W Amazon jesteśmy odpowiedzialni za ochronę konsumentów, marek i naszego sklepu przed podrabianymi produktami. Intensywnie nad tym pracujemy: tylko w 2020 roku zainwestowaliśmy ponad 700 milionów dolarów (600 milionów euro) na całym świecie i przeznaczyliśmy zasoby ponad 10 000 pracowników na powstrzymanie oszustw, podróbek i nadużyć. Korzystając z naszych zaawansowanych technologii, opartych na uczeniu maszynowym i doświadczeniu naszych zespołów, stworzyliśmy solidny, proaktywny system kontroli, aby chronić nasz sklep przed przestępcami i ich szkodliwymi, podrabianymi produktami. Opracowaliśmy również potężne i wiodące w branży narzędzia dla właścicieli marek — w tym Brand Registry, Project Zero i Transparency — i wykorzystujemy je do współpracy z właścicielami marek w celu zapewnienia, że ​​w naszym sklepie sprzedawane są tylko autentyczne produkty. Ze względu na znaczne zasoby, jakie Amazon zainwestował w technologie zapobiegające oferowaniu podróbek oraz w budowanie relacji partnerskich z właścicielami marek i innych praw własności intelektualnej, byliśmy w stanie zapewnić klientom godne zaufania zakupy – mniej niż 0,01% produktów sprzedawanych na Amazon w zeszłym roku otrzymało zgłoszenie dotyczące podejrzenia o zakup podrobionego towaru. Chociaż jesteśmy dumni z postępów, jakie poczyniliśmy, wiemy że fałszerze nie przestaną próbować oszukiwać konsumentów. Dlatego będziemy nadal inwestować i wprowadzać innowacje, aby ich wyprzedzić, aż całkowicie wyeliminujemy podróbki z naszych sklepów.

Niestety, podrabianie towarów pozostaje problemem branży sprzedaży detalicznej na całym świecie. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) szacuje, że pirackie i podrabiane produkty stanowią 2,5% światowego handlu – to 464 miliardy dolarów rocznie (około 400 miliardów euro) lub mniej więcej produkt krajowy brutto Belgii. Tak więc, chociaż rozpowszechnienie podrabianych produktów na Amazon może być statystycznie niskie, problem ten utrzymuje się w całej branży i na całym świecie. Fałszerze pozbawiają właścicieli marek możliwości czerpania zysków z ich własności intelektualnej i nieuczciwie konkurują z uczciwymi przedsiębiorcami. Co więcej, podrabianie towarów jest czasami związane z innymi przestępstwami, takimi jak handel narkotykami, wykorzystywanie dzieci i terroryzm. Chociaż podrabianie jest nielegalne w większości krajów, przestępcy ci nie są wystarczająco skutecznie pociągani do odpowiedzialności.

W 2020 r. uruchomiliśmy jednostkę ds. zwalczania podróbek (Counterfeit Crimes Unit - CCU), aby pomóc w pociąganiu przestępców do odpowiedzialności. Ten globalny zespół – składający się z byłych prokuratorów, byłych agentów FBI, doświadczonych śledczych i analityków danych – operuje na całym świecie i wspiera wysiłki organów ścigania mające na celu postawienie przed sądem tych, którzy próbują sprzedawać podróbki w naszym sklepie. CCU poczyniła znaczne postępy w swoim pierwszym roku i nawiązała korzystne relacje z organami ścigania, pokazując, że nasze wysiłki w zakresie zwalczania podróbek są bardziej skuteczne, gdy współpracujemy. Od momentu uruchomienia CCU:

• Zgromadził szczegółowe dowody w odniesieniu do ponad 250 przypadków fałszerstwa i skierował je do organów ścigania w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Chinach.

• Wniósł pozwy cywilne przeciwko 64 fałszerzom.

• Zakłócał działalność fałszerzy i ich sieci dostaw poprzez inicjowanie procesów cywilnych oraz podejmowanie działań egzekucyjnych i konfiskat we współpracy z organami rządowymi na całym świecie, w tym przeciwko dostawcom, operatorom usług logistycznych, wpływowym osobom w mediach społecznościowych, dostawcom fałszywych faktur, złodziejom tożsamości i innym podmiotom podszywającym się pod witryny internetowe.

• Współpracował z szeroką gamą właścicieli marek, w tym GoPro, Valentino i Salvatore Ferragamo, w pociąganiu przestępców do odpowiedzialności.

