Amazon opublikował dziś pierwszy, kompleksowy dokument wyjaśniający naszą strategię mającą na celu zagwarantowanie, że oferty sprzedaży w serwisie Amazon zawierają wyłącznie autentyczne produkty. Raport zawiera ponadto informacje o sposobie ochrony marek / własności intelektualnej oraz milionów małych i średnich firm, które oferują autentyczne produkty na sprzedaż w serwisie Amazon.

Ze względu na pandemię był to trudny rok. Podczas pandemii w Amazon zaobserwowano wzmożone próby popełniania oszustw i oferowania podrobionych produktów przez nieuczciwe podmioty. Nasze zespoły nieustannie wprowadzają innowacje, aby chronić serwis Amazon oraz pomagać partnerom handlowym w utrzymywaniu działalności w wirtualnym świecie. To dzięki nim i szerokiej gamie autentycznych produktów, zdecydowana większość klientów ufa Amazon podczas robienia zakupów. Raport o ochronie marek Amazon to pierwszy dokument, w którym przedstawiamy obszerne informacje na temat wysiłków w zakresie przeciwdziałania fałszerstwom. Z dumą dzielę się informacjami o postępach, jakie poczyniły nasze zespoły, dążąc do zerowej liczby podróbek.

Najważniejsze informacje z raportu o ochronie marek w 2020 roku obejmują znaczące innowacje wprowadzone przez Amazon i globalny postęp firmy w walce z podróbkami oraz w zakresie ochrony klientów i marek, w szczególności:

 • Amazon zainwestował ponad 700 milionów dolarów w ochronę swoich sklepów przed oszustwami i nadużyciami.
 • Amazon zatrudnił ponad 10 000 osób, aby chronić swój sklep przed oszustwami i nadużyciami.
 • Procesy weryfikacji Amazon pozwoliły zapobiec ponad 6 milionom prób utworzenia kont sprzedawcy, powstrzymując nieuczciwe podmioty, jeszcze zanim udało im się wystawić choć jeden produkt na sprzedaż.
 • Tylko 6% prób rejestracji kont przeszło kompleksowe procesy weryfikacyjne Amazon i tym samym pozwoliło na uzyskanie możliwości wystawiania produktów na sprzedaż.
 • Amazon przechwycił ponad 2 miliony produktów wysłanych do centrów logistycznych firmy przed ich wysłaniem do klienta.
 • Amazon zablokował ponad 10 miliardów podejrzanych ofert, zanim zostały opublikowane w serwisach Amazon.
 • Amazon Transparency, usługa serializacji towarów, która chroni poszczególne jednostki produktu, umożliwiła ochronę ponad 500 milionów jednostek produktów.
 • Reklamacje dotyczące podróbek dotyczyły mniej niż 0,01% wszystkich produktów sprzedawanych na Amazon. Reklamacje te zostały następnie zbadane pod kątem zasadności.
 • Ponad 7000 małych i średnich firm skontaktowało się z zaufanymi kancelariami prawnymi w USA i Europie za pośrednictwem IP Accelerator Amazon. Firmy te pomyślnie złożyły wnioski dotyczące znaków towarowych i otrzymały wczesny dostęp do narzędzi do ochrony marki oferowanych przez Brand Registry.
 • Amazon utworzył jednostkę ds. zwalczania przestępstw związanych z podróbkami (ang. Counterfeit Crime Unit). Jej zadaniem jest zbieranie dowodów i przekazywanie spraw do organów ścigania, a także prowadzenie niezależnych dochodzeń lub wspólnych dochodzeń z markami oraz prowadzenie postępowań cywilnych przeciwko fałszerzom.

