Pierwotne zobowiązanie z 2018 roku było pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem, pokazującym nie tylko korzyści ze współpracy między kluczowymi podmiotami, mającymi wpływ na propagowanie idei i wdrażanie założeń dotyczących bezpieczeństwa produktów, ale przede wszystkim ich wartości i praktycznego znaczenia w kontekście ochrony konsumentów.

Ochrona klientów i bezpieczeństwo produktów priorytetem Amazon


Amazon stara się być najbardziej zorientowaną na klienta firmą na świecie, oferując nie tylko najszerszy wybór, ale przede wszystkim, bezpiecznych produktów. Każdorozowe naruszenie tego standardu, czy też informacja o jego wycofaniu, sprawia, że działamy szybko, aby chronić naszych klientów. Współpracujemy ze sprzedawcami, producentami, markami i agencjami rządowymi, by zidentyfikować i odpowiednio zutylizować wadliwe towary, zapobiegając w ten sposób potencjalnym szkodom dla klientów. Dodatkowo, by blokować dostęp do niebezpiecznych produktów, rozwijamy skuteczne narzędzia do ciągłego monitorowania i proaktywnego usuwania z naszego katalogu wszelkich towarów niezgodnych z naszą polityką bezpieczeństwa. W takich przypadkach bazujemy nie tylko na wewnętrznych, zautomatyzowanych narzędziach i systemach, ale również na analizie, wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów.

Zobowiązanie Product Safety Pledge+ zostało podpisane przez wszystkich sygnatariuszy pierwotnego zobowiązania. Warto zauważyć, że jego zakres wykracza poza aktualne prawodawstwo UE dotyczące bezpieczeństwa produktów, wzmacniając tym samym współpracę i dialog między sygnatariuszami a władzami w celu ochrony konsumentów. Ponadto inicjatywa to stała się inspiracją do przeprowadzenia pilotażowego projektu z udziałem grup konsumentów i firm, które podpisały zobowiązanie. Ma on służyć usprawnieniu procesu wymiany informacji i koordynacji działań niezbędnych do wyeliminowania niebezpiecznych produktów. Pełna treść zobowiązania dostępna jest na stronie Komisji Europejskiej.

product safety pledge_2.jpg

Aktualizacja zobowiązania jest efektem naszej ścisłej współpracy z Komisją Europejską. Osiągnęliśmy porozumienie, które umacnia nasze zaangażowanie i starania na rzecz podnoszenia standardów w zakresie bezpieczeństwa produktów. Zobowiązanie zostało podpisane podczas Europejskiego Szczytu Konsumenckiego w Brukseli w dniu 28 marca 2023 r. przez dyrektora Amazon ds. polityki publicznej w UE, James Waterwortha oraz Unijnego Komisarza ds. Sprawiedliwości, Didiera Reyndersa.

Konsumenci powinni być bezpieczni, niezależnie od tego, gdzie dokonują zakupów. Zaktualizowane zobowiązanie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów pokazuje wartość pragmatycznego i konstruktywnego dialogu między kluczowymi interesariuszami tego zobowiązania, przyczyniając się do szybszego blokowania i usuwania niebezpiecznych produktów. Biorąc jednocześnie pod uwagę nasze silne zaangażowanie w bezpieczeństwo, jesteśmy dumni, że należeliśmy do grona pierwszych sygnatariuszy zobowiązania z 2018 roku. Postrzegamy tę inicjatywę jako wielki sukces, zwłaszcza, że wraz z dodatkowymi zobowiązaniami i celami, przechodzi ona teraz w nowy etap.
James Waterworth, dyrektor Amazon ds. polityki publicznej w UE

Podpisując zaktualizowaną deklarację bezpieczeństwa produktów w Unii Europejskiej, wzmacniamy nasze stałe zaangażowanie w tym ważnym obszarze. Jednocześnie zobowiązujemy się do ścisłej współpracy z decydentami politycznymi, aby razem pracować na rzecz ochrony klientów.