Środki bezpieczeństwa wdrożone w Centrach Logistyki E-commerce Amazon

 • zwiększono częstotliwość i intensywność sprzątania – wszystkie klamki drzwiowe, poręcze schodów, przyciski w windach, schowki i ekrany dotykowe są regularnie dezynfekowane,
 • poproszono wszystkich pracowników o częste mycie rąk wodą z mydłem przez co najmniej 30 sekund, zwłaszcza po wyjściu do łazienki, przed jedzeniem oraz po kaszlu, kichaniu lub wydmuchaniu nosa. Jeżeli mydło i woda nie byłyby łatwo dostępne, należy użyć środka do higieny rąk na bazie alkoholu o stężeniu powyżej 60%,
 • na terenie centrów logistycznych umieszczono dużą liczbę dozowników z płynem dezynfekującym,
 • zobowiązano wszystkich pracowników do pozostania w domu i zwracania się o pomoc medyczną, jeśli się źle poczują,
 • wdrożono proces mierzenia temperatury ciała wszystkich osób wchodzących do budynku za pomocą kamer termowizyjnych,
 • udostępniono maseczki ochronne,
 • zwiększono liczbę autobusów, aby pracownicy mogli zachować bezpieczny dystans od siebie podczas podróży do i z miejsca pracy, autobusy są również ozonowane w celu dezynfekcji,
 • przeorganizowano przestrzeń stołówek pracowniczych, tak aby zwiększyć przestrzeń pomiędzy osobami do min. 2 metrów,
 • zrezygnowano ze spotkań organizacyjnych z pracownikami i wydłużono przerwy,
 • rozpoczęcie zmian zostało rozłożone w czasie, zmieniono harmonogram przerw i wydłużono czas ich trwania tak, aby wszyscy zdążyli skorzystać z wydawanych przez pracodawcę bezpłatnych posiłków, pomimo zredukowanej liczby miejsc w stołówkach,
 • przeorganizowano łazienki w taki sposób, aby pracownicy mogli zachować odpowiedni odstęp,
 • tymczasowo ograniczono kontrolę osobistą pracowników przy wyjściu, zapobiegając gromadzeniu się osób blisko siebie,
 • przygotowano proces zgłaszania potencjalnych przypadków COVID-19 w ramach Amazon oraz do zewnętrznych instytucji,
 • rozmowy rekrutacyjne na większość stanowisk są przeprowadzane online, a podróże służbowe są ograniczone do minimum.

Więcej informacji na temat działań podjętych przez Amazon w związku z pandemią koronawirusa można znaleźć tutaj.

W czterech centrach logistycznych Amazon w Polsce odbyły się kontrole Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które miały na celu weryfikację poziomu ochrony pracowników przed ewentualnym zakażeniem koronawirusem w miejscu pracy. Państwowa Inspekcja Sanitarna zaaprobowała środki bezpieczeństwa wdrożone przez Amazon i nie znalazła żadnych uchybień w naszych procesach. Co więcej, kontrole wykazały, że w celu ochrony pracowników firma zastosowała szereg zabezpieczeń, również wykraczających ponad wytyczne rządowe oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Otwarta rekrutacja

W celu sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi Amazon w tym trudnym czasie, firma rekrutuje ponad 2 000 pracowników – zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze godzin – w centrach logistycznych w całej Polsce. Nowe osoby mogą pracować w Amazon, dopóki sytuacja się nie unormuje, a ich poprzedni pracodawca będzie w stanie ponownie ich zatrudnić.

Amazon ściśle współpracuje z lokalnymi władzami i proaktywnie reaguje na zaistniałą sytuację, aby wspierać walkę z koronawirusem w Polsce i na świecie. Firma zapewnia obsługę klientów, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo pracowników. Ponadto, Amazon rekrutuje także nowych pracowników, aby nie tylko sprostać zapotrzebowaniu na usługi firmy, ale również zapewnić pracę osobom najbardziej dotkniętym skutkami pandemii.