Pomimo tych sukcesów coraz wyraźniej widać jednak, że powstrzymanie przestępców wymaga dokonania śmiałych zmian we współpracy pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym. Musimy lepiej chronić nasze granice przed napływem podrabianych towarów, zamykać firmy, które produkują i dystrybuują podróbki oraz zwiększyć zasoby organów ścigania, aby mogły skuteczniej egzekwować przepisy wobec firm i osób zajmujących się handlem podróbkami.

W oparciu o to, czego nauczyliśmy się podczas pracy z organami ścigania w walce z fałszerzami, zalecamy podjęcie następujących kroków:

1. Wymiana informacji, aby powstrzymać podróbki na granicy

Jesienią zeszłego roku amerykański oddział CCU przekazał informacje amerykańskim służbom (celnym i straży granicznej, CBP oraz bezpieczeństwa wewnętrznego, HSI), które pomogły zablokować wartą miliony dolarów dostawę podrabianych towarów przez amerykańskiego dostawcę usług logistycznych. Informacje dostarczone przez Amazon, w połączeniu z pracami śledczymi CBP i HSI, umożliwiły organom ścigania przechwycenie ośmiu 18-kołowych ciężarówek fałszywych kratek samochodowych opatrzonych znakami towarowymi kilku marek samochodów. Ta współpraca nie tylko uniemożliwiła podróbkom dotarcie do klientów Amazon, ale także uniemożliwiła podrobionym towarom przedostanie się do łańcucha dostaw i sprzedaż za pośrednictwem innych sprzedawców lub sklepów.

Zaobserwowaliśmy również, jaką siłę ma dzielenie się informacjami przez organy administracji z biznesem. W 2020 roku otrzymaliśmy wskazówkę od CBP o wysyłce nakładek na wkładki douszne oznaczone nieautoryzowanym logo Champion, których część CBP przejęła w ramach własnego dochodzenia. Natychmiast poddaliśmy kwarantannie wszystkie zapasy tych towarów w naszej sieci realizacji zamówień i zamknęliśmy konta ich sprzedawców. Następnie CCU podjęło skuteczną współpracę z właścicielem praw, firmą HanesBrands, aby pozwać 13 fałszerzy przed amerykańskimi sądami.

Stąd też uważamy, że organy celne powinny prowadzić regularną wymianę informacji z sieciami dystrybucji (takimi jak Amazon), gdy natrafią w swych działaniach na przesyłki przeznaczone do sieci realizacji (ang. fulfillment network), a wszelkie przeszkody w tym kluczowym przepływie informacji powinny zostać usunięte. Umożliwiłoby to sieci zajmującej się realizacją zamówień skuteczne wyłapanie takich towarów, a przez to zwiększenie skali pomocy organom ścigania. Amazon wspiera wszystkie platformy i dostawców usług logistycznych, którzy dzielą się informacjami na temat podróbek z organami celnymi, aby pomóc w ich wykrywaniu i konfiskacie oraz wzmocnić zdolność organów ścigania do rozbicia siatek przestępczych stojących za tymi nielegalnymi towarami.

2. Udostępnianie informacji o zidentyfikowanych fałszerzach, aby pomóc branży wcześniej powstrzymać większą liczbę przestępstw

Chociaż nasze inwestycje mające na celu powstrzymanie przestępców przynoszą efekty w naszym sklepie, wiemy, że będą oni próbować szybko sprzedać swoje nielegalne produkty za pośrednictwem innych kanałów, w tym własnych witryn internetowych, innych platform internetowych, kanałów offline i nie tylko. W rzeczywistości, w ramach naszych dochodzeń usłyszeliśmy, że coraz bardziej koncentrują się na innych kanałach sprzedaży detalicznej niż Amazon, ponieważ coraz skuteczniej ich powstrzymujemy.

