Globalna ekspansja wymaga solidnych podstaw

Śnieżka to lider na rynku farb i lakierów w Polsce, Białorusi, Ukrainie i Węgrzech. Po szybkim rozwoju w Europie, Śnieżka zdała sobie sprawę, że jeśli trend ma się utrzymać, potrzebne jest lepsze połączenie procesów biznesowych.

Nasze oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa nie było dobrze zintegrowane z innymi systemami, takimi jak finanse i zarządzanie magazynem - mówi Michał Suszka, dyrektor SAP center of excellence w Śnieżce. – Potrzebowaliśmy oprogramowania, które łączyłoby te procesy od początku do końca, a także hostingu, który można by łatwo skalować w miarę naszego rozwoju.

Od słowa do czynu

Po ustaleniu wewnętrznych potrzeb biznesowych, przedstawiciele firmy Śnieżka rozpoczęli poszukiwania odpowiedniego partnera do przeprowadzania planowanych zmian. Wybór padł na AWS, a dokładniej na jej oficjalnego partnera - firmę SE16N z Warszawy (w ramach AWS Partner Network). Współpraca miała polegać na zaprojektowaniu i skonfigurowaniu nowego systemu ERP (Enterprise Resource Planning – planowanie zasobów przedsiębiorstwa), a w dalszej kolejności – także na zarządzaniu nim. Jak przyznaje Michał Suszka ze Śnieżki, zależało im na dodatkowym odciążeniu 15-osobowego zespołu IT, który mógłby skupić się na pracy nad innowacjami w firmie.

Finalnie SE16N i Śnieżka postawiły na rozwiązania AWS – o wyborze zaważyła m.in. ich wysoka dostępność i elastyczność, zaś już dzień po decyzji rozpoczęto samą budowę nowego systemu. Aby przyspieszyć rozwój, wykorzystano szablony AWS CloudFormation i własne automatyzacje AWS Lambda SE16N.

Laptop ze zrzutem ekranu pokazującym stronę Śnieżki

Narzędzia AWS w akcji

Zmiany i praca nad nowym środowiskiem AWS były możliwe za sprawą użycia szeregu narzędzi Amazon. Pojawiła się wśród nich Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) – usługa internetowa zapewniająca bezpieczną pojemność obliczeniową w chmurze do uruchamiania aplikacji - w tym SAP S / 4HANA dla ERP i SAP Process Orchestration – do zarządzania procesami między systemami. Zamiast tradycyjnej bazy danych Śnieżka korzysta z usługi Amazon Aurora, która oferuje nawet o 400 proc. wyższą wydajność niż bazy danych MySQL przy 1/10 kosztu produktów komercyjnych. Zaś trzecia zastosowana usługa, AWS Lambda, umożliwia uruchamianie kodu bez udostępniania lub zarządzania serwerami.

Bilans zysków

Realizacja projektu we współpracy z AWS zaowocowała szeregiem korzyści. Śnieżka obniżyła koszty, odciążyła swój zespół IT, zyskała lepiej zintegrowane procesy biznesowe i skalowalne środowisko SAP, które pomoże jej w ekspansji międzynarodowej – m.in. na Białorusi, Ukrainie i Węgrzech, gdzie już dziś jest liderem sprzedaży w segmencie farb i lakierów. Jednocześnie udało się osiągnąć 70% niższe koszty rozwoju i testów. Tym samym zespół SAP Śnieżki, od tego momentu zwolniony z obsługi wielu systemów, może efektywniej wykorzystać swój czas. Pierwsze efekty już są widoczne – niedawno udało się zbudować nowy system monitoringu, co, jak argumentuje Michał Suszka, nie byłoby możliwe bez wprowadzonych zmian i nowego modelu współpracy.

O Śnieżce

Śnieżka jest liderem na rynku farb i lakierów w Polsce, Białorusi, Ukrainie i Węgrzech. To polska firma z ponad 30-letnim doświadczeniem, która zatrudnia ponad 1000 osób i każdego roku produkuje około 140 milionów litrów farb, lakierów i chemii budowlanej.