W 2022 roku Amazon zwiększył zdolność do wytwarzania energii odnawialnej o dodatkowe 8,3 gigawata (GW), między innymi dzięki 133 nowym projektom OZE w 11 krajach. W rezultacie łączna moc czystej energii generowanej w ramach 401 projektów solarnych i wiatrowych Amazon w 22 krajach, w tym w Polsce, wynosi już ponad 20 GW. Ustanowiliśmy tym samym nowy rekord pod względem ilości energii odnawialnej zakontraktowanej w ciągu roku przez jedną firmę. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii, w tym rozwiązań chmurowych, nasze inwestycje w OZE przyczyniają się do transformacji energetycznej oraz przyspieszenia rozwoju gospodarczego w wielu regionach świata.

Zgodnie z danymi Bloomberg New Energy Finance, od 2020 roku Amazon pozostaje największym na świecie korporacyjnym nabywcą energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, osiągając w 2021 r. jej 85 proc. udział w miksie wykorzystywanym przez firmę m.in. do zasilania biur, centrów logistycznych, centrów danych Amazon Web Services (AWS) i sklepów Amazon obsługujących łącznie miliony klientów na całym świecie. Jednocześnie nowe projekty, a tym samym potencjał energetyczny płynący z farm wiatrowych i solarnych, przybliżyły nas do osiągnięcia celu, jakim jest przejście w 100 proc. na energię odnawialną do 2025 r. – pięć lat wcześniej niż zakładał to nasz pierwotny plan.

rekord OZE_2.png

Słońce i wiatr znad Europy – Polska na zielonej mapie projektów Amazon


Amazon posiada w Europie 80 projektów solarnych on-site oraz 48 dużych projektów wiatrowych i solarnych (łącznie 128 projektów, on-site i off-site) o mocy ponad 4 600 megawatów (MW), które zgodnie z oczekiwaniami generują energię wystarczającą do zasilenia równowartości 3,5 miliona europejskich domów rocznie.

Polskim akcentem na mapie globalnych projektów z zakresu OZE jest zawarta w 2022 roku umowa na zakup energii z farmy fotowoltaicznej w Miłkowicach w województwie dolnośląskim, będąca jednocześnie jedną z największych umów typu CPPA (Corporate Power Purchase Agreement) w historii kraju. Moc zainstalowana farmy fotowoltaicznej w Miłkowicach to około 87 MW. Według przewidywań elektrownia ma generować ponad 120 tys. megawatogodzin czystej energii rocznie, co oznacza równowartość zapotrzebowania na energię ok. 57 tys. polskich gospodarstw domowych w ciągu roku.

Dzięki inwestycji w farmę fotowoltaiczną w Miłkowicach, Amazon wspiera realizację przyjętego przez Polskę celu, jakim jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w polskiej energetyce w najbliższych latach. Ta współpraca pomoże również przyspieszyć dekarbonizację w Polsce, gdzie paliwa kopalne nadal generują 85 proc. energii.
Anna Papka, menedżerka polityki publicznej Amazon ds. zrównoważonego rozwoju w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Z kolei w 2021 roku uruchomiliśmy robotyczne centrum logistyczne w Świebodzinie, którego dach pokrywa 8 600 m2 paneli fotowoltaicznych o mocy 1 755 kWp (równowartość zasilania dla 480 domów), co pozwala nam na częściowe zasilanie obiektu w Świebodzinie energią odnawialną.

rekord OZE_3.png
rekord OZE_4.png
rekord OZE_5.png

OZE w globalnej perspektywie zrównoważonego rozwoju

Nowe projekty ogłoszone przez Amazon w 2022 roku zlokalizowane są, poza Polską, w: Australii, Kanadzie, Finlandii, Francji, Niemczech, Japonii, Singapurze, Hiszpanii i USA. Rozpoczęliśmy także prace w tym zakresie w Brazylii, Indiach i Indonezji. Wśród 401 projektów na całym świecie są 164 farmy wiatrowe i słoneczne oraz 237 instalacji solarnych na dachach obiektów Amazon. Docelowo, nasze globalne projekty mają generować po ich pełnym uruchomieniu ponad 56,8 tys. gigawatogodzin (GWh) czystej energii rocznie.

Jesteśmy zadowoleni z postępu i tempa, w jakim kontynuujemy na całym świecie uruchamianie kolejnych projektów z obszaru energii odnawialnej. Dzięki nim jesteśmy na dobrej drodze, aby zasilać nasze operacje wyłącznie energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych pięć lat wcześniej niż pierwotnie planowaliśmy. W 2022 roku ogłosiliśmy 133 nowe projekty w 11 krajach, co jest kolejnym rekordowym wynikiem. Projekty te pokazują, że Amazon korzysta z różnorodnych źródeł energii odnawialnej i wprowadza nowe technologie w kolejnych dziedzinach, które przyczyniają się do zmniejszania skutków zmian klimatu.
Adam Selipsky, CEO AWS

Wpływ i znaczenie Amazon w rozwój OZE podkreśliła również Miranda Ballentine, dyrektor generalny Clean Energy Buyers Association (CEBA) – W czasach niepewności Amazon przewodził nabywcom czystej energii i podwoił swoje zaangażowanie w energię odnawialną. O zaangażowaniu Amazon w dekarbonizację świadczy także czołowe miejsce w CEBA's Deal Tracker Top 10, w ramach naszej społeczności członkowskiej i w skali globalnej.

Wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych jest jedną z najskuteczniejszych strategii w walce ze zmianami klimatycznymi. Mając jednocześnie świadomość, że największy wpływ na redukcję emisji ma zakup energii odnawialnej przez firmy i organizacje, zainicjowaliśmy powstanie nowej koalicji Emissions First, która prowadzi działania na rzecz unowocześnienia standardów rozliczania emisji dwutlenku węgla, co pozwoli na szybsze i tańsze ograniczenie emisji CO2 z globalnych sieci energetycznych.

W 2019 roku współtworzyliśmy i jako pierwszy podpisaliśmy Deklarację Klimatyczną, w ramach której zobowiązaliśmy się do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2040 roku, czyli dekadę przed obietnicami złożonymi w ramach proklimatycznego Porozumienia Paryskiego. Aktualnie Deklarację Klimatyczną podpisało ponad 400 sygnatariuszy, w tym Best Buy, IBM, Microsoft, PepsiCo, Siemens, Unilever, Verizon czy Visa.

Jednocześnie nadal przekształcamy naszą sieć transportową, elektryfikując flotę i szukając alternatyw dla paliw kopalnych – obecnie mamy tysiące elektrycznych pojazdów dostawczych Rivian w ponad 100 miastach i regionach USA, ponad 3 000 elektrycznych samochodów dostarczających paczki do klientów w Europie oraz zawarliśmy kilka umów dotyczących pojazdów elektrycznych w regionie APAC. Przeznaczyliśmy również 2 miliardy dolarów na inwestycje w rozwój usług i rozwiązań obniżających emisję dwutlenku węgla w ramach The Climate Pledge Fund. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://sustainability.aboutamazon.com/.