Ten sukces jest powodem, dla którego dzielenie się informacjami o zidentyfikowanych fałszerzach jest tak ważne — poprawia widoczność i umożliwia sklepom wzajemne ostrzeganie się i podejmowanie szerszych działań, w skali całej branży. Dlatego zachęcamy do wzajemnego udostępniania danych, aby pomóc sobie wzajemnie w walce z przestępcami. Jesteśmy podekscytowani, że ostatnio kilka firm (w tym Amazon) rozpoczęło pilotaż programu wymiany informacji nt. fałszerzy, aby lepiej zrozumieć wartość tych danych. Wczesne wyniki są zachęcające. Na liście potwierdzonych fałszerzy udostępnionych nam przez inne sklepy znaleźliśmy sprzedawców, którzy również próbowali sprzedawać w naszym sklepie. Są to przestępcy, których inni uczestnicy branży mogliby również zidentyfikować i zatrzymać dużo wcześniej, gdybyśmy wszyscy udostępnili sobie nawzajem nasze dane. Uważamy, że sektor prywatny musi być liderem w tworzeniu skalowalnego rozwiązania do udostępniania informacji w czasie rzeczywistym na temat potwierdzonych fałszerzy i zachęcamy więcej firm do współpracy z nami w budowaniu tych partnerstw w przyszłości.

3. Zwiększenie zasobów dla organów ścigania

W ubiegłym roku CCU zgłosił organom ścigania w Europie, USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Chinach wszystkich fałszerzy, których zidentyfikowaliśmy i zablokowaliśmy w naszym sklepie. W przypadku ponad 250 fałszerzy CCU poszedł dalej i dostarczył szczegółowe informacje i dowody. Amazon docenia i głęboko szanuje ciężką pracę organów ścigania i prokuratorów w walce z podróbkami na całym świecie. Niestety, w większości przypadków, ściganie fałszerstw często nie było traktowane wystarczająco priorytetowo, aby otrzymać stosowne środki i uwagę potrzebne do powstrzymania tych przestępców.

Nawiązaliśmy również współpracę z wieloma właścicielami marek, aby wspólnie podjąć kroki prawne w celu powstrzymania fałszerzy. Obejmowało to wspólne składanie pozwów z Salvatore Ferragamo przeciwko czterem osobom i trzem podmiotom za podrabianie produktów tej firmy. Pozwani próbowali oferować produkty naruszające prawo w sklepie Amazon, naruszając zasady Amazon oraz prawa własności intelektualnej Ferragamo.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej ujęły ostatnio walkę z podróbkami jako priorytet w swojej platformie przeciwko zagrożeniom przestępczym (EMPACT - European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats). W pełni popieramy to przywrócenie walki z podróbkami na listę priorytetów w walce z przestępczością zorganizowaną w ciągu najbliższych czterech lat i doceniamy zwiększone zaangażowanie Unii Europejskiej w analizę zachowań fałszerzy i pociąganie ich do odpowiedzialności. Rządy krajowe muszą teraz przełożyć to zobowiązanie lokalnie i wesprzeć organy ścigania, aby mogły skutecznie ścigać fałszerzy. Z niecierpliwością czekamy na możliwość szerszej współpracy z rządami krajowymi i partnerami z całej branży, aby zapewnić zaangażowanie odpowiednich zasobów w te priorytety ścigania. Jest to konieczne, aby móc wykluczyć fałszerzy z rynku i pomóc w przeciwdziałaniu innym nielegalnym działaniom, które mogą być powiązane z przedsiębiorstwem przestępczym i mogą być finansowane ze sprzedaży podrabianych towarów.

Wciąż robimy duże postępy w ochronie naszego sklepu, zmniejszając liczbę skarg klientów na podróbki, zwiększając liczbę marek w naszym Brand Registry i wykorzystując wiodące w branży narzędzia do zwalczania podróbek. Zwiększamy również liczbę spraw karnych i spraw sądowych, które prowadzimy we współpracy z organami ścigania w celu stawiania fałszerzy przed wymiarem sprawiedliwości. Amazon będzie nadal inwestować i wprowadzać innowacje, aby chronić klientów, marki i nasz sklep. Oczywiste jest jednak, że powstrzymanie przestępców będzie wymagało od sektora prywatnego i publicznego udostępnienia danych dotyczących przesyłek i informacji o potwierdzonych fałszerzach, a także większych zasobów dla organów ścigania. Zdajemy sobie sprawę, że będzie to wymagało konkretnych zmian, stąd też opublikowaliśmy bardziej szczegółowe zalecenia dotyczące polityki dla Unii Europejskiej.

Konsumenci zasługują na autentyczne produkty. Branża handlu detalicznego i administracja rządowa muszą zintensyfikować współpracę i powstrzymać fałszerzy, aby chronić konsumentów, właścicieli praw i operatorów sklepów przed tymi przestępcami.