Amazon, jako pierwszy podpisał Deklarację Klimatyczną (The Climate Pledge), co oznacza, że zobowiązuje się do osiągnięcia neutralności węglowej do 2040 roku. To o dekadę szybciej niż ustalenia Porozumienia Paryskiego.

Firmy, które podpisują Deklarację Klimatyczną, oświadczają, że będą:

● Regularnie mierzyć i raportować poziom emisji gazów cieplarnianych.

● Wdrażać strategie dekarbonizacji zgodne z Porozumieniem Paryskim – zakładając rzeczywiste zmiany biznesowe i innowacje, w tym poprawę wydajności, wykorzystanie energii odnawialnej, redukcję materiałów i inne działania, mające na celu eliminację emisji dwutlenku węgla.

● Neutralizować wszelkie pozostałe emisje za pomocą dodatkowych, wymiernych, rzeczywistych, trwałych i społecznie korzystnych kompensacji, aby do 2040 roku osiągnąć poziom zerowy emisji węgla.

– Postanowiliśmy wykorzystać naszą skalę, aby coś zmienić – powiedział Jeff Bezos, założyciel i dyrektor generalny Amazon. – Jeśli firma dysponująca tak wielką infrastrukturą jak Amazon, dostarczająca ponad 10 miliardów produktów rocznie, może spełnić postanowienia umowy paryskiej 10 lat wcześniej, to w każdej innej firmie również jest to możliwe. Rozmawiałem z innymi szefami światowych firm i widzę wśród nich bardzo duże zainteresowanie – oni również chcą dołączyć do Deklaracji Klimatycznej. Przyjęcie przez duże firmy tego dokumentu będzie ważnym sygnałem dla rynku, że nadszedł czas, aby zainwestować w produkty i usługi, których sygnatariusze deklaracji będą potrzebowali, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań.

– Odważne kroki dużych firm znacznie zmienią proces rozwoju nowych technologii i gałęzi przemysłu, których założeniem będzie wspieranie gospodarki niskoemisyjnej – powiedziała Christiana Figueres, uprzednio odpowiedzialna za walkę ze zmianą klimatu w strukturach ONZ i współzałożycielka Global Optimism – organizacji, która również zobowiązała się do wykonywania postanowień Deklaracji Klimatycznej. – Podpisanie przez Amazon tego dokumentu pomaga także wielu innym firmom przyspieszyć proces dekarbonizacji we własnych strukturach. Jeśli tak duży podmiot może wyznaczyć takie ambitne cele i wprowadzić znaczące zmiany w skali swojego działania, to uważamy, że wiele innych przedsiębiorstw może zrobić to samo. Cieszymy się, że coraz więcej firm podejmuje to wyzwanie.

Przystępując do Deklaracji Klimatycznej i zgadzając się na szybszy proces dekarbonizacji, sygnatariusze odegrają kluczową rolę w stymulowaniu inwestycji w rozwój produktów i usług, które będą potrzebne firmom do realizacji zobowiązań. Przykładem jest inwestycja Amazon w firmę Rivian. To producent bezemisyjnych samochodów elektrycznych z siedzibą w Plymouth (Michigan) i zakładem produkcyjnym w Normal (Illinois). Inwestycja o wartości 440 milionów dolarów przyspieszy produkcję pojazdów elektrycznych, co ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia emisji pochodzących z transportu. Aby dalej realizować ten cel, Amazon ogłosił zamówienie na 100 000 elektrycznych pojazdów dostawczych od Rivian – to jak dotąd największe zamówienie w tej branży. Już w 2021 roku zaczną one dostarczać paczki do klientów, a rok później na drogach ma pojawić się już 10 000 nowych pojazdów elektrycznych. Do 2030 roku mają jeździć po nich wszystkie zamówione samochody – w sumie: 100 000. To oznacza, że do tego czasu rocznie zaoszczędzimy 4 miliony ton metrycznych węgla.

80% energii odnawialnej do 2024 r. i 100% energii odnawialnej do 2030 r.

Dwa lata temu Amazon zobowiązał się do dążenia do tego, aby globalna infrastruktura była w 100% zasilana energią odnawialną. Teraz, aby zrealizować deklarację neutralności węglowej do 2040 r., zobowiązujemy się do wykorzystywania w 80% energii odnawialnej do 2024 roku, a w stu procentach do 2030 roku. Duże inwestycje w sektor energii ze źródeł odnawialnych są kluczowe w walce z globalnym śladem węglowym. Do tej pory Amazon uruchomił 15 projektów odnawialnych źródeł energii wiatrowej i słonecznej, które wygenerują ponad 1300 MW energii odnawialnej i dostarczą ponad 3,8 miliona MWh czystej energii rocznie. To wystarczyłoby do zasilania 368 000 domów w USA. Amazon zainstalował również ponad 50 paneli słonecznych na dachach swoich centrów logistyki i sortowni na całym świecie. Panele wytwarzają 98 MW mocy odnawialnej i dostarczają 130 000 MWh czystej energii rocznie.

100 milionów dolarów na ponowne zalesianie

Amazon uruchamia również fundusz klimatyczny Right Now (Right Now Climate Fund), przeznaczając 100 milionów dolarów na przywrócenie i ochronę lasów, terenów podmokłych i torfowisk na całym świecie we współpracy z The Nature Conservancy. Fundusz przez cały czas trwania projektu ma pomóc usunąć miliony ton węgla z atmosfery i stworzyć ekonomiczne szanse dla tysięcy ludzi.

– Nauka mówi jasno: zdrowe lasy, łąki i tereny podmokłe są jednymi z najbardziej skutecznych narzędzi, które mogą przeciwdziałać zmianom klimatu. Jednak, aby wykorzystywać takie naturalne rozwiązania na większą skalę, musimy zacząć działać już teraz – powiedziała Sally Jewell, pełniąca obowiązki dyrektor generalnej The Nature Conservancy. – Amazon jest uznawany za innowatora, który napędza zmiany. Zobowiązanie tej skali to niesamowita szansa, która może doprowadzić do prawdziwej transformacji. Pochwalamy tę obietnicę klimatyczną oraz ogromną ambicję, aby osiągnąć neutralność węglową do 2040 roku. Nie możemy się doczekać naszej intensywnej współpracy.

Raportowanie o zrównoważonym rozwoju

Amazon uruchomił także nową stronę internetową poświęconą zrównoważonemu rozwojowi, aby informować o swoich zobowiązaniach, inicjatywach i osiągnięciach. Strona zawiera informacje na temat śladu węglowego Amazon i innych wskaźników zrównoważonego rozwoju, które pokazują postępy firmy w realizacji Deklaracji Klimatycznej. Ogłoszone w ramach tej deklaracji nowe cele, zobowiązania, inwestycje i programy opierają się na długoterminowym zaangażowaniu Amazon w zrównoważony rozwój poprzez już istniejące innowacyjne programy, takie jak:

Shipment Zero – wizję Amazon, aby wszystkie przesyłki były neutralne węglowo (50% już do 2030 r.),

Frustration-Free Packaging – inicjatywę na rzecz zrównoważonych opakowań,

Ship in Own Container – projekt, który od 2015 r. zmniejszył ilość odpadów, związanych z opakowaniami o 25%,

● Fundusz Closed Loop Fund, zajmujący się inwestycjami w gospodarkę o obiegu zamkniętym,

● a także wiele innych inicjatyw i programów dotyczących energii z odnawialnych źródeł, realizowanych codziennie przez zespoły Amazon na całym świecie.