Fundusz Deklaracji Klimatycznej (Climate Pledge Fund) wart 2 mld dolarów, stworzony dzięki zaangażowaniu Amazon, będzie wspierać rozwój zrównoważonych technologii i usług. Umożliwią one zarówno Amazon, jak i innym przedsiębiorstwom realizację założeń porozumienia paryskiego (COP24), czyli m.in. osiągnięcia zerowej emisji netto dwutlenku węgla do 2040 roku.

W ubiegłym roku Amazon i Global Optimism stali się inicjatorami Deklaracji Klimatycznej, która zakłada realizację celów COP24 10 lat wcześniej i osiągnięcia zerowej emisji netto dwutlenku węgla już do roku 2040. Dotychczas trzy globalne firmy: Verizon, Reckitt Benckiser (RB) i Infosys dołączyły do tej zielonej inicjatywy.

– Fundusz Deklaracji Klimatycznej będzie inwestować w przedsiębiorców-wizjonerów i innowatorów, którzy tworzą produkty i usługi, pomagające firmom działać w sposób bardziej zrównoważony i konsekwentnie zmniejszać ich negatywny wpływ na środowisko naturalne – powiedział Jeff Bezos, założyciel i CEO Amazon. – Na radarze naszego funduszu są firmy z całego świata, niezależnie od ich wielkości i etapu rozwoju, od start-upów po dojrzałe przedsiębiorstwa. Każda inwestycja będzie oceniana pod kątem jej potencjału w zakresie przyspieszenia osiągnięcia wspólnego celu – zerowej emisji dwutlenku węgla oraz realnego wpływu na ochronę naszej planety – a wszystko z myślą o przyszłych pokoleniach.

Nowy fundusz Deklaracji Klimatycznej Amazon zwiększy dynamikę inwestycji w innowacje, tworząc podwaliny dla zeroemisyjnej gospodarki przyszłości. Fundusz będzie inwestować w spółki z wielu sektorów, między innymi transportu i logistyki, wytwarzania, magazynowania i wykorzystania energii, produkcji i materiałów oraz żywności i rolnictwa.

Status realizacji celów i programów zrównoważonego rozwoju Amazon

Amazon ogłosił, że jest na dobrej drodze do wykorzystywania 100% energii ze źródeł odnawialnych do 2025 roku, czyli 5 lat przed terminem. W ramach Deklaracji Klimatycznej Amazon zobowiązał się do osiągnięcia poziomu 80% energii ze źródeł odnawialnych do 2024 roku i 100% do 2040 roku.

Do tej pory Amazon ogłosił 91 projektów dotyczących energii odnawialnej na całym świecie. Projekty o łącznej mocy ponad 2900 MW dostarczą rocznie ponad 7,6 miliona MWh energii ze źródeł odnawialnych, czyli tyle, ile wystarczy do zasilenia 680 tys. domów w USA.

Amazon zrealizował już dwie inwestycje ze swojego funduszu klimatycznego Right Now (Right Now Climate Fund) o wartości 100 milionów dolarów, finansując globalne projekty ponownego zalesiania, w tym projekty zalesiania Appalachów w USA i zieleni miejskiej w Berlinie w Niemczech.

Od 2015 r. zmniejszyliśmy wagę opakowań opuszczających centra logistyczne e-commerce Amazon o 33% i wyeliminowała ponad 880 tys. ton materiałów opakowaniowych, co odpowiada 1,5 miliardowi kartonów wykorzystywanych przy wysyłkach produktów.

Więcej o celach i programach Amazon dotyczących zrównoważonego rozwoju można dowiedzieć się tutaj.