Raport o ochronie marek przedstawia podejście firmy Amazon do przeciwdziałania fałszerstwom, w tym:

 • Kompleksowe, proaktywne kontrole. Amazon wykorzystuje połączenie zaawansowanych narzędzi uczenia maszynowego i wiedzę ekspertów, aby aktywnie chronić swój serwis przed nieuczciwymi podmiotami i nieautentycznymi produktami. Amazon nieustannie wprowadza innowacje w tej przestrzeni, starając się zachować przewagę nad nieuczciwymi podmiotami i przeciwdziałać ciągłym próbom obejścia kontroli.
 • Potężne narzędzia dla marek. Marki najlepiej znają swoje produkty. Znają swoje logo, wzory i własność intelektualną od podszewki. Amazon umożliwia markom współpracę za pomocą narzędzi takich jak Brand Registry, Transparency i Project Zero. Narzędzia te są oparte na zaawansowanej technologii Amazon i specjalistycznej wiedzy każdej marki na temat własnych produktów. Razem możemy skuteczniej wykrywać i powstrzymywać fałszerzy, co pozwala nam lepiej chronić klientów i właścicieli praw.
 • Pociąganie fałszerzy do odpowiedzialności. Amazon nieustannie wprowadza innowacje w zakresie kompleksowych, proaktywnych kontroli i potężnych narzędzi dla marek i nie spocznie, dopóki w serwisie nie osiągnie stanu zero podróbek. Jest to nieustanna, osiągająca coraz to nowe poziomy walka z przestępcami, którzy nadal próbują znaleźć sposoby na sprzedaż podróbek, a jedynym sposobem na trwałe powstrzymanie fałszerzy jest pociągnięcie ich do odpowiedzialności za pośrednictwem systemu sądownictwa i postępowania karnego.

Uzyskane w 2020 roku rezultaty cieszą nas, ale nie spoczniemy, dopóki nie osiągniemy stanu zero podróbek. Amazon będzie nadal inwestować i wprowadzać innowacje chroniąc klientów, marki i naszych partnerów handlowych. Z niecierpliwością czekamy na wzmożoną współpracę z markami i organami ścigania, aby pociągnąć fałszerzy do odpowiedzialności.

Dzięki Transparency jesteśmy dziś bardziej niż kiedykolwiek pewni, że nasi klienci otrzymują legalne produkty – co stanowi korzyść zarówno dla nas, jak i dla klientów.
Cards Against Humanity
W ciągu ostatnich trzech lat program IACC-Amazon przyniósł rzeczywiste, praktyczne i wymierne wyniki, poprawiając wrażenia z egzekwowania praw własności intelektualnej zarówno dla uczestniczących marek, jak i całej społeczności posiadaczy praw
Bob Barchiesi, prezes IACC
Krajowe Centrum Koordynacji Praw Własności Intelektualnej (IPR Center) odgrywa kluczową rolę w zabezpieczaniu globalnego łańcucha dostaw w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa obywateli USA. Nasze wysiłki są jednak skuteczniejsze we współpracy z partnerami, takimi jak Amazon. W ramach takiej współpracy możemy identyfikować, zatrzymywać i prowadzić dochodzenie w sprawie osób, firm i organizacji przestępczych zajmujących się nielegalnym importem podrabianych produktów. Ta wspólna operacja jest naszą najnowszą inicjatywą będąca przykładem współpracy sektora publicznego i prywatnego, przybliżającą nas o krok do bezpieczeństwa granic
Steve Francis, dyrektor IPR Center
Właściciele marek nie mogą być obecni zawsze i wszędzie. Posiadanie narzędzi do ochrony marki Amazon, dostępnych dla małych firm, takich jak Food Huggers, daje nam możliwość ochrony naszych marek i własności intelektualnej na całym świecie
Adrienne McNicholas, współzałożycielka małej firmy Food Huggers
Wspólne działania z Amazon pokazują w jednoznaczny sposób, że ochrona własności intelektualnej jest priorytetem firmy Ferragamo, która z pełną świadomością i zdecydowaniem walczy z podróbkami.
Micaela le Divelec Lemmi, dyrektor generalny Salvatore Ferragamo