Amazon pojawił się w Polsce w 2014 r. i od tego czasu mocno zaznaczył tu swoją obecność. Firma od lat się rozwija, inwestując w kolejne oddziały i tym samym tworząc nowe miejsca pracy. Jej aktywność została podkreślona w najnowszym raporcie Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG „30 lat inwestycji amerykańskich w Polsce”. Z danych wynika, że Amazon jest dziś największym amerykańskim pracodawcą w Polsce, równocześnie zajmując 3. miejsce wśród inwestorów zza oceanu w naszym kraju.

Tablica pokazująca top 3 amerykańskich pracodawców w Polsce i top 3 amerykańskich inwestorów w Polsce

Amazon i nowe miejsca pracy

Począwszy od 2014 roku, Amazon stworzył w Polsce ponad 16 000 stałych miejsc pracy. Jest jedną z firm z amerykańskim kapitałem, które stale rekrutują, a ich tempo wzrostu zatrudnienia znacznie przewyższa średnią rynkową. Według raportu AmCham i KPMG, dziesiątka największych amerykańskich pracodawców w Polsce, którym przewodzi Amazon, odpowiada za blisko 32% wszystkich miejsc pracy stworzonych w naszym kraju przez firmy z kapitałem amerykańskim.

Skala inwestycji Amazon w Polsce

Od pojawienia się w Polsce w 2014 roku, Amazon poczynił tu szereg inwestycji – według raportu to dziś 3. największy inwestor zza oceanu. Amerykański kapitał od lat przynosi krajowej gospodarce wiele korzyści - przyczynia się m.in. do wzrostu konkurencyjności na rynku europejskim i światowym. Amazon jest dziś obecny w wielu rejonach Polski, dzięki czemu nie tylko wspiera rodzimy eksport, ale wpływa też na rozwój społeczności lokalnych oraz tworzy atrakcyjne i bezpieczne miejsca pracy. Wielu polskich przedsiębiorców zyskało dostęp do globalnych rynków zbytu właśnie dzięki sprzedaży poprzez serwis Amazon. Ponadto, firma inwestuje w obszar badawczo-rozwojowy i prowadzi działalność CSR-ową, organizując projekty edukacyjne i wspierając finansowo lokalne fundacje. Amazon zainwestował już w Polsce 14 mld PLN i prowadzi tu 8 nowoczesnych Centrów Logistyki E-Commerce (w Sadach koło Poznania, Sosnowcu, Kołbaskowie koło Szczecina, Bielanach Wrocławskich (dwa obiekty firmy), Pawlikowicach koło Łodzi, Okmianach koło Bolesławca i w nowopowstałym centrum w Gliwicach), Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku i oddział Amazon Web Services w Warszawie. Najnowsza inwestycja, centrum logistyki w Łodzi, zostanie otwarta w 2020 r.

Kapitał amerykański a polska gospodarka

Firmy amerykańskie, które są obecne w Polsce, przyczyniają się do sukcesu gospodarczego kraju. Każdego roku ponad połowa wszystkich nowych inwestycji pochodzi od przedsiębiorstw obecnych już wcześniej na rynku – takich jak Amazon. 4% wartości PKB Polski stanowi dziś kapitał zza oceanu, a Stany Zjednoczone są odpowiedzialne za 11% całkowitej wartości wszystkich inwestycji bezpośrednich w naszym kraju.