Pracownicy centrów logistycznych nie tylko przechodzą cykliczne szkolenia z zakresu BHP, firma wsłuchuje się również w ich głosy i wdraża w życie najciekawsze pomysły poprawiające bezpieczeństwo. Ogromną rolę w rozpowszechnianiu wiedzy na temat zasad BHP odgrywają Ambasadorzy Bezpieczeństwa (ang. Safety Ambassadors).

Szkolenia BHP to tylko wstęp

Amazon niezwykle poważnie podchodzi do tematów bezpieczeństwa pracowników, dlatego obowiązujące w Polsce zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy są realizowane z ogromną starannością. Jednocześnie firma, korzystając ze swoich wieloletnich doświadczeń, realizuje wiele dodatkowych działań wspierających budowanie bezpiecznego miejsca pracy.

W centrach logistycznych Amazon wszystkie ciągi komunikacyjne, stanowiska pracy i przestrzenie magazynowe wyposażone są we wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu i pracy. Przypominają one m.in. o podstawach, takich jak trzymanie się poręczy i związywanie długich włosów czy o konieczności założenia obuwia ochronnego przed wejściem na konkretne obszary. Pracownicy mają odpowiednie akcesoria, takie jak kamizelki i rękawiczki. Stacje, przy których pracuje się w pozycji stojącej, wyposażone są w specjalne ergonomiczne maty, które ograniczają zmęczenie nóg, a pulpity mają wysokość umożliwiającą bezpieczne i wygodne wykonywanie swoich obowiązków. Pracownicy Amazon są także regularnie szkoleni z zasad udzielania pierwszej pomocy.

- „Bezpieczeństwo ma dla nas kluczowe znaczenie, a podstawą kultury bezpieczeństwa Amazon jest dialog polegający na wielokanałowej i otwartej komunikacji” – mówi Dastin Frysiak, regionalny kierownik BHP w regionie Środkowej i Wschodniej Europy. Co tydzień pracuje on w innym budynku Amazon, by być blisko pracowników i procesów, w których uczestniczą. Dzięki temu stałemu kontaktowi i bieżącej wymianie spostrzeżeń może szybciej reagować na nowe sytuacje. – „Amazon zachęca pracowników do przekazywania sugestii poprawy bezpieczeństwa poprzez lokalne programy, co spotyka się z pozytywnym odbiorem wśród pracowników” – podkreśla Dastin.

Sugestie mile widziane i wprowadzane w życie

Pracownicy Amazon, poza rozmowami z managerami, mają do dyspozycji wiele możliwości przekazywania uwag dotyczących bezpieczeństwa. Przykładowo w ramach Progamu Safety Saves, zgłaszają oni propozycje usprawnień anonimowo (pisemnie) lub jawnie (elektronicznie). Ze wszystkich zgłoszeń co miesiąc wybiera się konkretne rozwiązanie do wdrożenia w danym centrum logistycznym oraz innych, w których jest ono potrzebne. Autorzy zgłoszonych jawnie i wprowadzonych w życie pomysłów są nagradzani przez firmę.

Ambasadorzy BHP

W każdym centrum logistycznym Amazon działają tzw. Safety Ambassadors, czyli Ambasadorzy BHP. Są to ochotnicy, którzy jako pracownicy poziomu początkowego znakomicie poznali specyfikę działania centrów logistycznych i potrzeby zatrudnionych w nich osób.

Praca Ambasadorów zorganizowana jest w różny sposób w zależności od lokalnych potrzeb. Mogą oni ją wykonywać w ramach czasu pracy na co dzień lub jedynie w określone dni tygodnia. - „U nas na każdej zmianie pracuje po trzech Ambasadorów odpowiadających za wybrane obszary centrum logistycznego” – mówi Paulina Grzenia, kierowniczka obszaru z centrum logistycznego Amazon w Bielanach Wrocławskich. – „Wykonują oni audyty bezpieczeństwa, sprawdzając czy wszystko odbywa się zgodnie z zasadami. Jeśli zauważą nieprawidłowości, zgłaszają to managerom i w miarę możliwości samodzielnie je korygują. Ich spostrzeżenia są dla nas bardzo ważne, ponieważ pomagają wprowadzać kolejne usprawnienia”. W tym centrum Ambasadorowie co jakiś czas wracają do swoich dotychczasowych obowiązków, aby być z nimi na bieżąco, ale przede wszystkim po to, by być bliżej koleżanek i kolegów. – „To także buduje ich autorytet jako Ambasadorów, którzy doskonale wiedzą, o czym mówią, kładąc tak duży nacisk na kwestie bezpieczeństwa” – dodaje Paulina.

