny). Kwota nie obejmuje naszych inwestycji w prace badawczo-rozwojowe oraz kosztów marketingu i sprzedaży. AWS współpracuje z dostawcami usług internetowych w Europie i na całym świecie w zakresie rozwijania ich działalności i tworzenia rozwiązań dla klientów.

Infrastruktura AWS w Europie obejmuje 6 regionów UE i ponad 120 punktów dostępu do sieci dystrybucji treści (CDN), rozmieszczonych w ponad 25 miastach, na terenie 19 państw członkowskich UE. Oznacza to, że dane mogą być przechowywane bliżej lokalizacji klientów, co zmniejsza natężenie ruchu w sieciach telekomunikacyjnych i u dostawców usług tranzytowych. To z kolei pozwala obniżyć koszty operatorów tych sieci. AWS wykorzystuje również unikatowe algorytmy routingu umożliwiające przesył danych, które opracował w celu optymalizacji dostarczania treści pod kątem wydajności, dostępności i kosztów dla klientów.

Infrastruktura AWS ma kluczowe znaczenie dla realizacji zielonej transformacji. Europejskie firmy mogą zmniejszyć zużycie energii w swojej działalności o prawie 80% przenosząc procesy przetwarzania danych z lokalnych centrów danych do centrów przetwarzania danych AWS. Ponadto AWS pracuje nad stworzeniem bardziej energooszczędnych procesorów.

Nowa opłata cyfrowa a konsekwencje dla przedsiębiorstw i realizacji celów Cyfrowej Dekady w EU

Poza branżami kreatywnymi, opłata sieciowa wpłynęłaby na całą gospodarkę powodując:

  1. Podniesienie kosztów eksploatacji rozwiązań w zakresie chmury obliczeniowej i sieci dostarczających treści (CDN)
  2. Osłabienie małych i średnich przedsiębiorców oraz startupów w Europie, które swoją działalność opierają na dostawcach usług przetwarzania danych w chmurze i działają w każdym sektorze gospodarki.

55% z szacowanej na 2,8 bln euro wartości dodanej brutto, wygenerowanej w ramach Cyfrowej Dekady, zależy od chmury obliczeniowej[1]. Obawiamy się, że opłata sieciowa, podobnie jak inne koszty, prawdopodobnie zostałaby przeniesiona na klientów, co może wpłynąć na działalność europejskich organizacji wykorzystujących rozwiązania w zakresie chmury obliczeniowej i sieci CDN do dostarczania swoich treści. W związku z tym nałożenie tego typu dodatkowych kosztów na dostawców usług w chmurze prawdopodobnie zniechęciłoby firmy do wdrażania rozwiązań chmurowych w Europie. To z kolei zagroziłoby realizacji celu Cyfrowej Dekady UE, jakim jest korzystanie przez „75% firm w UE z rozwiązań w zakresie chmury / sztucznej inteligencji / dużych zbiorów danych” do 2030 r., a w efekcie doprowadziłoby do obniżenia poziomu jakości, ograniczenia możliwości wyboru przez konsumentów i zaszkodziłoby rozwojowi innowacyjności. Oprócz podniesienia kosztów eksploatacji chmury obliczeniowej, opłata sieciowa podważyłaby również fundamentalną zasadę neutralności sieci.

Dwukrotne sięganie do kieszeni konsumentów poprzez opłatę sieciową

Jako firma zorientowana na klienta, jesteśmy zaniepokojeni negatywnym wpływem opłaty sieciowej na koszty życia, a także na poziom jakości i różnorodność usług cyfrowych udostępnianych klientom w UE. Takie niezamierzone skutki można zaobserwować w Korei Południowej, gdzie podobna opłata została wdrożona w 2020 r., a Europejska Organizacja Konsumentów (BEUC) ostrzegła przed negatywnymi skutkami wprowadzenia takiej opłaty dla europejskich konsumentów.

Nawet jeśli pominiemy znaczącą rolę, jaką już odgrywamy w procesach tworzenia treści i budowania infrastruktury, sugerowanie wprowadzenia opłaty sieciowej ignoruje fakt, że tempo wzrostu natężenia ruchu transmisji danych stale przyspiesza i nie generuje proporcjonalnie wyższych kosztów eksploatacji sieci ani nie prowadzi do powstawania strukturalnych zatorów w sieci.

Wprowadzenie opłaty sieciowej ma na celu rozwiązanie problemu, który w rzeczywistości nie istnieje. Takie rozwiązanie zwiększyłoby koszty dla małych firm, podniosłoby koszty życia europejskich konsumentów, podważyłoby neutralność sieci oraz zagroziłoby realizacji celów Cyfrowej Dekady Europy. Już wcześniej, po analizach inicjatywy wprowadzenia opłaty sieciowej, pomysł został odrzucony i teraz powinien zostać odrzucony ponownie. Ta propozycja powinna zostać nazwana tym, czym tak naprawdę jest: dwukrotnym sięganiem do kieszeni konsumenta.

 [1] “Unlocking Europe’s Digital Potential”, Public First, 2022