Edukacja uczniów z Ukrainy wiąże się z wieloma wyzwaniami związanymi z wysiedleniami milionów rodzin, uszkodzeniami lub zniszczeniami setek szkół, a także nieustannym zagrożeniem dla infrastruktury. Z tego względu szkoły i uczelnie wyższe zwróciły się do Amazon Web Services (AWS) z prośbą o pomoc w szybkim rozszerzeniu możliwości nauki zdalnej i podjęcie innych bardzo ważnych działań, w celu zapewnienia studentom, nauczycielom oraz naukowcom możliwości kontynuowania pracy niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.

W związku z pandemią COVID-19, ukraińskie instytucje edukacyjne rozpoczęły wdrożenie edukacji zdalnej jeszcze przed rosyjską inwazją. Ukraińskie Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ukraińskim Instytutem Rozwoju Edukacji i Ministerstwem Transformacji Cyfrowej, w reakcji na pandemię COVID-19, uruchomiło w grudniu 2021 roku platformę nauczania na odległość i nauczania hybrydowego. Nowa Ogólnoukraińska Szkoła Online, która powstała w oparciu o platformę Open edX i udzielony nieodpłatnie dostęp do chmury AWS, zapewnia uczniom klas 5–11 różnorodne zasoby do nauki zdalnej.

Aby zapewnić ciągłość edukacji uczniom dotkniętym wojną, przy wsparciu AWS, Szkoła Nauki Zdalnej Dżereło oferuje bezpłatne wirtualne programy nauczania dla uczniów klas 1–11. We współpracy z ukraińskimi instytucjami edukacyjnymi, zespół 200 pracowników szkoły Optima postawił sobie za cel zapewnienie edukacji na poziomie szkoły podstawowej i średniej dzieciom dotkniętym rosyjską inwazją. Optima jest pierwszą i największą szkołą funkcjonującą w modelu edukacji zdalnej na Ukrainie, z której korzysta ponad 100 tys. uczniów łączących się w trybie online. AWS aktywnie wspiera działania szkoły Optima, zapewniając dostęp do technologii chmury i do wsparcia technicznego.

Od wybuchu wojny w Ukrainie, partner AWS, EPAM, współpracuje z 22 uniwersytetami, migrując zasoby o kluczowym znaczeniu z serwerów lokalnych do chmury AWS. Gwarantuje to, że nawet w przypadku awarii zasilania lub uszkodzenia obiektów uniwersyteckiego kampusu, studenci będą mogli kontynuować naukę w trybie zdalnym. Przy wsparciu udzielonym przez AWS w obliczu katastrofy, EPAM pomaga naukowcom z Kijowskiej Szkoły Ekonomii i innych instytucji edukacyjnych zachować ciągłość prowadzonych działań oraz bezpieczeństwo danych w czasie wojny.

AWS współpracuje też z dwiema polskimi uczelniami – Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki i Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej – udostępniając uchodźcom z Ukrainy darmowe szkolenie Cloud Foundations w ramach AWS Academy. Trzymiesięczny kurs szczegółowo omawia pojęcia związane z technologią chmurową, aby pozwolić uchodźcom rozwinąć nowe cenne umiejętności, których poszukują pracodawcy.

Instytucje edukacyjne muszą stawiać czoła wyzwaniom, jednak uczniowie uciekający przed wojną stają w obliczu innych trudności – muszą przywyknąć do życia w swoich nowych domach. Według Agencji ONZ ds. Uchodźców, UNCHR, w Polsce przebywa ponad 3 mln ukraińskich uchodźców. AWS z dumą wspiera funkcjonowanie platformy internetowej "Druha we mnie masz", stworzonej przez dwie polskie nastolatki, która pomaga nawiązywać kontakt pomiędzy młodymi uchodźcami z Ukrainy i uczniami liceów oraz studentami z Polski. Platforma „Druha we mnie masz” pomaga wysiedlonym uczniom znaleźć rówieśników i mentorów, którzy wysłuchają ich i pomogą odnaleźć się w systemie edukacji w nowym, nieznanym otoczeniu.

Uczniowie i dorośli, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat technologii chmurowej, zyskują szerszy dostęp do setek godzin oferowanych bezpłatnie treści edukacyjnych. AWS Educate to darmowy program samodzielnej nauki online, dostępny w języku ukraińskim oraz 11 innych. Każda osoba posiadająca dostęp do Internetu może skorzystać z obszernej biblioteki szkoleń realizowanych samodzielnie, a także z materiałów dla osób stawiających pierwsze kroki w technologii chmurowej. AWS Educate daje możliwość uczenia się i ćwiczenia w praktyce umiejętności związanych z technologią chmurową, a także pomaga uczącym się zyskać dostęp do potencjalnych pracodawców, którzy w AWS Educate zamieszczają oferty pracy, poszukując utalentowanych pracowników w tym obszarze technologii. W AWS Educate można obecnie znaleźć ponad 30 tys. ofert pracy w AWS na całym świecie, a także w firmach klientów i partnerów.

Dowiedz się więcej o działaniach Amazon zapewniających wsparcie mieszkańcom Ukrainy.