Jej słowa potwierdza Marta Rał, Safety Ambassador z podwrocławskiego centrum Amazon: „Praca w zespole BHP jest dla mnie ciekawym wyzwaniem. Diametralnie zmieniła ona moje nastawienie do kwestii bezpieczeństwa” – mówi. – „Cieszę się, że mogę teraz podnosić świadomość i zmieniać podejście pracowników do BHP. Wymaga to ode mnie umiejętności odpowiedniego zwracania kolegom uwagi i zrozumiałego tłumaczenia, jak pracować w bezpieczny sposób. BHP stało się dla mnie tak interesujące, że moim celem jest zostanie inspektorką BHP”.

Podobnie jak w Bielanach Wrocławskich jest w robotycznym centrum logistyki e-commerce w Świebodzinie pod Poznaniem. Tam Safety Ambasadorzy dziela swój czas pomiędzy pracą na swoich stanowiskach a wspieraniem działu BHP. – „Ambasadorzy nadzorują przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w całym centrum, a szczególnie w działach, w których są zatrudnieni. Sami najlepiej wiedzą, na co zwracać tam uwagę. Pozwala to nam – zespołowi BHP - przeciwdziałać niepożądanym zdarzeniom, których nie widać na pierwszy rzut oka” - stwierdza Arnold Szwarga, inspektor ds. BHP.

Bernadeta Wyrembska zgłosiła się do pełnienia funkcji Safety Ambassadora w świebodzińskim centrum logistycznym, mając już ponad siedmioletnie doświadczenie pracy w Amazon. – „Chcę dbać o bezpieczeństwo własne i kolegów. Ambasadorem jestem od dwóch miesięcy i zwracam szczególną uwagę na potencjalne zagrożenia, pojawiające się w moim dziale” – opisuje. – „Koleżanki i koledzy chętnie wysłuchują moich uwag i starają się do nich zastosować, abyśmy wspólnie mogli tworzyć bezpieczne i przyjazne miejsce pracy. Już ich przekonałam, że dbanie o bezpieczeństwo i porządek na stanowiskach pracy jest niezwykle ważne” – dodaje.

W robotycznym centrum logistyki e-commerce Amazon w Gliwicach Ambasadorzy Bezpieczeństwa zamienili pracę operacyjną na działanie w obszarze BHP. – „Nasi Ambasadorzy skupiają się na podnoszeniu kultury bezpieczeństwa i realizacji zadań dla działu BHP. Dzięki temu dział BHP i inni pracownicy chętniej ze sobą współpracują” - mówi Magdalena Marecik, kierowniczka ds. BHP w gliwickim centrum.

Przemysław Morawski swoją przygodę w Amazon zaczął w maju 2020 r. Trzy miesiące później był już Ambasadorem Bezpieczeństwa. „Zgłosiłem się do tej roli, ponieważ zobaczyłem, jak Amazon dba o pracowników i chciałem mieć w tym swój udział” – wspomina i dodaje – „Podczas codziennych obchodów zwracam uwagę głównie na sytuacje, których chcemy unikać, rozmawiam z pracownikami i doradzam im w kwestiach bezpieczeństwa. Moi koledzy często zatrzymują mnie, prosząc o opinię bądź pomoc. Chętnie to robią, ponieważ jestem jednym z nich” – mówi. – „Dzięki funkcji Ambasadora postawiłem na swój rozwój. Uczę się między innymi programów biurowych, takich jak Excel i Word, poznaję różne zagadnienia związane z bezpieczeństwem oraz rozwijam swoje zdolności interpersonalne i behawioralne” – podsumowuje.

Ochrona zdrowia pracowników i zapewnienie im bezpieczeństwa są dla Amazon ogromnie ważne. Firma zatrudnia tysiące specjalistów zajmujących się BHP na całym świecie. Oferuje pracownikom szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy, rozwija program Safety Ambassadors. Zachęca również wszystkich zainteresowanych do dzielenia się uwagami mogącymi usprawnić procesy i sprawić, że ich praca będzie przyjemniejsza i bezpieczniejsza.