Organizacje charytatywne, non-profit, instytucje i firmy społeczne odgrywają istotną rolę w rozwiązywaniu wyzwań społecznych i środowiskowych. Często jednak napotykają na bariery ze względu na ograniczone zasoby, w tym dostęp do technologii AI. Amazon Web Services (AWS) angażuje się w uwalnianie potencjału sztucznej inteligencji dla zmian społecznych poprzez wspieranie inicjatyw takich jak niedawno ogłoszony program AI for Changemakers Accelerator. Dzięki temu programowi, prowadzonemu przez Tech To The Rescue (TTTR), organizacje społeczne będą mogły uzyskać dostęp do narzędzi AI i know-how niezbędnego do wykorzystania AI w swoich projektach. Program przyjmuje zgłoszenia, a zainteresowane organizacje non-profit i firmy społeczne mogą aplikować tutaj.


1. Usprawnienie pomocy prawnej dla osób ubiegających się o azyl dzięki AsyLex

AsyLex, szwajcarska organizacja pozarządowa działająca międzynarodowo, zapewnia bezpłatne porady prawne i reprezentację uchodźcom, ułatwiając dostęp do procesu azylowego. Dzięki współpracy z TTTR i AWS Generative AI Innovation Center, AsyLex bada potencjał sztucznej inteligencji w celu usprawnienia generowania dokumentów odwoławczych, umożliwiając obsługę większej liczby osób ubiegających się o azyl. Organizacja opracowuje narzędzie mające na celu poprawę wydajności obsługi spraw azylowych poprzez generowanie odpowiednio sformatowanych dokumentów azylowych przy użyciu wymaganych szablonów ONZ.


Animal_Ethics_.webp
Photo by Animal Ethics

2. Wspieranie dobrostanu zwierząt z Animal Ethics

Animal Ethics (AE), amerykańska organizacja pozarządowa, działa na rzecz zwierząt – głównie dzikich, które często są pomijane w publicznych dyskusjach. AE nawiązała współpracę z Freeport Metrics w celu opracowania chatbota AI zbudowanego na AWS, by upowszechnić wiedzę na temat warunków życiowych zwierząt i zwalczać uprzedzenia na temat dzikich zwierząt. Narzędzie to, dzięki wykorzystaniu technologii Retrieval-Augmented Generation (RAG) oraz zaawansowanych technik inżynierii podpowiedzi, zapewnia dokładne i bezstronne informacje na temat etyki postępowania ze zwierzętami i kwestii cierpienia dzikich zwierząt. Wykorzystując możliwości sztucznej inteligencji, AE ma na celu zwalczanie uprzedzeń poznawczych, które prowadzą do zaniedbywania kwestii dobrostanu zwierząt, promowanie świadomych i bezstronnych dyskusji oraz stymulowanie pozytywnych zmian w działaniach na rzecz dobrostanu zwierząt. Z ponad 4,4 milionami ludzi odwiedzających stronę AE rocznie i materiałami dostępnymi w 11 językach, asystent AI pomaga AE dotrzeć do szerszej publiczności, podnieść świadomość na temat znaczenia dobrostanu zwierząt i rzucić wyzwanie stronniczym perspektywom, które bagatelizują lub ignorują cierpienie zwierząt.


ZEW photo.jpg
Photo by Zero Emissions World

3. Zwiększenie doświadczenia darczyńców dzięki sztucznej inteligencji w Zero Emissions World (ZEW)

Zero Emissions World (ZEW), portugalska organizacja pozarządowa, wdraża innowacyjny model grywalizacji, który przedstawia projekty społeczne jako angażujące "misje" dla globalnej społeczności darczyńców. ZEW stara się przez to zbudować sieć oddziaływania społecznego, która umożliwi każdemu nie tylko obserwowanie, ale także aktywne uczestnictwo w pozytywnych zmianach na całym świecie. Wykorzystując AWS, ZEW osiągnął szacunkową redukcję kosztów infrastruktury o 40% i zmniejszył emisję CO2 o 88%. Ta oparta na chmurze strategia ułatwia przekazywanie darowizn na rzecz inicjatyw społecznych, jednocześnie wspierając trwałe zaangażowanie darczyńców poprzez elementy grywalizacji. Dodatkowo ZEW pracuje nad wykorzystaniem możliwości sztucznej inteligencji do analizowania danych dawców i dostarczania spersonalizowanych rekomendacji misji dostosowanych do indywidualnych preferencji.


AfriSET_team.jpg
Photo by AfriSET

4. Ulepszanie czujników jakości powietrza w Afryce dzięki Afri-SET

Misją Afri-SET jest zapewnienie dostępności niedrogich czujników jakości powietrza w Afryce Zachodniej. Dzięki opracowaniu inteligentnej bazy danych zdolnej do obsługi danych z różnych czujników, niezależnie od ich producenta, Afri-SET demokratyzuje dostęp do krytycznych informacji o jakości powietrza. Dzięki przetwarzaniu danych opartym na rozwiązaniach AI, takich jak "Bedrock Mining the Air for Data Nuggets", opracowanych przez wolontariuszy Amazon podczas hackathonu Air Quality, proces przetwarzania surowych danych z czujników został usprawniony. Rozwiązanie wykorzystuje podstawowy model Claude 2.1 firmy Anthropic za pośrednictwem Amazon Bedrock – usługi dostępnej w chmurze AWS, do generowania kodów w języku Python, które konwertują dane wejściowe na ujednolicony format danych. Dzięki analityce opartej na sztucznej inteligencji narzędzie identyfikuje gorące punkty zanieczyszczeń, torując drogę do skalowalnego i skutecznego monitorowania jakości powietrza w całej Afryce.


sensors.Africa.jpg
Photo by sensors.Africa

5. Przewidywanie luk w danych dotyczących jakości powietrza w Afryce dzięki sensors.AFRICA

Afrykańska inicjatywa sensors.Africa, inkubowana przez Code for Africa, zajmuje się wyzwaniem związanym z brakami danych w monitorowaniu jakości powietrza na całym kontynencie, wykorzystując sztuczną inteligencję do przewidywania brakujących punktów danych. Aby zaradzić lukom w danych wynikającym z przestojów urządzeń spowodowanych takimi czynnikami, jak przerwy w dostawie prądu i słaba łączność, w projekcie zastosowano narzędzie do uczenia maszynowego zbudowane na platformie Sagemaker Canvas. Rozwiązanie to zapewnia wiarygodność i kompletność zbiorów danych o jakości powietrza. Dzięki tym danym sensors.Africa umożliwia naukowcom, badaczom, lokalnym władzom i obywatelom podejmowanie świadomych decyzji i wprowadzanie pozytywnych zmian w swoich społecznościach.