CHALET (Charging Location for Electric Trucks) to nowe narzędzie technologiczne Amazon oparte na otwartym kodzie źródłowym, które ma wesprzeć firmy, operatorów sieci elektroenergetycznych, samorządy i organy administracji publicznej w podejmowaniu decyzji dotyczących lokalizacji stacji do ładowania elektrycznych pojazdów ciężarowych. Wybór tych miejsc jest jednym z najpilniejszych wyzwań przed jakimi stoi branża TSL (transport, spedycja i logistyka) w dążeniu do dekarbonizacji. Innowacje, takie jak CHALET, mogą przyspieszyć tempo redukcji emisji dwutlenku węgla w europejskim sektorze logistyki.

Elektryfikacja transportu środkowej mili w Europie nie będzie procesem skalowalnym, dopóki nie zostanie uruchomiona wydajna i wygodna infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych. Nasze zespoły stworzyły skuteczne, oparte na wynikach badań naukowych narzędzie, do którego udostępniamy otwarty kod źródłowy, aby pomóc wszystkim firmom, dużym i małym, w podejmowaniu bardziej strategicznych decyzji dotyczących elektryfikacji transportu.
powiedział Andreas Marschner, Wiceprezes Amazon Transportation Services.
Amazon_electric truck_Volvo3.png

Organizacje branżowe zachęcają do korzystania z CHALET

CHALET umożliwia firmom z branży TSL wprowadzanie do systemu lokalizacji i tras wykorzystywanych przy realizacji zamówień oraz określonych parametrów, takich jak: akumulator pojazdu, zasięg oraz czas przejazdu. System uwzględnia te wszystkie czynniki i generuje listę optymalnych lokalizacji ładowarek, uszeregowanych według priorytetu. Do korzystania z narzędzia Amazon zachęcają między innymi takie organizacje branżowe jak: Eurelectric, Logistics UK czy Sustainable Freight Buyers Alliance (SFBA), zrzeszająca dostawców usług transportowych i działająca na rzecz dekarbonizacji transportu, w szczególności przez elektryfikację floty.

Takie narzędzia jak CHALET stanowią kluczowy element skutecznej dekarbonizacji naszej branży, umożliwiając przyspieszenie procesu wprowadzania na drogi elektrycznych samochodów ciężarowych. Zachęcamy przedstawicieli sektora transportowego do wprowadzania swoich danych do systemu i współtworzenia mapy odzwierciedlającej potrzeby całego sektora. Identyfikacja miejsc, w których należy zainstalować stacje ładowania pojazdów elektrycznych odegra kluczową rolę w procesie redukcji emisji CO2.
skomentował Rik Arends, Dyrektor SFBA, Smart Freight Centre

Zaangażowanie firm TSL w projekt CHALET jest niezbędne do zmapowania rzeczywistych potrzeb i zgromadzenia danych, które będą stanowić istotne zalecenia dla administracji co do inwestycji w publiczną infrastrukturę stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

W obliczu niezwykłego wzrostu popularności pojazdów elektrycznych w całej Europie, rozbudowa infrastruktury ładowania niesie ze sobą ogromne nadzieje na przyspieszenie powszechnej dekarbonizacji sektora transportu” – mówi Kristian Ruby, Sekretarz Generalny Eurelectric i dodaje: - „Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na ładowanie, zarówno przedsiębiorstwa energetyczne, jak i organy administracji państwowej będą mogły wykorzystać informacje i porady uzyskiwane od operatorów flot przewozowych w celu zidentyfikowania najlepszych lokalizacji dla infrastruktury ładowania. Opracowany przez firmę Amazon system CHALET jest interesującym narzędziem w tym zakresie”.

Amazon_electric truck_Volvo2.png

David Wells, Prezes Logistics UK nie kryje zadowolenia z pojawienia się systemu CHALET i jak przekonuje, w ramach grupy zachęca do zbudowania krajowej sieci logistycznej wspieranej przez infrastrukturę energetyczną obsługującą wszystkie rodzaje transportu towarowego:

Narzędzie CHALET ma potencjał umożliwiający organom administracji państwowej podejmowanie właściwych decyzji w zakresie planowania i rozwoju energetyki, a także inwestycji niezbędnych do budowania zeroemisyjnej sieci logistycznej w odpowiednim tempie i w najbardziej ekonomiczny sposób dla klientów korzystających z rozwiązań logistycznych, zapewniając korzyści dla całej gospodarki. Dane uzyskiwane za pomocą tego narzędzia powinny również pozwalać na skuteczne podejmowanie decyzji dotyczących lokalizacji obiektów odpoczynku dla kierowców.

Dekarbonizacja przez elektryfikację
Narzędzie CHALET to efekt prowadzonych w Amazon prac nad rozwiązaniami w zakresie elektryfikacji. Kontynuujemy rozbudowę elektrycznej floty dostawczej, wspierając nasze wysiłki na rzecz osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2040 roku. W 2022 roku rozpoczęliśmy wprowadzanie w Europie i w Wielkiej Brytanii naszych pierwszych, w pełni elektrycznych, 40-tonowych ciężarówek. W 2022 r. ogłosiliśmy również plany zainwestowania ponad 1 mld euro w okresie pięciu lat w dalszą elektryfikację i dekarbonizację naszej sieci transportowej w całej Europie. Inwestycja pozwoli na ponad dwukrotne zwiększenie europejskiej floty pojazdów Amazon, w tym zwiększenie liczby elektrycznych pojazdów ciężarowych (HGV), elektrycznych samochodów dostawczych oraz rozbudowę niezbędnej infrastruktury do ich ładowania.

Amazon_electric truck_Volvo1.png

Transport odpowiada za 22% całkowitej emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Elektryfikacja zapewnia jedną z najbardziej obiecujących możliwości dekarbonizacji tego segmentu, ale publiczna infrastruktura do ładowania pojazdów elektrycznych nie nadąża za rosnącym zapotrzebowaniem. Jednym z kluczowych wyzwań rozwoju publicznej infrastruktury jest zatem wskazanie najbardziej efektywnych lokalizacji pozwalających na zmaksymalizowanie ich wykorzystania oraz obsługa najczęściej uczęszczanych tras przecinających kontynent europejski.
podkreśla Mateusz Hilgner, starszy manager operacyjny w centrum logistycznym Amazon w Sosnowcu

Dlatego w Amazon wspieramy wprowadzenie ambitnych europejskich regulacji dotyczących dekarbonizacji samochodów ciężarowych, w tym bardziej rygorystycznych norm emisji CO2 dla pojazdów ciężarowych, które przewidują podniesienie celów w tym zakresie dla nowych pojazdów ciężarowych w UE do co najmniej 50% do 2030 r. i 90% do 2040 r. Tym samym wspieramy wysiłki na rzecz rozbudowy infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych na terenie całej UE.

Aby uzyskać więcej informacji na temat CHALET, należy zapoznać się z otwartym kodem źródłowym dostępnym w serwisie GitHub w repozytorium o nazwie chalet-charging-location-for-electric-trucks.